Konsumowanie gołębiego wystąpienia M. Draghiego. Ucieczka do dolara

1271
Informacje gospodarcze
Z kraju:

MF sprzedało bony za 1,22 mld zł przy popycie 3,71 mld zł; rentowności 1,52%.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego po 12 miesiącach 2016 r. zamknęły się nadwyżką w kwocie 7 689,18 mln zł.

Wartość inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w ’16 spadła do 24,16 mld zł – MF.

Ze świata:

Dziś o 14:30 w USA podane zostaną dane o bilansie handlu zagranicznego w grudniu.

Inflacja bazowa w strefie euro, mimo obserwowanych ostatnio wzrostów głównego wskaźnika inflacji, wciąż pozostaje na niskim poziomie, w związku z czym stymulacja monetarna ze strony EBC wciąż jest konieczna – powiedział w poniedziałek przed Parlamentem Europejskim, M. Draghi, prezes EBC.

Rynek walutowy
Ostatnia sesja 
M. Draghi w gołębim tonie 

Eurodolar rozpoczął tydzień od osłabienia, które do czasu wystąpienia publicznego szefa EBC, osłabiał się w okolice 1,07. O godz. 15 M. Draghi powiedział, że inflacja bazowa w strefie euro, mimo obserwowanych ostatnio wzrostów głównego wskaźnika inflacji, wciąż pozostaje na niskim poziomie, w związku z czym stymulacja monetarna ze strony EBC wciąż jest konieczna. Rynek odebrał te słowa odreagowaniem EUR-USD, który do końca dnia osiągnął pułap 1,0749. Złoty poddany został sentymentowi globalnemu, czyli zyskiwał do euro oraz tracił do dolara: EUR-PLN w ciągu dnia spadł do 4,2940 (minimum 4,2730), a USD-PLN wzrósł do 3,9973.

Dzisiejsza sesja
Ucieczka do dolara

EUR-USD w popołudniowej części dnia odrabiał straty, mimo gołębiego nastawienia M. Draghiego, co było nietypowe. Dziś jednak rynki przyjmują zrozumiałą optykę i systematycznie przeceniają eurodolara, który aktualnie spada w okolice 1,0660. Inwestorzy uciekają do dolara wyprzedają także złotego: USD-PLN rośnie do 4,0280, a EUR-PLN (przy słabym euro), pozostaje neutralny. Nerwowość jednak widoczna jest w dzisiejszym i wczorajszym handlu, co wskazuje na skalę zaskoczenia inwestorów ze strony M. Draghiego. Według szefa EBC inflacja jest pojedynczym wyskokiem i EBC nie powinien na nią reagować, a to odbiera argumentów inwestorom grającym pod skrócenie QE (zapowiedzianego do końca 2017 r.) w reakcji na ostanie lepsze od oczekiwań dane ze strefy euro (PKB w III i IV kw. 2016 r. i inflacja konsumencka w styczniu).

Rynek stóp procentowych
Ostatnia sesja
M. Draghi w ofensywie

Na krajowej krzywej rentowności bez większych zmian. Przez pierwsze godziny sesji 10-latki umacniały się lekko w ślad za Bundami. Potem wzrosty zostały zredukowane, przy czym w przypadku POLGB całkowicie a w przypadku Bundów korekta była kosmetyczna. Krajowe dziesięciolatki kończyły dzień na 3,788%. Wystąpienie M. Draghiego było gołębie. Szef EBC przypomniał, że wg Banku obecne dynamiczne zwyżki inflacji mogą być zjawiskiem przejściowym i stymulacja monetarna jest wciąż potrzebna. Co ciekawe to właśnie w czasie wystąpienia doszło do przerwania zwyżek obligacji. Niemniej wyraźniejsze umocnienie Treasuries po zamknięciu sesji w Europie sugeruje, że ostateczna reakcja rynku może być jednak zgodna z tonem wystąpienia M. Draghiego.

Dzisiejsza sesja
Konsumowanie gołębiego Draghiego

Rozgrywka rynkowa pt. stanowisko EBC vs skokowe wzrosty inflacji w Europie trwa. Wczorajsze wystąpienie M. Draghiego pozwoliło się odkuć nieco stronie rynku trzymającej linię EBC (wysoka dynamika inflacji jest niepewna i prawdopodobnie przejściowa). W rezultacie rentowności Bundów dziś nadal spadają – w okolice 0,35%, aczkolwiek na peryferiach strefy euro (Hiszpania, Włochy) przecena zaledwie przyhamowała. Krajowy dług na razie reaguje niejednoznacznie, a rentowności polskich dziesięciolatek lekko rosnąw rejon 3,8%. Dzisiejsze kalendarium makro jest puste i trwa wyczekiwanie na jutrzejsze wieści po posiedzeniu RPP.