Split (podział) i resplit (połączenie) akcji

2498

Czasami mamy do czynienia z podziałem i połączeniem akcji niektórych spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wynika to z konieczności stosowania pewnych reguł giełdowych i zwiększania prestiżu samej giełdy. Kto chętnie inwestuje w spółki, które są rzadko notowane, bo mają bardzo niską płynność? Czasami spotykamy też spółki, których cena wynosi 1 grosz za akcję – taka cena jest też dużą przesadą. Jak więc można naprawić takie sytuacje?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • co to jest split akcji
  • co to jest resplit akcji
  • przykład splitu i resplitu
split i resplit podział i połączenie

Co to jest split akcji ?

Split akcji oznacza podział akcji. Operacja ta polega na zmniejszeniu wartości nominalnej każdej akcji przy jednoczesnym zachowaniu istniejącego kapitału zakładowego. W wyniku podziału zmienia się liczba akcji, przy zachowaniu ich łącznej wartości i proporcji akcji akcjonariuszy.

Jedną z przyczyn podziału jest zwiększenie dostępności akcji dla małych inwestorów indywidualnych, co zwiększa płynność czyli dostępność papieru wartościowego.

Przykład splitu: Inwestor przed podziałem posiada w swoim portfelu 1000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Łączna wartość akcji wynosi 10.000 zł. Po dokonaniu splitu, w stosunku 1:5, w portfelu akcjonariusza znajduje się 5000 akcji po 2 złote każda. Łączna wartość portfela nadal wynosi 10.000 zł.

Co to jest resplit akcji ?

Resplit akcji jest to operacja odwrotna do splitu oznacza to, że resplit może być zdefiniowany jako połączenie akcji.

Resplit polega na podwyższeniu wartości nominalnej każdej akcji przy zachowaniu istniejącego kapitału zakładowego. W wyniku Resplitu liczba akcji zostaje zmniejszona, przy zachowaniu ich łącznej wartości i proporcji akcji akcjonariuszy.

Split i resplit na przykładzie akcji PZU

split-resplit