Jak zarabiać na opcjach binarnych?

handel na opcjach binarnych

2266

Opcje binarne są stosunkowo nowymi, lecz zdobywającymi coraz większą popularność narzędziami inwestycyjnymi. Jeśli przewidujemy zmianę kursu danych aktywów, wtedy możemy za pomocą opcji binarnych zainwestować w nie, aby otrzymać zysk w postaci premii, jeżeli zmienił się on zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Należy wspomnieć, że opcje binarne charakteryzują się z góry wyznaczoną kwotą zysku lub straty (tzw. premia opcyjna) dzięki zerojedynkowej funkcji wypłaty. Z tego względu bywają one czasami nazywane „wszystko albo nic” – jeśli inwestycja zakończy się sukcesem, inwestor otrzymuje z góry określoną premię, a jeśli zakończy się niepowodzeniem – nie otrzyma żadnego zysku.

Inwestując w opcje binarne należy przewidzieć, czy w określonym czasie wartość interesujących nas aktywów (walut, towarów, indeksów giełdowych lub akcji spółek) będzie rosła czy też malała. Jeśli po upłynięciu tego czasu nasze przewidywania okazały się słuszne, możemy liczyć na wypłatę określonej sumy pieniędzy.
Opcje binarne dzielą się na dwa rodzaje: opcje europejskie i amerykańskie. Opcje europejskie można zrealizować tylko w określonym terminie (tzw. terminie wygaśnięcia opcji), natomiast opcje amerykańskie można zrealizować w dowolnym czasie przed upływem terminu wygaśnięcia opcji.

Główne zalety inwestowania w opcje binarne

Inwestowanie w opcje binarne charakteryzuje się prostymi, jednoznacznymi zasadami, których zrozumienie pozwoli uzyskać komfort i zwiększyć nasze szanse na osiąganie zysków. Główne zalety tego rodzaju inwestycji to: atrakcyjność, niska kwota inwestycji, elastyczność, kontrolowane ryzyko, możliwość zabezpieczenia się od strat, proste zasady, brak ograniczeń czasowych i zyskowność.
Atrakcyjność – w inwestowaniu w opcje binarne liczy się tylko wyniki końcowy – przez cały czas trwania inwestycji opcja może przegrywać, jednak w końcowej fazie kurs danego aktywa może się zmienić na naszą korzyść i zakończymy inwestycję z zyskiem.
Niska kwota inwestycji – opcje binarne umożliwiają handel na rynkach małym i średnim inwestorom, ponieważ kwota inwestycji nie jest ograniczona przez wysokie ceny akcji i towarów. Minimalna kwota inwestycji wynosi tylko 25 USD.
Elastyczność – platformy handlowe umożliwiają wybór jednego z wielu języków oraz handel różnorodnymi aktywami. Inwestor może wybrać opcje High/Low, One Touch oraz Range decydując w ten sposób o poziomie ryzyka oraz wysokości zysku z inwestycji.
Kontrolowane ryzyko – inwestor z góry wie dokładnie ile może stracić w przypadku niepowodzenia inwestycji. Nigdy nie jest to kwota większa o tej, którą zainwestował w opcję. Ponadto wie także ile może zarobić, jeśli inwestycja okaże się trafna.
Możliwość zabezpieczenia się od strat – opcje binarne mogą służyć jako zabezpieczenie inwestycji na innych platformach handlowych.
Proste zasady – zasady obowiązujące na tym rynku są dużo prostsze niż w przypadku innego rodzaju inwestycji. Liczy się bowiem kierunek zmian cen wybranych aktywów (wzrost lub spadek), nie zaś ich wielkość. Inwestowanie na tym rynku można określić jako wybór między dwoma wariantami rozwoju sytuacji na rynku – wzrostami lub spadkami cen.
Brak ograniczeń czasowych – Możliwość inwestowania o różnych porach dnia.
Zyskowność – ponieważ w inwestowaniu w opcje binarne liczy się kierunek zmian kursów a nie ich wielkość, inwestor może liczyć na wysokie zyski przy zaangażowaniu niskich kwot. Na przykład, jeśli kurs danego aktywa zmienił się w pożądaną przez inwestora stronę, może on zarobić 70% bez względu na to, ile wynosiła ta zmiana. Z tego powodu ilość wiedzy, jaką należy posiąść przed rozpoczęciem inwestowania jest o wiele mniejsza, niż ma to miejsce np. przy inwestowaniu w akcje spółek giełdowych.

Jak zacząć?

Aby rozpocząć inwestowanie w opcje binarne, należy założyć konto inwestorskie. Jest to jedyny sposób, aby rozpocząć działania na rynkach. Następnie należy złożyć na nim depozyt – można to zrobić za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego. Na samym początku wystarczy niewielka liczba środków, którą w miarę nabierania doświadczenia na rynku można powiększać.
Przeprowadzenie inwestycji jest szybkie i łatwe do opanowania. Wystarczy kilka kroków, aby zacząć czerpać korzyści z inwestowania w opcje binarne. Najpierw należy wybrać aktywo, w które chce się zainwestować, ustalić czy jego wartość wzrośnie lub spadnie, a na końcu określić jaką kwotę chcemy zainwestować. Czas trwania opcji wynosi od kilku minut do kilku godzin, dzięki czemu można osiągnąć wysokie zyski w krótkim czasie. Po wygaśnięciu opcji należy sprawdzić, czy nasze przewidywania dotyczące zmiany cen danego aktywa okazały się słuszne. Jeśli nasze przewidywania okazały się trafne, możemy zarobić nawet do 100% wartości zainwestowanej kwoty, a jeśli nie – można otrzymać zwrot do 15% zainwestowanej sumy.

Wybór platformy handlowej

Istnieje kilka platform umożliwiających inwestowanie w opcje binarne. Za ich pomocą można podejmować działania na rynku o każdej porze dnia i nocy.
Wśród najlepszych platform handlowych zarówno pod względem technologicznych jak i jakości obsługi klienta, można polecić platformę Opteck. Jej największą zaletą jest dostęp do rzeczywistych cen aktywów podawanych przez Reuters. Ponadto, nie obciąża ona swoich klientów żadnymi ukrytymi opłatami za przeprowadzanie transakcji.
Platforma Opteck jest dostępna online, dlatego aby z niej korzystać, nie trzeba instalować na komputerze jakiegokolwiek oprogramowania. Opteck oferuje również platformę mobliną, dzięki czemu można mieć dostęp do rynków z każdego miejsca na świecie. Depozyt można złożyć na koncie inwestorskim na wiele różnych sposobów w dogodnym dla klienta terminie. Wszystkie wpłacone środki oraz przeprowadzane inwestycje są zabezpieczone przez system COMODO. Aby wypłacić środki należy jedynie wypełnić odpowiedni formularz oraz przesłać scan dokumentu potwierdzającego tożsamość. Depozyt oraz zyski klienta są płynne, dzięki czemu można je wypłacić w każdym momencie. Wypłata środków nie jest obciążona dodatkową prowizją, a także nie ma miesięcznego limitu wypłat.
W ramach obsługi klienta, Opteck zapewnia edukację swoich klientów, udostępniając darmowy ebook, tutoriale oraz indywidualne szkolenia, dzięki czemu początkujący inwestorzy mogą szybko posiąść odpowiednią wiedzę umożliwiającą zarabianie na opcjach. Profesjonalnym inwestorom udostępnia się porady ekspertów finansowych, dzięki którym mogą tworzyć zaawansowane strategie oparte zarówno na analizie technicznej jak i fundamentalnej. Poza tym wszystkim użytkownikom platformy handlowej oferuje się codzienne sprawozdania z rynków finansowych oraz sygnały transakcyjne pokazujące momenty oraz aktywa, w które warto zainwestować.

Czy opcje binarne są bezpieczne?

Wybierając waluty, indeksy akcje lub towary inwestor otrzymuje możliwość pomnażania swoich środków w bezpieczny i legalny sposób. Należy jednak pamiętać, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem utraty części środków. Użytkownik platformy Opteck może otrzymać zysk w wysokości nawet 100%, jeśli jego inwestycja okazała się trafna, natomiast w przypadku gdy transakcja zakończy się niepowodzeniem, może on odzyskać do 15% zainwestowanej kwoty.