ZŁOTO – popyt zbiera siły

Złoto CFD

1112

Zgodnie z założeniami przebicie 1249 na złocie uruchomiło większą aktywność po stronie popytu. W obliczu obecnego układu na rynku i wyceny dwóch najważniejszych walut można założyć, że teraz właśnie aktywność popytu będzie większa na złocie.

Pod koniec zeszłego tygodnia widoczne były próby podejścia w rejony 1260, po tym jak przebity został opór z układu godzinowego. Na złocie widać większą aktywność popytu i tak powinno pozostać, po tym jak ECB obniżyło stopy procentowe. Nie należy się jednak nastawiać na duże ruchy, gdyż z drugiej strony umacnia się dolar, co będzie wygaszać ewentualne wybicia. Z technicznego punktu widzenia wcześniejszy opór 1249 staje się teraz wsparciem i dopiero powrót kruszcu poniżej będzie negować cały układ wzrostowy, jaki kreuje się na wykresie czterogodzinowym. Oporem jest wskazane wcześniej 1260 i 1267 jako kolejny poziom dla ruchu popytowego. Przed 9 rano widać, że ceny mogą wpierw skorygować trochę wybicie i wtedy dopiero wygenerować nowy sygnał dla kupna, zakładam, że w rejonie wspomnianego 1249.