Słownik najważniejszych pojęć na forex

Giełda Forex

4160

A

Analiza fundamentalna – przewidywanie zmian kursów walut na podstawie wskaźników makroekonomicznych.

Analiza techniczna – analizowanie historycznych zmian cen walut w celu prognozowania przyszłych zmian kursów.

Aprecjacja – wzrost wartości waluty jednego kraju względem waluty innego państwa.

Ask price – cena, po której sprzedawane są waluty inwestorom.

B

Bank Centralny – instytucja, która odpowiada za kontrolę rynku monetarnego danego kraju.

Bessa – długotrwała i silna tendencja spadkowa na rynku.

Bid price – cena, po której waluty kupowane są od inwestorów.

Broker Forex – osoba / firma, zajmująca się realizacją zleceń kupna / sprzedaży, które składają inwestorzy.

Buy Limit – zlecenie, które pozwala na otwieranie pozycji długiej w momencie odbicia kursu od ustalonego wcześniej poziomu wsparcia, zapoczątkowując trend zwyżkowy.

Buy Stop – zlecenie, pozwalające na otwieranie pozycji długiej w momencie, gdy kurs przekracza określony poziom oporu, wykazując tendencję zwyżkową.

C

CFD (kontrakty różnic kursowych) – dają możliwość zarabiania na spadkach i wzrostach cen akcji, obligacji, walut, in.

Cross Rate (kurs krzyżowy) – kursy wymiany pary walutowej w odniesieniu do dolara, czyli kurs par walutowych, w których dolar nie jest walutą bazową oraz kwotowaną.

Currency Risk (ryzyko walutowe) – ryzyko, które związane jest ze stratą na skutek niekorzystnej zmiany kursów walut.

D

Day Trading – jedna ze strategii krótkoterminowych, polegająca na otwieraniu i zamykaniu pozycji w tym samym dniu.

Demo (konto demonstracyjne) – darmowe konto na platformie brokerskiej, które pozwala na niewiążącym praktykowaniu i poznawaniu zasad rynku Forex.

Depozyt – pieniądze zgromadzone na rachunku klienta, które są wymaganym zabezpieczeniem brokera w związku z przeprowadzaną działalnością.

Deprecjacja – spadek wartości waluty jednego kraju względem waluty drugiego kraju.

Długa pozycja – transakcja związana z kupowaniem pary walutowej.

Dźwignia finansowa – narzędzie pozwalające na inwestowanie niewielkiego kapitału, dając wysokie zyski.

F

Forex (foreign exchange) – zdecentralizowana międzynarodowa giełda walut, działająca przez 5 dni w tygodniu przez 24h/dobę.

H

Hedging – strategia, której istotą jest eliminowanie ryzyka.

Hossa – silna i długo trwająca tendencja wzrostowa rynku.

I

Inflacja – wzrost poziomy cen, który jest wynikiem wzrostu podaży pieniądza.

Inwestor – osoba / firma, która dostępne środki finansowe przeznacza na inwestycję, mająca w przyszłości przynieść zyski.

K

Kod walutowy – trzyliterowy skrót walut, który został ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w celu identyfikacji waluty konkretnego kraju.

Konsolidacja – boczny trend, w którym zmienność kursu waluty pozostaje w wyznaczonych granicach.

Krótka pozycja – transakcja związana ze sprzedażą pary walutowej.

L

Lot – jednostka walutowa, przyjęta przez brokerów jako minimalna ilość waluty, którą można u nich nabyć; 1 lot = 100 000 waluty bazowej na kontach zwykłych; 1 lot = 10 000 waluty bazowej na kontach mini.

P

Para walut – dwie waluty, składające się na kurs walutowy, np. EUR/USD

Pip – minimalna możliwa zmiana kursu wymiany pary walutowej.

Platforma Forex – program komputerowy, pozwalający na inwestowanie na rynku walutowym za pośrednictwem Internetu.

Poziom oporu – poziom cenowy, który stanowi barierę dla wzrostów.

Poziom wsparcia – poziom cenowy, który stanowi barierę dla spadków.

R

Ranking brokerów Forex – jest to spis najpopularniejszych platform i brokerów dostępnych na rynku walutowym fx. Ranking z reguły zawiera opis produktów poszczególnej firmy wraz z ich szczegółową specyfikacją.

S

Scalping – zamykanie i otwieranie pozycji w krótkim czasie.

Sell Limit – zlecenie, pozwalające na otwieraniu pozycji krótkiej w momencie, gdy kurs odbija się od określonego poziomu, co zapoczątkowuje trend spadkowy.

Sell Stop – zlecenie pozwalające na otwieranie krótkiej pozycji, gdy cena walut przekracza określony poziom wsparcia, w dalszym ciągu wykazując tendencję spadkową.

Spread – różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży waluty.

Stop Loss – zlecenie związane z zamknięciem transakcji, zabezpieczając przez stratą; polega na ustawieniu kursu minimalnego, na który zgadza się inwestor.

Swap – kwoty, które zostają naliczone do otwartej pozycji w danym dniu do godziny 24:00.

Sygnały Forex – sugestia związana z momentem otwierania i zamykania pozycji, generowane przez analityka lub automatyczne programy do handlu walutami.

T

Take Profit – zlecenie, pozwalające na automatyczne zamknięcie pozycji w chwili, gdy inwestor osiągnie ustalony poziom zysku.

Trailing Stop – zlecenie, które polega na zmianie wraz z kursem o ustaloną przez inwestora liczbę pipsów.

Trend – pozwala na określenie kierunku zmian cen walut.

Trend spadkowy – trend, w którym cena zmienia się z tendencją do spadku.

Trend wzrostowy – trend, w którym cena zmienia się wraz z tendencję do wzrostu.

W

Waluta bazowa – pierwsza z walut, składających się na parę walutową.

Waluta egzotyczna – waluta związana z mniej popularnymi państwami, zwykle mniej płynna i mniej stabilna.

Waluta kwotowana – waluta zajmująca drugą pozycję w parze walutowej.

Waluta twarda – waluta, której cechą charakterystyczną jest duża płynność.

Wartość rynkowa – wartość, wyznaczana w oparciu o aktualne ceny rynkowe; wyznacza się ją w dolarach.

Wolumen – liczba transakcji, które zostały zawarte w określonym przedziale czasowym.

Z

Zlecenie – dyspozycja wydana na polecenie klienta w celu zawarcia określonej transakcji na rynku.