Długoterminowe inwestowanie w opcje binarne

opcje binarne

2106

Długoterminowe Opcje Binarne dają możliwość przeprowadzania inwestycji w szerszej skali czasowej. Biorąc pod uwagę środowisko makroekonomiczne i podstawowe wskaźniki analizy fundamentalnej, możesz otwierać pozycje wygasające za jeden dzień, a nawet za rok.

Jeśli Twoje przewidywanie okaże się poprawne, a pozycja zyskowna (in-the-Money), będziesz na swoim koncie notował zyski płynące z inwestycji długoterminowych.

Uważasz, że przewidywania dotyczące wzrostu Chińskiej ekonomii są zbyt ambitne? Sądzisz, że analitycy nie doceniają prognozy wyników kwartalnych producenta urządzeń mobilnych? Inwestując za pomocą opcji Długoterminowych, możesz lepiej i skuteczniej wykorzystać dane płynące z rynku, a dzięki temu – więcej zarabiać.

Opcje Długoterminowe są bardzo podobne do standardowych Opcji Binarnych. Wybierasz po prostu aktywo, kwotę i kierunek, w którym według Ciebie zmieni się kurs danego aktywa. Różnicą jest fakt, że czas wygaśnięcia opcji nie są tego samego dnia. Czasy wygaśnięcia to: koniec dnia jutrzejszego, koniec pojutrza, tygodnia, miesiąca, kwartału, roku itd.

opcja binarna

Korzyści z inwestowania przy wykorzystaniu Opcji Długoterminowych:

  • Podstawową przewagą jest fakt, że wskazanie kierunku jest prostsze. W czasach silnych wahań rynkowych, nie jest łatwo wskazać niewielkie odchyły kursu wartości aktywów. Uwzględniwszy jednak czułość kursu aktywów na informacje i ogłoszenia rynkowe lub inne sygnały inwestycyjne, możesz inwestować z większym powodzeniem. Czekając dłużej, dajesz aktywu czas na reakcję zgodną z rozpoznanymi trendami, co daje możliwość pomyślnego przeprowadzania inwestycji.
  • Mniejsze ryzyko i większe zwroty z inwestycji. Z czasem, średni zwrot z inwestycji staje się coraz bardziej stabilny i jest bardziej prawdopodobny, jeśli otwierając opcje, opierasz się na solidnych danych rynkowych.
  • Inwestorzy mają więcej czasu na analizę rynku i wyciągnięcie bardziej trafnych wniosków, dzięki czemu mogą dokonywać bardziej profesjonalnych wskazań.
  • Opcje Długoterminowe są doskonałe dla bardziej doświadczonych inwestorów, którzy wolą czerpać zyski, poprzez wykorzystywanie swojej wiedzy i podejścia obejmującego dłuższe okresy czasu.
  • Spojrzenie na dłuższy czas, pozwala rozwijać i poprawiać swoją strategię inwestycyjną.