Drabina na opcjach binarnych

opcje binarne jak zacząć

1983

Drabina na opcjach binarnych jest narzędziem inwestycyjnym, pozwalającym inwestorowi na dokonanie kilku przewidywań w odniesieniu do danego aktywa i czasu wygaśnięcia podczas analizy możliwej wypłaty i zysków. W przeciwieństwie do klasycznych Opcji Binarnych (wybór, analiza, inwestycja), wykorzystując Ladder, inwestor może wybrać kilka opcji dla tego samego czasu wygaśnięcia: takie, które są bardziej bezpieczne i dają kilka procent zysku, lub wybrać opcję, która jest aktualnie mocno stratna, ale ze zmianą kursu może przynieść zwrot na poziomie nawet 1500%.

handel opcjami

Inwestor otrzymuje zakres poziomów cenowych, które są ułożone w równych odstępach, jak na drabinie. Inwestor ocenia czy cena aktywa będzie wyższa czy niższa od przedstawionych poziomów w chwili wygaśnięcia opcji. Inwestowanie przy użyciu Ladder może być określone jako inwestycje Target. Inwestor posiada zdefiniowane cele poziomów, w odniesieniu do których przewiduje czy zostaną osiągnięte w chwili wygaśnięcia opcji.

Aby wcześniej zamknąć transakcję, inwestor klika po prostu w Sprzedaj. Ladder oferuje inwestorowi cenę zamknięcia opcji wcześniej w oparciu o statystyczną matrycę, która oblicza czas do wygaśnięcia, ruchomość rynku i cenę docelową. Sprzedaż opcji dostępna jest w czasie nie dłuższym niż 5 minut do czasu wygaśnięcia opcji. Ladder oferuje inwestorowi cenę sprzedaży opcji w 3 sekundowym oknie. Zatwierdzenie jej powoduje sprzedaż opcji, anulowanie zatrzymuje pozycję dla inwestora.

Drabina umożliwia inwestorowi:

  • Wskazanie czy kurs aktywa będzie powyżej czy poniżej określonego poziomu, co uprawnia do przydzielonych im wypłat
  • Zarabianie na płynności rynków
  • Osiąganie zysków płynących z klasycznego inwestowania GÓRA/DÓŁ
  • Dokonanie kilku wskazań odnośnie jednego aktywa
  • Wybór różnych zysków, zależnych od wybranego poziomu ryzyka