Słownik. Opcje Binarne

opcje binarne podstawy

1949

Akcja

Akcja odnosi się do akcji danej firmy, znajdujących się w obrocie na rynku. Przykładami akcji mogą być: Apple Inc, Google Inc, Facebook, BP, Barclays lub Vodafone.

Aktywo

Aktywo jest podstawą dla stworzenia opcji. Jako przykłady aktywów możemy wymienić: EUR/USD, GBP/USD, Złoto, Ropę, Dow Jones, Google Inc, Apple Inc i wiele innych.

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna to jedna z podstawowych technik analizy stosowana na rynku kapitałowym. Jej celem jest analiza kondycji ekonomicznej badanego aktywa w celu dokonania wyceny jego wartości, dzięki czemu można dokonywać przewidywania kierunku zmian jego kursu. W analizie fundamentalnej uwzględnia się takie czynniki jak: analiza makrootoczenia, analiza sektora, w których występuje dane aktywo, analiza ogólnej sytuacji.

Analiza techniczna

Jedna z dwóch szkół analizy rynkowej, opiera się na analizie historycznych danych, w celu wskazania przyszłych trendów dla kursu aktywa. Zadaniem analizy technicznej jest wyznaczanie korzystnych z punktu widzenia inwestora momentów zakupu i sprzedaży danego papieru wartościowego, waluty lub surowca. Wsparciem prognoz są liczne wskaźniki techniczne oraz narzędzia analizy statystycznej, takie jak średnia ruchoma oraz odchylenie standardowe (miara zmienności). Analizie podlegają przede wszystkim dane dotyczące zmian cen oraz wielkości obrotów na rynku danego aktywa.

Rodzaje aktywów

Rodzaj aktywa odnosi się do kategorii, która je klasyfikuje. Głównymi rodzajami aktywów są akcje, towary, indeksy oraz waluty. Poniżej podajemy rodzaje aktywów i ich przykłady:

– Akcje: Google, Mbank, Microsoft, Apple

– Pary walutowe forex: EUR/USD, GBP/USD, USD/AUD

– Indeksy: Nasdaq, Dow Jones

– Towary: Pszenica, kawa, kukurydza, złoto, srebro, ropa

Broker

Broker jest podmiotem, który zawiera umowę między sobą, a inwestorem, w celu zakupu opcji. Każdy z brokerów, których przykładami mogą być BitPlutos lub eXbino, oferuje różny zestaw aktywów.

Cena bieżąca/Cena rynkowa

Jest to aktualna cena aktywa, podawana w “czasie rzeczywistym” bez opóźnienia, wynikającego zwykle ze strony dostawcy danych. Niektórzy z brokerów/platform podają dane, które mogą posiadać opóźnienie, wspomniane w ich warunkach użytkowania.

Rynek w pozycji byka

Jest to określenie sytuacji rynkowej, w której wykazuje on tendencję wzrostową.

Sygnały binarne

Sygnały binarne są podpowiedziami dla inwestorów opcji binarnych, które pomagają w podjęciu decyzji odnośnie kierunku, w którym zmieni się cena aktywa. Sygnały te są tworzone przez doświadczonych inwestorów dla subskrybentów usługi. Sygnały binarne znacząco redukują ryzyko utraty środków przez inwestora z powodu błędnej decyzji.

Call/Put

Jeśli decydujesz się inwestować przy użyciu opcji Call/Put, wskazujesz czy kurs danego aktywa będzie wyższy czy niższy od kursu w momencie wygaśnięcia. Wybierając CALL, przewidujesz, że kurs będzie wyższy, wybierając PUT – że będzie on niższy.

Cena bieżąca/Cena rynkowa

Jest to aktualna cena aktywa, podawana w “czasie rzeczywistym” bez opóźnienia, wynikającego zwykle ze strony dostawcy danych. Niektórzy z brokerów/platform podają dane, które mogą posiadać opóźnienie, wspomniane w ich warunkach użytkowania.

Cena wygaśnięcia

Cena aktywa w czasie wygaśnięcia według aktualnych danych rynkowych. Cena wygaśnięcia wyznacza czy opcja wygasła in-the-money czy też out-of-the-money.

CFD/Kontrakt różnicy kursowej

Opcje binarne CFD są opcjami binarnymi, które tworzone są w oparciu o towary/akcje/indeksy. Dla przykładu, możemy utworzyć opcje binarną, w której aktywem będzie Dow Jones, Apple lub ropa. Opcje binarne CFD tworzone są w oparciu o całe spektrum aktywów, z wyłączeniem par walutowych forex.

Czas wygaśnięcia

Wyznaczona data i czas, kiedy opcja wygasa.

Opcja Call

Opcja call to opcja, w której inwestor przewiduje wzrost ceny aktywa w czasie wygaśnięcia.

Strike (Cena zakupu)

Cena strike, określana także jako cena zakupu, cena target, odnosi się do kursu aktywa w chwili otwarcia opcji. W chwili gdy opcja wygasa, nowa cena wybranego aktywa porównywana jest do ceny strike, by ocenić czy opcja okazała się zyskowna (in-the-money) czy też stratna (out-of-the-money).

Doradca online

W pełni zautomatyzowany program pomagający inwestować zarówno nowym jak i doświadczonym inwestorom. Zajmuje się analizą najważniejszych wskaźników rynkowych (RSI, Średnia Ruchoma i Wstęgi Bollingera) w czasie rzeczywistym i sugeruje kierunek inwestycji.

Forex

Opcje Binarne Forex to opcje binarne, w których jako aktywa używa się par walutowych z rynków forex. Dla przykładu, możemy otworzyć opcję w oparciu o parę walutową USD/GBP. Choć opcje binarne można tworzyć w oparciu o różne aktywa, opcje binarne forex opierają się tylko na parach walutowych.

Spot Follow

Spot Follow jest rewolucyjnym narzędziem, które odmieniło świat opcji binarnych. Dla początkujących i mniej doświadczonych inwestorów, Spot Follow jest szansą na poprawienie wyników swoich inwestycji i zwiększenia zysków. Używając Spot Follow można na bieżąco naśladować najlepszych inwestorów poprzez kopiowanie ich działań. Wystarczy ustawić okres czasu (aż do roku) oraz kwotę przeznaczoną na jedną inwestycję – to wszystko!

Godziny handlu

Każde aktywo jest dostępne w określonych godzinach handlu. Jest to zakres czasu, w którym dane aktywo jest dostępne dla tworzenia opcji. Z wyjątkiem weekendów, waluty są dostępne 24 godziny na dobę, podczas gdy inne aktywa mogą byc dostępne tylko przez kilka godzin dziennie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Lista Aktywów.

Hedging

Jest to strategia inwestycyjna, polegająca na zakupie opcji na innym rynku, w przeciwnym do pierwotnego, kierunku. Na przykład: producent stali zabezpiecza się przed spadkiem cen rynkowych zawierając kontrakty na spadek (zajmuje pozycję krótką w kontrakcie) – jeżeli cena rzeczywiście spadnie, to taniej będzie sprzedawał wyroby, ale część różnicy pokryje z zysku na kontraktach, w przeciwnym razie będzie sprzedawał produkty drożej, ponosząc tylko koszt kontraktów jako zabezpieczenia.

Innym przykładem może być pozycja long z rynku forex, dla której przeciwwagą będzie opcja put na rynku opcji binarnych.

In-the-money

Opcja jest uznawana za in-the-money, jeśli przewidywanie kierunku (niezależnie od tego czy był nim wzrost lub spadek) było poprawne. Jeśli opcja wygasa in-the-money, inwestor otrzymuje zwrot inwestycji powiększony o zysk, nawet jeśli różnica kursu wynosiła jeden pips.

Indeks

Indeks jest pojęciem odnoszącym sie do kosza akcji. Indeks binarn to opcja, w której aktywem jest wybrany indeks giełdowy, np.: FTSE-100, Dow Jones lub Nasdaq.

Instrument

Określany często jako Instrument Finansowy lub Aktywo, jest określeniem dla Akcji, Towarów, Par Walutowych lub Indeksów.

Inwestycja

Kwota zainwestowana w daną opcję.

Kwota inwestycji

Jest to kwota, którą przeznaczamy na inwestycję. Minimalne i maksymalne kwoty inwestycji w BitPlutos to:

Call/Put min 0.05 BTC, max 5 BTC
Short Term 0.025 BTC, max. 5 BTC
One Touch min. 0.1 BTC, max. 5 BTC
Ladder min. 0.05 BTC, max. 5 BTC
Pairs min. 0.05 BTC, max. 5 BTC
Long Term min. 0.1 BTC, max. 5 BTC
Forex/CFD min. 0.1 BTC, max. 5 BTC

Ladder

Opcje Ladder to rodzaj opcji binarnych, w którym oferuje się zakres poziomów kursu, które ułożone są jak szczeble w drabinie, a celem opcji jest wygaśnięcie powyżej lub poniżej przedstawionych poziomów pod koniec dnia. Ujmując to jeszcze prościej, opcja binarna ladder to wskazuje, nad które poziomy musi się wznieść rynek po określonym czasie, w chwili gdy opcja jest aktywna.

One Touch

One Touch jest intrumentem, w którym inwestor przewiduje czy aktywo osiągnie wskazany kurs w czasie wygaśnięcia. Jeśli tak się stanie, opcja jest uznawana za in-the-money. Jeśli nie osiągnie (dotknie – touch), jest uznawana za out-of-the-money.

Opcja Binarna

Znana także jako opcja cyfrowa, opcja binarna jest przewidywaniem zmiany kierunku ceny (kursu) aktywa – akcji, towaru, indeksu lub pary walutowej, w określonym czasie wygaśnięcia.

Opcja Call

Opcja call to opcja, w której inwestor przewiduje wzrost ceny aktywa w czasie wygaśnięcia.

Opcja Put

Opcja Put jest opcją, w której inwestor wskazuje spadek kursu aktywa w czasie wygaśnięcia.

Out-of-the-money

Opcja out-of-the-money to opcja, która nie przebiegła po myśli inwestora. W wypadku zaistnienia out-of-the-money, inwestor otrzymuje zwrot, w zależności od opcji i aktywa, około 10% zainwestowanej kwoty.

Call/Put

Jeśli decydujesz się inwestować przy użyciu opcji Call/Put, wskazujesz czy kurs danego aktywa będzie wyższy czy niższy od kursu w momencie wygaśnięcia. Wybierając CALL, przewidujesz, że kurs będzie wyższy, wybierając PUT – że będzie on niższy.

Opcja Put

Opcja Put jest opcją, w której inwestor wskazuje spadek kursu aktywa w czasie wygaśnięcia.

PIP – Minimalna jednostka zmiany kursu

Większość par walutowych jest notowana do czterech miejsc po przecinku, pip jest tutaj jedną dziesięciotysięczną takiej notacji. Czyli w przypadku pary walutowej EUR/USD (euro do dolara) zmiana kursu walutowego z 1,4000 do 1,4010 jest jednoznaczna ze wzrostem kursu o 10 pipsów. Istnieją przypadki kursów gdzie zmiana ta sięga trzeciego miejsca po przecinku (np. w przypadku japońskiego jena). Dla pary EUR/JPN zmiana o 10 pipsów jest równoznaczna ze zmianą kursu np. z wartości 140,000 do 140,010 lub do 139,990 w zależności od kierunku.

Platforma opcji binarnych

Jest używana przez brokerów opcji binarnych w celu umożliwienia inwestorom prowadzenia inwestycji. Chociaż najbardziej znane platformy są do siebie podobne, każda posiada pewien zbiór funkcjonalności, dostępnych tylko na danej platformie.

Waluta

Waluty są wykorzystywane do stworzenia aktywów, będących parami walutowymi. Jako przykład można podać na przykład: USD/AUD, GBP/USD, EUR/USD, USD/CAD.

Wcześniejsze zamknięcie

Wcześniejsze zamknięcie oznacza możliwość natychmiastowego zamknięcia opcji, bez oczekiwania na jej wygaśnięcie.

Wypłata

Po przeprowadzeniu serii pomyślnych inwestycji, nadchodzi czas na wypłacenie środków ze swojego konta. Wypłata może potrwać pewną ilość czasu, w zależności od brokera i metody, której chcemy użyć dla jej zrealizowania. Minimalna kwota wypłaty to 0.1 BTC.