Analiza relacji ryzyka do zysku, czyli czekając na korektę

finanse

1187

Historycznie miesiąc wrzesień jest najsłabszym miesiącem dla akcji na amerykańskiej giełdzie. W tym świetle, co jest szczególnie interesujące, to fakt, iż wkraczamy we wrzesień na skrzydłach hossy i nie jest to coś, co ma miejsce każdego września.

W wielu przypadkach akcje są w tym momencie bardzo wykupione i potrzebują pewnego oddechu w postaci korekty. Mając na uwadze relacje ryzyka do zysku w inwestycjach oraz fakt, iż wkraczamy w historycznie słaby miesiąc dla akcji, warto przyjrzeć się analizie ryzyka do zysku. Podstawową zasadą tutaj jest upewnić się, iż ryzyko, które podejmujemy nie jest większe od potencjalnego zysku. Standardowo przyjmujemy, iż relacja ryzyka do zysku powinna wynosić 2, czyli aby zysk był dwa razy większy od ryzyka.

Dla przykładu weźmy akcje eBay: Czekając na korektę na akcjach eBay (EBAY)

EBay należy do silnego w tym momencie sektora Consumer Cyclical oraz silnego sektora Internetu, akcje znajdują się w trendzie wzrostowym od 2010 roku. Akcje posiadają wszystkie atrybuty analizy technicznej. Ostatni sygnał kupna, poprzez przełamanie podwójnego szczytu był wygenerowany na poziomie 27,00$. Aktualnie cena znajduje się na poziomie 31,00$ i jest to szczyt wszechczasów dla tej spółki. Akcje są mocno wykupione, pierwszy sygnał problemów to ruch do poziomu 22,00 $ kiedy to zostałaby przełamana linia trendu wzrostowego.