Obraz w skali makro GBP/USD

gbpusd

1277

GBP/USD: Notowania funta szterlinga do dolara amerykańskiego zanurkowały poniżej poziomu 1,6800, gdzie wsparcie przechodzi w opór. To sygnał niższych dołków i oznaka utrzymania się trendu zniżkowego. Jak wspominałem w swoich poprzednich komentarzach, spadek poniżej poziomu 1,6800 utoruje drogę dalszym zniżkom i skieruje cenę ku kluczowemu wsparciu na wysokości 1,6700 (S1). Tak długo jak kurs GBP kreśli niższe dołki i niższe szczyty poniżej niebieskiej linii trendu zniżkowego i obu średnich kroczących, w mojej ocenie, w krótkim okresie utrzyma się perspektywa negatywna. Na wykresie dziennym kurs na zestawieniu GBP/USD utrzymuje się poniżej 80-dniowej wykładniczej średniej kroczącej, co utwierdza mnie w przekonaniu, że prawdopodobieństwo utrzymania się tendencji spadkowej w najbliższej przyszłości jest wysokie.

Poziomy wsparcia funta brytyjskiego: 1,6700 (S1); 1,6655 (S2); 1,6600 (S3)

Poziomy oporu funta brytyjskiego: 1,6800 (R1); 1,6880 (R2); 1,6950 (R3)