Analiza Makro

forex

1181

Bieżąca wartość NZD jest „nieuzasadniona i niezrównoważona” Bank Rezerwy Nowej Zelandii stwierdził w opublikowanym dziś oświadczeniu, że uznaje bieżący poziom kursu wymiany walutowej za „nieuzasadniony i niezrównoważony” i przewiduje dalszą korektę w dół mimo ostatniej silnej presji na sprzedaż. Notowania NZD względem USD spadły do najniższego poziomu od września 2013 roku, co może pogłębić się w nadchodzących miesiącach. Wśród czynników, które mogą potencjalnie osłabić kurs NZD, można wymienić spadające ceny eksportowe surowców, spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w Chinach i mocniejsze perspektywy dla amerykańskiej gospodarki, w obliczu oczekiwanego przyspieszenia zawężania polityki monetarnej przez Fed. Połączenie tych czynników sprawia, że nowozelandzki dolar jest podatny na silne korekty w nadchodzących miesiącach.

Dolar australijski również osłabił się i sięgnął najniższego poziomu od początku lutego na skutek ponowionej presji zniżkowej wywołanej głównie notowaniami NZD. Spadki na kursie AUD nasiliły się po wypowiedzi szefa Banku Rezerwy Australii Glenna Stevensa, który oznajmił, że Bank rozważa wprowadzenie środków mających na celu ograniczenie zaciągania pożyczek na cele inwestycji spekulacyjnych na przegrzanym rynku nieruchomości.

Indeks dolarowy mierzący wartość dolara względem koszyka sześciu innych walut sięgnął rekordowo wysokiego poziomu na przestrzeni ostatnich czterech lat, częściowo na skutek solidnych danych z amerykańskiego rynku mieszkalnego opublikowanych w środę.

Szef chińskiego banku centralnego może zostać zastąpiony na skutek zmian personalnych w obliczu szeroko zakrojonej reformy gospodarczej. Najsilniejszym kandydatem na nowego szefa Ludowego Banku Chin jest były bankier i regulator rynku papierów wartościowych. W ostatnich miesiącach chińska gospodarka przeżywa spowolnienie. Tempo wzrostu w Chinach prawdopodobnie nie sięgnie docelowego poziomu 7,5% ustalonego przez rząd. Powierzenie tego stanowiska byłemu bankierowi może zwiększyć oczekiwania inwestorów w odniesieniu do przyszłego luzowania polityki pieniężnej w celu stymulowania gospodarki i realizacji założonego tempa wzrostu.

Dzisiejsze dane: Głównym wydarzeniem na sesji europejskiej będzie wystąpienie Prezesa EBC Mario Draghiego zatytułowane „Jeden rynek, jedna waluta, wspólna przyszłość”, podczas którego prawdopodobnie usłyszymy ciekawe uwagi dotyczące przyszłości euro. Podaż pieniądza (M3) w strefie euro ma wzrosnąć do 1,9% r/r w sierpniu z poziomu 1,8% r/r w lipcu. Jeśli tak się stanie i prognozy się sprawdzą, 3-miesięczna średnia krocząca może przyspieszyć.

W Szwecji zostanie opublikowany krajowy indeks PPI za sierpień, dla którego jednak nie są dostępne żadne prognozy. Tak czy inaczej, niski odczyt tego wskaźnika może nasilić obawy o deflację.

W drugiej części dnia uwaga rynku skupi się na publikacji liczby zamówień na wyroby trwałe za sierpień. Główny wskaźnik ma spaść do 18,0% m/m w porównaniu ze wzrostem na poziomie 22,6% w poprzednim miesiącu. Z drugiej jednak strony, liczba zamówień na wyroby trwałe bez urządzeń transportowych ma wzrosnąć w ujęciu miesięcznym, co stanowiłoby odbicie od lipcowych poziomów. Jeśli prognozy się sprawdzą, będziemy świadkami całkowitego odwrócenia trendu na wskaźniku głównym, który z najwyższego poziomu w lipcu spadnie do najniższe poziomu w historii. Wstępny indeks Markit PMI dla sektora usług za wrzesień ma nieznacznie spaść, ale utrzyma się na stosunkowo dużych wysokościach. Poznamy też wstępną wartość indeksu złożonego. Ponadto, zostanie opublikowana liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych za tydzień kończący się 20 września.

Poza przemówieniem Prezesa EBC, na czwartek zaplanowano również dwa inne wystąpienia: szefa Banku Anglii Marka Carneya i prezesa Fed z Atlanty Dennisa Lockharta.