Dziś pierwsze w tym roku decyzje Fed, w centrum uwagi także PMI. PKB w Polsce i strefie euro z pozytywnym zaskoczeniem

1254
Informacje gospodarcze
Z kraju:

Konsumpcja gospodarstw domowych w IV kwartale 2016 r. prawdopodobnie przekroczyła 4% – uważa G. Ancyparowicz, członek RPP.

Wzrost PKB w IV kwartale prawdopodobnie był wyższy niż w III kwartale – poinformował wiceminister finansów L. Skiba.

Stopy procentowe w Polsce powinny w 2017 roku pozostać bez zmian, a na pewno nie powinny być podwyższane – powiedział J. Żyżyński, członek RPP. W jego ocenie, są wszelkie przesłanki, żeby w tym roku wzrost gospodarczy przyspieszył.

Słabsze dane o wynagrodzeniu w grudniu w Polsce były wynikiem przesunięcia nagród w górnictwie – pisze GUS

Deficyt budżetu w 2016 roku wyniósł 46,3 mld zł, czyli 84,6% planu – podał resort finansów.

MF szacuje deficyt sektora finansów publicznych w 2016 r. na 2,8-2,9% PKB – powiedział na konferencji prasowej L. Skiba, wiceminister finansów.

Deficyt sektora rządowego i samorządowego po trzech kwartałach 2016 roku wyniósł 8,3 mld zł, czyli 0,6% PKB – podał resort finansów.

MF zaoferuje na 2 przetargach w lutym obligacje za 6-12 mld zł – podał resort.

W grudniu 2016 r. miał miejsce napływ inwestorów zagranicznych na krajowy rynek SPW w kwocie 4,4 mld zł – poinformował P. Nowak, wiceminister finansów. Dodał, że w styczniu MF obserwuje napływ inwestorów zagranicznych, głównie na papiery średnioi długoterminowe.

Ze świata:

Dziś o 11:00 KE opublikuje prognozy gospodarcze.

Dziś o 14:30 w USA podany zostanie raport ADP za styczeń. Konsensus zakłada utworzenie w USA 165 tys. miejsc pracy.

Dziś o 15:45 w USA podany zostanie PMI dla przemysłu w styczniu, który ma wynieść 55,1 pkt.

Dziś o 16:00 w USA podany zostanie ISM dla przemysłu w styczniu, który ma wynieść 55 pkt.

Dziś o 20:00 w USA Fed ogłosi decyzję odnośnie stóp procentowych. Konsensus zakłada utrzymanie stóp na dotychczasowym poziomie 0,50-0,75%.

Wzrost PKB w globalnej gospodarce w 2017 r. wyniesie 3,1% r/r, a w 2018 r. 3,5% r/r. – wynika z lutowych prognoz makroekonomicznych brytyjskiego National Institute Economic Review.

Rynek walutowy
Ostatnia sesja

 Zobacz kursy walut

PKB w Polsce i strefie euro z pozytywnym zaskoczeniem

Eurodolar wystrzelił wczoraj z okolic 1,0692 do 1,0795. Do południa kurs poruszał się bez wyraźnego kierunku, jednak w drugiej części sesji wyraźnie umacniał się. Inwestorów ucieszyły lepsze od oczekiwań dane o PKB w strefie euro w IV kw. (wzrost o 1,8% r/r, skorygowano w górę do 1,8% r/r również III kwartał). Z kolei w USA indeks nastrojów konsumentów Conference Board za styczeń spadł do 111,8 pkt (bardziej niż oczekiwano), co dodatkowo oddziaływało przeciwko dolarowi. Niezdecydowanie jakie miało miejsce w poniedziałek, wczoraj zadziałało jak trampolina. Lepsze dane ze strefy euro będą więc zwiększać rynkowe oczekiwania na skrócenie/zmniejszenie QE. Słaby dolar dał o sobie znać w parze ze złotym: USD-PLN spadł do 4,0024. Złoty umacniał się również względem euro, EUR-PLN zniżkował do 4,3198. Krajowej walucie pomógł wczoraj wstępny odczyt PKB w 2016 r., który wypadł minimalnie powyżej oczekiwań (odczyt 2,8% r/r, konsensus 2,7% r/r).

Dzisiejsza sesja
PMI i Fed w centrum uwagi

Poranna część sesji przebiega pod znakiem publikacji odczytów PMI dla przemysłu za styczeń. Krajowy PMI pozytywnie zaskoczył wzrostem do 54,8 pkt, niemiecki jest minimalnie poniżej oczekiwań (odczyt 56,4 pkt), a dla strefy euro 55,2 pkt (oczekiwano 55,1 pkt). Dane nie wpływają dziś na nastroje, pary walut oscylują wokół kursów odniesienia (EUR-USD oraz USD-PLN). Złoty symbolicznie osłabia się do euro (EUR-PLN rośnie do 4,3200). Dzisiejsza sesja przebiegać będzie w nastrojach wyczekiwania przede wszystkim na wieczorne informacje z Fed (stopy procentowe według oczekiwań mają pozostać niezmienione). Dla rynków ważna będzie ocena Fed ostatnich publikacji PKB w USA w IV kw. nakreślenie perspektyw dla wzrostu gospodarki, rynku pracy. W między czasie w USA opublikowane zostaną ADP (szacunkowa liczba nowych miejsc pracy w styczniu) oraz PMI/ISM dla przemysłu. W strefie euro KE opublikuje najnowsze prognozy gospodarcze. Miejsc na niespodzianki jest więc sporo, co powinno nastrajać handel na tryb wyczekująco-reagujący.

Rynek stóp procentowych
Ostatnia sesja
Dane nadały ton notowaniom

We wtorek rytm notowań na rynkach finansowych nadawały głownie dane. Na rynkach bazowych presją okazały się dobre dane o dynamice PKB w strefie euro oraz wyższe niż się spodziewano odczyty CPI. Tym samym do połowy sesji rentowności głownie wzrastały. Druga część handlu przyniosła jednak odreagowanie do czego przyczynić się mógł wzrost awersji do ryzyka na rynkach globalnych i nieco gorszy odczyt Conference Board w USA. Ostatecznie rynki bazowe lekko zyskały co dla rodzimych benchmarków oznaczało stabilizację. Sytuacji nie zdołał zmienić nawet lepszy odczyt krajowej dynamiki PKB w 2016 r., który wprawdzie sugeruje możliwość wyhamowania spowolnienia wzrostu w 4 q, ale jednak nie zmienia sytuacji pogorszenia koniunktury wobec 2015 r.

Dzisiejsza sesja
Dziś pierwsze w tym roku decyzje Fed

Dziś kluczowym wydarzeniem na rynku długu będzie posiedzenie Fed i najnowsza ocena amerykańskiej gospodarki przez bankierów centralnych. O ile pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie jest prawie pewne, o tyle najistotniejszy będzie kontekst tegorocznej ścieżki zacieśniania polityki monetarnej. Obecnie rynek wycenia najbliższa podwyżkę w czerwcu i jeszcze jedną z końcem roku, co mija się z retoryką Fed zakładającą trzy podwyżki w 2017 r. Co więcej z punktu widzenia nastrojów interesujący może być komentarz J. Yellen dotyczący nowej polityki Białego Domu i jej wpływu na procesy inflacyjne w USA. Nie bez znaczenia pozostaną dziś również dane, w tym w szczególności popołudniowy odczyt PMI i ISM dla przemysłu. Poranny krajowy lepszy od oczekiwań odczyt PMI dla przemysłu i bliskie konsensusu finalne publikacje w Europie nie wywołały zdecydowanych ruchów na krajowych benchmarkach, co sugeruje wyczekiwanie inwestorów na rozwój wydarzeń za Oceanem.