EUR/GBP osiągnął poziom

Kurs EURGBP

1181

Obraz na parze EUR/GBP zmienił się na negatywny, po przebiciu poniżej strefy 0,8080. Spadek został zatrzymany na kluczowym poziomie 0,8000 (S1). Wyraźne przełamanie tej strefy może utorować drogę do kolejnej bariery wsparcia w okolicy 0,7880 (S2). Oscylator MACD leży poniżej linii sygnału oraz linii zerowej, potwierdzając coraz silniejsze niedźwiedzie momentum na parze. RSI natomiast gotowy jest do opuszczenia strefy wyprzedania. W rezultacie, w najbliższej przyszłości nie można wykluczyć pewnej konsolidacji lub odbicia. Jednak tak długo, jak kurs EUR/GBP znajduje się poniżej niebieskiej linii trendu poniżej obu średnich kroczących, do czynienia mamy z trendem spadkowym.

Poziomw sparcia kursu EUR/GBP:

0,8000 (S1), 0,7880 (S2), 0,7755 (S3).

Poziom oporu kursu EUR/GBP:

0,8035 (R1), 0,8080 (R2), 0,8140 (R3).