Konsolidacja kursu pary EUR/GBP poniżej linii kanału spadkowego

eur/gbp

1142

Notowania EUR/GBP znalazły się w fazie konsolidacji, oscylując poniżej niebieskiej krótkookresowej linii trendu zniżkowego.

Pomimo, że obserwujemy trend spadkowy, jedynie spadek poniżej wsparcia 0,8080 (S1) może spowodować jego kontynuację i będzie sygnałem zbliżającego się niższego minimum. Oba nasze wskaźniki trendu podążają wzdłuż swoich ścieżek w dół, podczas gdy MACD, już poniżej linii sygnału, wydaje się gotowy do wejścia w negatywne terytorium. W rezultacie w najbliższej przyszłości możliwy jest kolejny spadek w kierunku minimum w okolicy 0,8080 (S1). Jedynie ruch powyżej linii kanału spadkowego oraz kluczowego poziomu oporu 0,8140 (R1) dałoby nam powód do ponownego przemyślenia naszej analizy.

Wsparcie eurofunta: 0,8080 (S1), 0,8035 (S2), 0,8000 (S3)

Opór eurofunta: 0,8140 (R1), 0,8200 (R2), 0,8246 (R3)