Dziś dane o PKB w Stanach Zjednoczonych w centrum uwagi

1440

Informacje gospodarcze

Z kraju:

Najbardziej prawdopodobna w najbliższych kwartałach jest stabilizacja poziomu stóp procentowych – wynika z minutes po styczniowym posiedzeniu RPP. Zdaniem Rady, w najbliższych miesiącach dynamika cen będzie nadal rosnąć, a wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. kształtował się prawdopodobnie nadal na obniżonym poziomie.

Przedsiębiorstwa zgłaszają gorsze oczekiwania dotyczące prognoz własnej sytuacji ekonomicznej zarówno w I kwartale 2017 r., jak i w całym roku – wynika z badania koniunktury NBP.

Prognozy na I kwartał sugerują dalszy wzrost cen – zarówno surowców, materiałów, towarów, jak i usług – wynika z kwartalnego raportu NBP o koniunkturze w gospodarce. Długoterminowe prognozy również sygnalizują oczekiwania szybkiego wzrostu cen.

Rząd zmienia PIT tak, aby urząd skarbowy rozliczał podatnika. Zmiana ma ograniczyć koszty, a projekt zmian wpisany jest do wykazu prac legislacyjnych. Szczegóły przedstawi w piątek resort finansów.

Rząd liczy, że projektowana ulga inwestycyjna przyniesie znaczny impuls popytowy, co pozwoli zwiększyć dochody budżetu i stworzyć nowe miejsca pracy – napisano w ocenie skutków regulacji do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Wysokość transferów od emigrantów w III kwartale 2016 roku wyniosła 4,3 mld zł, tak jak w III kwartale 2015 roku – podał NBP.

Relacja krótkoterminowego zadłużenia zagranicznego do oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec września 2016 r. wyniosła 67,1% i w porównaniu z II kwartałem 2016 r. pogorszyła się o 0,3 p.p. – NBP.

Członek RPP E. Łon ocenia, że obecnie nie ma potrzeby obniżki stóp procentowych, ale gdyby taka potrzeba się pojawiła, nie wahałby się poprzeć wniosku o obniżkę. Ocenił, że w kontekście procesów inwestycyjnych należy utrzymywać łagodną, ekspansywną politykę pieniężną.

Ze świata:

Dziś o 14:30 w USA opublikowany zostanie wstępny odczyt PKB w IV kw. (konsensus 2,2%).

Dziś o 14:30 w USA podane zostaną dane o zamówieniach na dobra za grudzień.

Dziś o 16:00 w USA podany zostanie styczniowy odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan (konsensus 98,1 pkt).

Ze świata:

Dziś o 14:30 w USA opublikowany zostanie wstępny odczyt PKB w IV kw. (konsensus 2,2%).

Dziś o 14:30 w USA podane zostaną dane o zamówieniach na dobra za grudzień.

Dziś o 16:00 w USA podany zostanie styczniowy odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan (konsensus 98,1 pkt).

Rynek walutowy

Ostatnia sesja
Dolar zyskuje

W czwartek utrzymujący się dobry sentyment do krajowych aktywów ponownie pomagał złotemu, ale dominujący wpływ na notowania miało zachowanie EUR-USD. Głowna para pozostawała z kolei pod wpływem protekcjonistycznych deklaracji i pierwszych decyzji nowego prezydenta USA co dla dolara oznaczało umocnienie. Ruchowi nie przeszkadzał wczoraj ani nieco gorszy zestaw danych z USA (wnioski o zasiłek, sprzedaż nowych domów), ani też nieco lepszy niż się spodziewano odczyt dynamiki PKB w UK. Dolarowi sprzyjał z kolei wysoki odczyt PMI w usługach. Ostatecznie w skali dnia dzięki odbiciu euro w końcówce notowań ostatecznie EURUSD zaparkował wczoraj na poziomie 1,0680. W konsekwencji złoty umocnił się wczoraj do euro i lekko osłabił względem dolara.

Dzisiejsza sesja

Dziś PKB w USA

W czwartek utrzymujący się dobry sentyment do krajowych aktywów ponownie pomagał złotemu, ale dominujący wpływ na notowania miało zachowanie EUR-USD. Głowna para pozostawała z kolei pod wpływem protekcjonistycznych deklaracji i pierwszych decyzji nowego prezydenta USA co dla dolara oznaczało umocnienie. Ruchowi nie przeszkadzał wczoraj ani nieco gorszy zestaw danych z USA (wnioski o zasiłek, sprzedaż nowych domów), ani też nieco lepszy niż się spodziewano odczyt dynamiki PKB w UK. Dolarowi sprzyjał z kolei wysoki odczyt PMI w usługach. Ostatecznie w skali dnia dzięki odbiciu euro w końcówce notowań ostatecznie EURUSD zaparkował wczoraj na poziomie 1,0680. W konsekwencji złoty umocnił się wczoraj do euro i lekko osłabił względem dolara.

Rynek stóp procentowych

Ostatnia sesja

Wyprzedaż długiego końca

W czwartek krzywa rentowności skarbowego długu pozostawała stabilna w krótkim horyzoncie oraz kontynuowała osłabienie w średnim i długim segmencie. Rentowności wzrosły o 7 p.b. dla 5-latek oraz o 10 p.b. dla 10-latek (poziom 3,88%, najwyższy od maja 2014 r.). Ruch na krajowych papierach komponował się z nastrojami w Europie: niemieckie odpowiedniki osłabiły się do 0,487%, mocno traciły włoskie oraz nieznacznie hiszpańskie obligacje. Inwestorzy zwiększyli ostatnio apetyt na ryzyko (akcje), na niekorzyść obligacji. Z kolei w USA rentowności 10-latek lekko spadły, osiągając na zamknięciu poziom 2,51%. Odpowiadały za to niejednoznaczne publikacje: wyraźnie słabsze od oczekiwań dane z rynku nieruchomości (sprzedaż nowych domów w grudniu spadła do 536 tys.), gorsze od oczekiwań initial claims oraz dobry PMI dla usług w styczniu.

Dzisiejsza sesja

PKB w USA w centrum uwagi

Piątkowa sesja na rynkach obligacji przebiega pod znakiem korekty ostatnich wzrostów rentowności. Rodzime 10-latki spadają do 3,85%, niemieckie korygują się do 0,465%, włoskie i hiszpańskie również podążają w tym samym kierunku. Z kolei papiery USA zachowują się neutralnie, przy poziomie 2,51%. Dzisiaj uwaga inwestorów skierowana jest na popołudniowe ważne dane z USA dotyczące PKB w IV kw. (konsensus to 2,2% zannualizowany). Publikacje te będą ważne z tego względu, pokażą najświeższy obraz amerykańskiej gospodarki w ostatnim kwartale i a przez to uzupełnią ocenę odnośnie przyszłych podwyżek stóp procentowych w USA. (rynkowe prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w USA do czerwca, to 0,74).