Opcje Bianrne- One Touch/Dotykowe

opcje binarne

2077

Opcje Bianrne One Touch/Dotykowe są dość odmienne od pozostałych rodzajów Opcji Binarnych, ponieważ dostarczają większych zysków, w chwili gdy kurs aktywa dotknie określonego uprzednio poziomu. Są one dostępne w czasie, gdy rynki nie są dostępne: w weekendy, święta i po godzinach.

Jeśli w dowolnym czasie od chwili otwarcia opcji, kurs wybranego aktywa dotknie lub przekroczy cenę docelową, opcja będzie zyskowna (In-the-Money), a na konto inwestora trafi kwota wskazana przy otwarciu opcji.

platforma do handlu opcjami binarnymi

Warunki Dodatkowe

Opcje One Touch są dostępne od 12:00 (GMT) w sobotę, do 19:00 (GMT) w niedzielę. Opcje rozwijają się od poniedziałku o 12 w południe, wygasają w piątek o 17:10.

Opcje mogą być nabyte tylko w jednostkach, za ceny podane na stronie. Rozwój opcji prezentowany będzie na stronie i uaktualniany w ciągu pięciu dni, od poniedziałku do piątku, raz dziennie, zgodnie z informacjami podawanymi przez Reuters o godzinie 17:00.

Wypłata będzie przekazywana na konto klienta w chwili wygaśnięcia opcji (piątek, godzina 20:00), nawet jeśli warunki opcji zostały spełnione przed upływem tego czasu.

Warunki wypłaty środków pochodzących z opcji One Touch mogą się różnić od innych opcji oraz od siebie nawzajem. Są one każdorazowo przedstawiane przy oknie opcji One Touch.