Formacja – Podwójny szczyt i podwójne dno

2609

Podwójny szczyt i podwójne dno to najpopularniejsze formacje cenowe. Są to formacje odwrócenia trendu, tzn. wskazują moment, w którym cena może się odwrócić. Można ich używać we wszystkich przedziałach czasowych i na wszystkich wykresach giełdowych.

Formacja: Podwójnego szczytu

Tworzenie podwójnych szczytów jest znana również jako „formacja M” ze względu na swój kształt. Powstaje w wyniku utworzenia dwóch szczytów, przy czym drugi jest poniżej pierwszego. Idealne formowanie „M” powstaje, gdy dwa szczyty znajdują się dokładnie na tym samym poziomie, ale taka sytuacja nie jest często spotykan na rynku, ponieważ żaden rynek nie jest idealny.

Podwójny szczyt
Podwójny szczyt

Podwójny szczyt na wykresie cenowym powstaje najpierw przez pierwszą falę spadkową, a następnie przez kolejny ruch, tym razem korygujący, który nie jest w stanie przełamać ostatniego szczytu. Utworzony dołek cenowy, oznaczony zieloną linią, staje się silnym wsparciem, po którym należy spodziewać się kolejnych spadków.

Co ciekawe, tworzenie podwójnych szczytów, w przeciwieństwie do wielu innych narzędzi analizy technicznej, polega na jasnym zdefiniowaniu celu transakcji – odległości między ostatnim szczytem, a dołkiem – X.

Teoria: Podwójny szczyt

Przydatność:podjęcie decyzji sprzedaży
Czas kształtowania:kilka tygodni
Wolumen:patrz opis poniżej
Częstość występowania:średnia
Ruch cen po wybiciu:zazwyczaj zbliżony do ruchu przed wystąpieniem formacji
Sygnał kupna:spadek poniżej minimalnego poziomu pomiędzy szczytami
Podwójny szczyt teoria

Formacja podwójnego szczytu ( nazywana również formacją „M”) powstaje w końcowej fazie długo- i średnioterminowego trendu wzrostowego i zapowiada jego odwrócenie. Formacja ta jest określana przez dwa maksima cenowe na tym samym poziomie (1,3), oddzielone wyraźnym spadkiem cen. Wolumen obrotu jest często najwyższy przy pierwszym maksimum, a rośnie przy następnym maksimum, ale nie jest to warunek niezbędny do poprawności formacji. Sygnał sprzedaży jest generowany, po przebiciu w dół minimum cenowego (2) pomiędzy szczytami.

Taktyka gry

Podwójny szczyt taktyka

Formacja: Podwójnego dna

Formacja podwójnego dołka jest również znana jako „formacja W” ze względu na swój kształt. Tworzą go dwa lokalne dołki na wykresie cenowym, w których drugi dołek jest nieco wyższy lub na równi z pierwszym dołkiem.

Podwójne dno
Podwójne dno

Formowanie podwójnego dna powstaje przez utworzenie pierwszego ruchu w górę – pierwsze dno na wykresie (1), następnie cena zaczyna stopniowo zwalniać, próbując ponownie osiągnąć poziom ostatniego dna, ale w tym momencie siła kupujący jest już tak dynamiczna, że następuje powstanie następnego ruchu wzrostowego – drugi dołek cenowy (2).

Zgodnie z metodologią Price Action najlepiej, jeśli pierwszy ruch w górę jest ruchem silnym, a ruch korekcyjny jest ruchem słabym (trwa dłużej niż wzrost, ale ma mniejszą dynamikę).

Tworzenie podwójnego dna powstaje ostatecznie, gdy ostatni szczyt zostaje złamany – opór (linia zielona na wykresie). Aby zmierzyć potencjalny zakres formacji, zmierz odległość od ostatniego szczytu do uprzednio utworzonego dołka w momencie wybicia ceny.

Teoria: podwójne dno

Przydatność:podjęcie decyzji kupna
Czas kształtowania:kilka tygodni
Wolumen:patrz opis poniżej
Częstość występowania:średnia
Ruch cen po wybiciu:zazwyczaj zbliżony do ruchu przed wystąpieniem formacji
Sygnał kupna:wybicie ponad maksymalny poziom pomiędzy dnami
Podwójne dno teoria

Formacja podwójnego dna ( nazywana również formacją „W”) występuje w końcowej fazie długoterminowego lub średnioterminowego spadku i zapowiada odwrócenie trendu. Formacja ta jest ustawiona przez dwa minima cenowe na tym samym poziomie (1.3), oddzielone wyraźnym wzrostem ceny. Wielkość obrotu jest często największa, kiedy ustalane jest pierwsze minimum, ale nie jest to warunek poprawności formacji. Sygnał kupna jest generowany po przekroczeniu maksimum ceny (2) i musi mu towarzyszyć wyraźny wzrost wolumenu obrotu. Czasem po przełamaniu ceny pojawia się korekta w dół (zaznaczona na zielono).

Taktyka gry

Podwójne dno taktyka

Jeśli posiadasz akcje:

  • sprzedaj na wybiciu w górę i odkup akcje na korekcie po wybiciu
  • jeśli nastąpi przebicie w dół poziomu dna (D) sprzedaj natychmiast

Jeśli nie posiadasz akcji:

  • kupuj dopiero po wybiciu w górę (potwierdzonym wzrostem wolumenu obrotów)

Podsumowanie

Formacje z podwójnym szczytem i podwójnym dołkiem są jedną z najczęściej używanych formacji do analizy technicznej. Należy pamiętać, że aby w pełni wykorzystać ich potencjał, należy zastosować odpowiednie zarządzanie ryzykiem, które jest kluczem do sukcesu na rynku kapitałowym.