Wahania cen węgla w kwietniu na międzynarodowych rynkach – analiza ARP

1968

(PAP) Na międzynarodowym rynku węgla w kwietniu obserwowano wahania cen tego surowca – wynika z analizy Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

Katowicki oddział Agencji monitoruje sytuację w polskim sektorze węglowym na potrzeby Ministerstwa Energii, a także analizuje sytuację na międzynarodowych rynkach.

„Sytuacja na międzynarodowym rynku węgla w kwietniu zdeterminowana była w bardzo znacznej części reperkusjami cyklonu Debbie. Mimo, iż zjawisko to swoim zasięgiem obejmowało rynek Azji-Pacyfiku to oddziaływało również w znacznej mierze na sytuację na rynku Atlantyku. Niemniej skutki cyklonu Debbie najbardziej dotknęły australijskich producentów węgla, w szczególności z obszaru Queensland, którzy zmuszeni byli ogłosić tzw. +zaistnienie siły wyższej+ w odniesieniu do eksportu węgla. Cyklon Debbie spowodował powodzie, które uszkodziły linie kolejowe transportujące węgiel w Queensland. W wyniku wyłączenia trzech z czterech linii kolejowych w Queensland, część kopalń zostało zmuszonych do wstrzymania pracy. Okres naprawy linii kolejowych był przewidziany na pięć tygodni” – napisano w analizie.

Dodano, że w wyniku zaistnienia tych czynników podaż w regionie została mocno ograniczona, co przełożyło się na wzrost cen wszystkich gatunków węgla w australijskich portach NEWC. Jednak największą dynamikę wzrostu cen odnotowano w pierwszej połowie miesiąca.

Koniec kwietnia przyniósł spadek wartości indeksów we wszystkich światowych terminalach węglowych.

„Na rynku Azji-Pacyfik wartość indeksów spadła w wyniku obniżenia cen węgla krajowego w Chinach oraz słabej konsumpcji przez elektrownie. Natomiast ceny węgla rosyjskiego dostarczanego do Europy spadały na skutek obniżenia popytu w całym regionie. Cena rosyjskiego węgla o wartości kalorycznej 6000 kcal/kg obniżyła się o 1,09 USD/t w ciągu tygodnia do 69,50 USD/t FOB Porty Bałtyckie” – napisano w analizie.

Zobacz: Forex

„Obniżyły się również ceny węgla rosyjskiego kierowanego na rynek Azji-Pacyfiku w odpowiedzi na spadające zapotrzebowanie ze strony Chin. Ceny węgla dostarczonego do Europy również odnotowały spadek w ostatnim tygodniu kwietnia. Tygodniowy indeks CIF ARA obniżył się o 0,79 USD/t do 74,07 USD/t, co jest najniższym poziomem w ciągu czterech tygodni. Również ceny dostaw fizycznych z RPA w ostatnim tygodniu kwietnia obniżyły się do najniższych poziomów od września mimo zwiększonej aktywności na rynku spot. Tygodniowy indeks RB obniżył się o 2,83 USD/t w porównaniu do notowań sprzed tygodnia tj. do 74,12 USD/t FOB RB – tym samym jest to siódmy z kolei spadek indeksu w okresie ośmiu tygodni. Silniejsze sezonowe zapotrzebowanie ze strony azjatyckich nabywców utrzymywało wysokie ceny dostaw typu spot” – dodano.