Historia rynku Forex

Rynek Forex

2343

Najważniejsze wydarzenie związane z handlem walutami miało miejsce w 1875 r., kiedy to utworzono Gold Standard Monetary System. Zanim utworzono ten system, w płatnościach międzynarodowych kraje zazwyczaj wykorzystywały złoto i srebro.

Porozumienie z Bretton Woods wprowadziło zmiany w kursach wymiany walut. W 1947 r., kiedy utworzono Międzynarodowy Fundusz Walutowy, cena złota była wyrażana w dolarach amerykańskich, a jedna uncja złota kosztowała 35 USD.

Stany Zjednoczone zgodziły się utrzymać tę cenę dla kupna i sprzedaży złota. W końcu, gospodarki rynkowe na całym świecie zostały oparte na dolarze amerykańskim, który stał się główną światową walutą.

Jednakże Gold Standard Monetary System ostatecznie załamał się podczas pierwszej wojny światowej.

Porozumienie z Bretton Woods odgrywa istotną rolę w historii handlu walutami. Na mocy tego porozumienia podpisanego w 1944 r. dolar amerykański zastąpił złoto jako główny standard wymiany walut. Ponadto dolar amerykański stał się nowym standardem rynku finansowego.

W ten sposób dolar został nową globalną walutą rezerw.
Na mocy porozumienia z Bretton Woods utworzono Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy. Celem porozumienia było zapewnienie międzynarodowej stabilności walutowej poprzez uniemożliwienie swobodnej wymiany walut między państwami.

W 1971 r. porozumienie z Bretton Woods załamało się i narodził się współczesny rynek wymiany walut.

W tym momencie rozpoczyna się historia współczesnego rynku handlu walutami. Handel walutami rósł gwałtownie od 70 miliardów dolarów dziennie w 1980 r. do 1,5 biliona dolarów 20 lat później.

Jak zaczął się handel walutami?

Po wprowadzeniu kursu płynnego, ustalenie prawidłowych kursów walut było niezmiernie trudne. Dopiero rozwój technologii oraz postęp komunikacyjny znacznie to ułatwiły. Od początku lat 90. ubiegłego wieku czyli w czasach rozwoju internetu, banki zaczęły tworzyć platformy transakcyjne rynku Forex. Platformy na bieżąco przesyłały informacje odnośnie notowań poszczególnych walut oraz oferowały klientom możliwość zawierania transakcji kupna i sprzedaży na rynku Forex. Na początku dostęp do rynku mieli tylko “duzi gracze”, np. fundusze inwestycyjne, korporacje itp. Z czasem, dzięki rozwojowi internetu i powstaniu brokerów detalicznych, dostęp do niego otrzymały osoby indywidualne. Obecnie wyróżnia się kilka rodzajów brokerów: MM (market makers), STP (straight through processing), ECN (electronic communication network). Wystarczy się skontaktować z brokerem i otworzyć konto, żeby móc handlować na rynku Forex.

Jak można wywnioskować, rynek walutowy istniejący w obecnej postaci jest dość młodym tworem. Prawdopodobnie czeka go jeszcze wiele zmian dotyczących samego handlu. Miejmy nadzieję, że na lepsze.

cz.2

Obecnie funkcjonujący rynek Forex działa od 1973 roku. Niemniej jednak warto mieć świadomość, że transakcje walutowe zawierane były już w czasach starożytnego Egiptu i Babilonii. Zaś największe zmiany nastąpiły po II wojnie światowej. Ale od początku…

Dzięki temu znacznie łatwiej będzie zrozumieć idee działania Forex oraz pojąć zasady funkcjonowania tego rynku.

Rynek Forex dawniej

Przed II wojną światową podstawą wymiany walutowej było złoto. Był to system, który powszechnie stosowano w międzynarodowym systemie ekonomicznym. Dzięki panującemu ładowi rząd każdego kraju mógł zagwarantować, że papierowa wersja pieniądza posiada pokrycie w walucie złotej. Wiązało się to zarówno z plusami, jak i minusami. Z jednej strony taki system sprawił, że dane państwo miało ograniczoną ilość gotówki w obiegu, ale z drugiej strony sprawiał, że waluta była stabilna, ponieważ gwarantowana przez rząd. Taki system obowiązywał od 1876 roku i trwał do momentu wybuchu II wojny światowej.

Zakończenie wojny oznaczało dla Stanów Zjednoczonych pędzącą gospodarkę, czego nie można było powiedzieć o gospodarce innych krajów europejskich. W efekcie, chcąc bronić się przed recesją o charakterze światowym, ustanowiono porozumienie Bretton Woods

System, który – jako że dolar był mocną walutą – wiązał wszystkie inne waluty właśnie z dolarem. Zaś wartość samego dolara wynosiła 35 USD za uncję złota.

Za sprawą porozumienia z Bretton Woods miało dojść do ustabilizowania międzynarodowego systemu monetarnego. Chodziło o to, by nie dopuścić do przemieszczania się pieniędzy między krajami, a tym samym zapobiec spekulacjom międzynarodowymi walutami. Zabroniono dewaluacji własnej waluty. Nie można także było dewaluować walut więcej niż o 10%. Wszystkie kraje, które podpisały porozumienie z Bretton Woods zobowiązały się do tego, że postarają się utrzymać wartość swojej waluty w wąskim zakresie w stosunku do dolara. W efekcie doszło do masowych migracji kapitału. To zaś doprowadziło do zdestabilizowania stawek międzynarodowej wymiany walut, które zostały ustanowione w 1944 roku na mocy porozumienia w Bretton Woods.

System ten przetrwał do 1971 roku na skutek podjętej przez amerykańskiego prezydenta – Richarda Nixona decyzji o zawieszeniu wymienialności dolara na złoto. Efektem był swobodny przepływ walut między poszczególnymi państwami. Dochodziło do niemalże codziennych zmian cen. Doszło także do deregulacji oraz liberalizacji handlu.

W latach osiemdziesiątych, gdzie miały miejsce początki rozwoju nowych technologii, doszło do zwiększenia tempa i znacznego ułatwienia przepływu walut bez względu na strefy czasowe Europy, Azji oraz Ameryki. W efekcie transakcje wymiany walut wzrosły do 70 milionów dolarów dziennie.

Rynek euro

Mówiąc o historii Forexu, nie można nie wspomnieć o eksplozji rynku euro. Szybki rozwój rynku euro-dolarowego okazał się głównym czynnikiem, odpowiadającym za przyspieszenie rozwoju transakcji na Forexie.

Warto wiedzieć, że z rynkiem euro-dolarowym po raz pierwszy mieliśmy do czynienia w latach pięćdziesiątych. W tym czasie rząd Stanów Zjednoczonych zabronił udzielania pożyczek w dolarach obcokrajowcom. To zaś sprawiło, że rynek europejski stał się atrakcyjniejszy, ponieważ nie był tak restrykcyjny jak amerykański. Ponadto miał do zaoferowania znacznie lepszą wydajność. Było to następstwem ulokowania przez Związek Radziecki dochodów ze sprzedaży ropy, uzyskany w dolarach, poza amerykańskim rynkiem.

Wynikało to z obaw o możliwość zamrożenia środków przez Stany Zjednoczone.

Późne lata osiemdziesiąte to okres, kiedy to amerykańskie firmy zaczęły ubiegać się o pożyczki poza granicami Stanów Zjednoczonych. I one doceniły znacznie lepsze korzyści, czyli: większą płynność, możliwość finansowania importu i eksportu.

Rynek Forex obecnie

W latach osiemdziesiątych wartość transakcji walutowych wyniosła ok. 70 milionów dolarów. Jak na tamte czasy było to sporo. Rozwój rynku Forex trwał jednak nadal, czego dowodem jest wartość transakcji dziś. Szacuje się, że obecnie jest to wartość 4 bilionów dolarów każdego dnia.

Warto mieć świadomość, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu transakcje na rynku walutowym nie były tak powszechne jak to jest teraz. Zmieniło się to w momencie pojawienia się internetowych brokerów. W efekcie transakcje zawierane na rynku Forex są dostępne dla każdego, nawet takiej osoby, która nie posiada ogromnych oszczędności. Na dobrą sprawę wystarczy zaledwie 100$, by móc zacząć funkcjonować na Forexie.