Czy funtdolar dalej wzrośnie ?

wielka brytania kurs waluty

1454

GBP/USD wzrósł i próbował przebić się powyżej wycięcia prawdopodobnej formacji odwróconej głowy i ramion na wykresie 4-godzinnym. Jednak, wzrost został zatrzymany nieco poniżej 200-okresowej średniej kroczącej. Potwierdza to moje nastawienie wyczekujące – należy poczekać do wzrostu powyżej poziomu 1,6200 (R1), aby potwierdzić zakończenie ruchu. Zdecydowany wzrost powyżej tego poziomu mógłby wywołać zwyżki w kierunku poziomu oporu wynoszącego 1,6340 (R2). Co więcej, pozytywna dywergencja między naszą krótko-okresową analizą momentum a ruchem cen utrzymuje się, a oba wskaźniki znajdują się w dodatnich obszarach. Na wykresie dziennym, kurs znajduje się powyżej górnej granicy formacji spadającego klina. To kolejny techniczny sygnał, że w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się dalszych wzrostów. Widzę także pozytywną dywergencję między dzienną analizą momentum a ruchem cen. Jednak, utrzymuję swój pogląd, że dopóki kurs pozostanie poniżej 80-okresowej wykładniczej średniej kroczącej, ogólny trend pozostaje zniżkowy. Dlatego też, w najbliższym czasie, traktowałbym wszelkie wzrosty jako korektę długo-okresowego trendu zniżkowego.

Wsparcie funta brytyjskiego: 1,6000 (S1), 1,5950 (S2), 1,5870 (S3)

Opór funta brytyjskiego: 1,6200 (R1), 1,6340 (R2), 1,6415 (R3)