Rodzaje strategii Forex

strategie forex

2196

Strategie inwestowania na rynku Forex są konieczne, by móc osiągać zamierzone efekty. Nasz wybór będzie dobry, jeśli będzie w stanie zapewnić nam zyski przynajmniej z 50% zawieranych inwestycji. Na rynku dostępnych jest wiele metod, które – zdaniem twórców – mają przynieść zaskakujące rezultaty. Jednak niektóre z nich są tak skomplikowane, że mało komu zapewniają zyski. Warto jednak wiedzieć, że istnieją trzy podstawowe strategie, których znajomość jest niezwykle ważna.

Inwestowanie w czasie konsolidacji rynku

Inwestowanie w sytuacji, kiedy rynek się konsoliduje, może okazać się niezwykle skutecznym narzędziem, pozwalającym na osiągnięcie zysków w Forexie. Jest to bardzo pomocna metoda, której strategie spełniają swoją rolę nawet wtedy, gdy nie ma wyraźnego trendu.

W tym przypadku korzystna może okazać się strategia Forex nazywana box break out forex strategy. Najogólniej rzecz ujmując – polega ona na nakreśleniu linii prostej między najwyższymi a najniższymi kursami walut, obowiązujących na danym rynku podlegającym konsolidacji. Korzystając z wykresu można dowiedzieć się, że zakup pary walut jest najkorzystniejszy w momencie, kiedy dochodzi do przełamania uprzednio wyznaczonego pola.

Jeszcze inną strategią jest – podobnie jak wyżej – przygotowanie wykresu, zakreślając na nim linię prostą. Samo inwestowanie polega na tym, by skorzystać z wyznaczonych poziomów. Zwykle najbardziej opłacalną transakcją jest taka, gdzie cena osiąga najniższą wartość na zakreślonym przez nas polu. Wówczas należy sprzedawać. Zaś najlepiej będzie sprzedawać wtedy, gdy cena osiąga najwyższą wartość.

Strategia z wykorzystaniem średnich ruchomych

Podczas inwestowania na rynku Forex dobrze jest opanować umiejętność wyznaczania średnich ruchomych. Dzięki nim możemy poznać najbardziej aktywne oraz najbardziej zmieniające się poziomy kursów walut w wyznaczonym okresie, dla których wyznaczane są średnie ruchome.

Strategii opartych na średnich ruchomych jest wiele. Są inwestorzy, którzy chętnie z nich korzystają w przypadku, gdy trend mocno się zaznacza, a transakcje zawierane są, gdy kurs się zmniejsza się od najwyższego poziomu do linii średniej ruchomej. Część inwestorów decyduje się na opracowanie takiego systemu w oparciu o średnie ruchome, który zakłada otwieranie pozycji w momencie, gdy ceny zamykają się powyżej lub poniżej wybranej średniej ruchomej.

Inna strategia Forex opierająca się na średnich ruchomych zakłada czekanie do chwili, gdy jedna średnia ruchoma „przetnie” inną. Zgodnie z tą strategią otwarcie pozycji powinno nastąpić w momencie, gdy dochodzi do odejścia poziomu ceny, który został wyznaczony przez średnie ruchome.

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych wraz z trendem

Jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie zysków na rynku Forex jest strategia, która działa w oparciu o inwestowanie zgodnie z kierunkiem dominującego trendu. Właściwie nie ma takiej sytuacji, kiedy nie można byłoby znaleźć chociażby jednej takiej pary walutowej, która nie miałaby wyraźnie zaznaczonego trendu.

W praktyce okazuje się, że strategie bazujące na dominującym trendzie dają znacznie większe szanse na inwestowanie z zyskiem w porównaniu z inwestowaniem, wykorzystującym inne strategie. Niemniej jednak zawsze należy mieć „w zanadrzu” strategię zastępczą w razie, gdy wybrana para wejdzie w okres konsolidacji, bowiem żadna para walutowa nie utrzymuje się zawsze w trendzie.

Bez względu na, wśród opinii wielu inwestorów, to właśnie inwestowanie z trendem jest jedną z najmniej stresujących oraz najkorzystniejszych sposobów grania na Forexie.