EUR/USD tuż powyżej 1,2250

1573

EUR/USD tuż powyżej 1,2250

W czwartek, kurs EUR/USD spadł w reakcji na decyzję Swiss National Bank, który wprowadził ujemne stopy procentowe. Wzrost kursu USD/CHF zwiększył presję na EUR/USD z powodu minimalnego kursu wymiany EUR/CHF i spowodował, że para EUR/USD spadła poniżej dwóch poziomów wsparcia z rzędu. Kurs spadł poniżej 1,2300 i znalazł wsparcie kilka pipsów powyżej poziomu wsparcia wynoszącego 1,2250 (S1). Spadek poniżej wsparcia na poziomie 1,2250 (S1) przekonałby mnie do dalszych zniżek. Nasze krótkookresowe wskaźniki momentum sugerują, że wkrótce możliwy jest test 1,2250 (S1). RSI znalazł wsparcie na linii 30 i kieruje się w dół a MACD, pozostający poniżej linii sygnałowej, znalazł się mocniej na minusie. Wskaźniki te sygnalizują kontynuację spadków, ale jak wspomniałem wcześniej, do kolejnej fali zniżek przekonałby mnie wyraźny spadek poniżej poziomu wsparcia 1,2250 (S1). Perspektywy długoterminowe także pozostają spadkowe, ponieważ w strukturze cen nadal można zaobserwować niższe szczyty i dołki poniżej 50- i 200-okresowej średniej kroczącej.

Poziomy techniczne Forex

Wsparcie: 1,2250(S1), 1,2160 (S2), 1,2120 (S3)

Opór: 1,2345 (R1), 1,2410 (R2), 1,2470 (R3)

USD/JPY w konsolidacji

W czwartek, kurs USD/JPY znalazł się w konsolidacji, pozostając poniżej psychologicznego poziomu wynoszącego 120,00 (R1). Poczekałbym na wzrost powyżej tej bariery – mógłby on wywołać dalsze zwyżki, prawdopodobnie w kierunku kolejnej bariery oporu wynoszącej 121,85 (R2). Co do naszych krótkookresowych wskaźników momentum, to RSI znajduje się powyżej linii 50 a MACD, pozostający powyżej linii sygnałowej, znalazł się na plusie. Te niejednoznaczne wskaźniki sygnalizują, że może dojść do zatrzymania wzrostów, przynajmniej na chwilę. Do dalszej fali zwyżek przekonałby mnie wyraźny wzrost powyżej kluczowej bariery oporu wynoszącej 120,00 (R1). Perspektywy długoterminowe pozostają zaś wzrostowe – w strukturze cen nadal można bowiem zaobserwować wyższe szczyty i dołki powyżej 50- i 200-okresowej średniej kroczącej.

Poziomy techniczne Forex

Wsparcie: 117,35 (S1), 115,45 (S2), 114,700 (S3)

Opór: 120,00 (R1), 121,85 (R2), 122,44 (R3)

https://monitorfx.pl/pary-walutowe-forex/