Handel srebrem na giełdzie

Srebro

2543

Srebro jest klasyfikowane jako metal szlachetny i od wieków było używane do produkcji monet walutowych, biżuterii, naczyń, mebli oraz ozdób. W obecnych czasach jest to metal, który stosuje się w różnych gałęziach przemysłu, jako na przykład katalizator reakcji chemicznych, w stykach elektrycznych oraz do produkcji filmów fotograficznych. Srebro znajduje również zastosowanie w dziedzinach stomatologii, optyki, barwienia żywności, leków, odzieży oraz luster. Wiodącym producentem srebra jako produktu ubocznego jest polska firma KGHM Polska Miedź S.A.

W historii srebro miało zawsze większą wartość, niż obecnie, jednak eksperci twierdzą, że cena srebra jest mocno niedoszacowana, co w którymś momencie musi się zmienić. Srebro jest więc popularnym aktywem stosowanym w inwestycjach oraz tradingu. Podobnie do swojego droższego odpowiednika złota, srebro jest uważane jako dobra forma zabezpieczenia przed inflacją oraz wahaniem kursów walut.

handel srebrem

Jeszcze kilka lat temu każdy, kto chciał handlować srebrem miał tylko dwie opcje: handlować złożami srebra lub funduszami ETF na giełdzie amerykańskiej, lub, co było bardzo kosztownym rozwiązaniem, handlować srebrem bezpośrednio przez chicagowski rynek towarowy. Przez lata sektor handlowy znacznie się rozwinął, a możliwość handlu srebrem stała się dostępna dla każdego, kto ma komputer i dostęp do Internetu. Dziś głównym instrumentem wymiany handlowej dla tego surowca stały się kontrakty CFD na srebro. E-Handel srebrem znacznie ożywił się w roku 2000 w wyniku gwałtownego wzrostu jaki zanotowały światowe gospodarki oraz drastycznego wzrostu zapotrzebowania na różnego rodzaju metale, w tym także srebro. Handel tym surowcem osiągnął szczyt, kiedy w Stany Zjednoczone uderzyła recesja, a inwestorzy zaczęli szukać alternatywy dla giełdy. Taką alternatywą stał się właśnie handel metalami takimi jak miedź, srebro i złoto. Od początku kryzysu surowce te zwielokrotniły swoje ceny. Zdaniem inwestorów srebro stało się bezpieczną przystanią w czasach sztormu w gospodarce, tak więc przenieśli oni swoje zainteresowanie i swoje pieniądze na handel srebrem. Dodatkowo, platformy handlu srebrem dają szansę na zarabianie większych pieniędzy, kiedy ceny srebra spadają. Na przykład, w maju 2011 r. amerykańskie organy regulacyjne ustanowiły nowe zasady i limity, aby wyeliminować możliwość spekulacji na rynku obrotu srebrem. Nowe zasady spowodowały znaczne spadki w cenach srebra, jednak wielu traderów było w stanie obrócić tę sytuację na swoją korzyść poprzez otwarcie pozycji krótkich, generując tym samym znaczące zyski.

Handel srebrem na giełdzie – podsumowanie

Podsumowując, e-handel srebrem na kontraktach przy użyciu platform walutowych forex pozwala na przeprowadzanie prostych i zaawansowanych transakcji. Platforma inwestycyjna daje traderowi srebra możliwość ustawiania automatycznych zleceń, które zostaną uruchomione, gdy zostanie wysłany sygnał z platformy handlowej. Dzięki możliwości handlu srebrem, każdy trader posiada zwiększoną gamę kanałów inwestycyjnych.

Srebro w dużym stopniu przypomina ropę, z tego względu, że jego cena stanowi bezpośredni wynik popytu i podaży. Kiedy popyt na srebro jest duży, cena tego surowca wzrasta systematycznie, jednak w przypadku niskiego popytu na srebro – jego cena spada. Kolejny czynnik mający wpływ na cenę srebra to liczni traderzy, który próbują wpłynąć na cenę srebra na rynku finansowych w określony sposób, tak aby otrzymywać wyższe dywidendy. W przypadku handlu srebrem ważne jest, aby zwracać uwagę na oficjalne wiadomości i analizować kondycję finansową tego surowca.