EUR/USD wzrósł powyżej 1,2400 w reakcji na dane o nowych etatach w sektorze pozarolniczym USA

forex

1362

Para EuroDolar

EUR/USD wzrósł powyżej 1,2400 w reakcji na dane o nowych etatach w sektorze pozarolniczym USA

W piątek, EUR/USD wzrósł powyżej poziomu 1,2400, ponieważ dane o liczbie nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w USA w październiku okazały się gorsze od prognoz i rozczarowały rynek. W poniedziałek rano, podczas sesji europejskiej, EUR/USD kontynuował zwyżkę w kierunku poziomu oporu 1,2535 (R1). Zdecydowany wzrost powyżej tego poziomu może wywołać dalsze zwyżki. W dłuższej perspektywie, struktura cen wskazuje na niższe szczyty i niższe dołki poniżej 50- i 200-okresowej średniej kroczącej. Dlatego też, ogólne długoterminowy trend EUR/USD pozostaje negatywny. Co do dziennych wskaźników momentum, to RSI wzrósł po wcześniejszym znalezieniu wsparcia na linii 30 i kieruje się w górę a dzienny MACD pozostaje poniżej linii zerowej i sygnałowej. Obserwuję także wystąpienie pozytywnej dywergencji między naszymi wskaźnikami a ruchem cen, co wskazuje na korektę.

Para walutowa. Kluczowe poziomy techniczne 

Wsparcie euro/dolara: 1,2360 (S1),  1,2300 (S2), 1,2250 (S3)

Opór euro/dolara: 1,2535 (R1), 1,2620 (R2), 1,2745 (R3)

Para FuntDolar

GBP/USD w górę po znalezieniu wsparcia na poziomie 1,5785

GBP/USD wzrósł w reakcji na gorsze od oczekiwań dane o liczbie nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym USA – obecnie, kurs kieruje się w stronę poziomu oporu 1,5950 (R1). Przebicie tego poziomu może wywołać ruch w górę w kierunku kolejnego poziomu oporu wynoszącego 1,6025 (R2). Jednak, biorąc pod uwagę naszą analizę momentum, w najbliższym czasie zalecałbym pozostanie z boku.  RSI napotkał na opór w pobliżu linii 50, a MACD, znajdujący się już na minusie, kieruje się w dół. Jeśli chodzi o dłuższe perspektywy, to utrzymuję pogląd, że dopóki kurs będzie znajdować się poniżej 80-okresowej wykładniczej średniej kroczącej, to ogólny trend będzie negatywny. Jednak do możliwych zniżek przekonałby mnie dopiero spadek poniżej 1,5875 (S1). Taka zniżka zasygnalizowałaby nadejście niższego dołka na wykresie dziennym i mogłaby wywołać ruch w dół w kierunku kolejnego poziomu wsparcia wynoszącego 1,5720 (S2), czyli szczytu z 21 sierpnia 2013. Co więcej, nadal można zaobserwować pozytywną dywergencję między naszymi dziennymi wskaźnikami a ruchem cen. Potwierdza to mój pogląd, że należy poczekać na spadek poniżej 1, 5875 (S1), aby być bardziej pewnym co do kontynuacji trendu zniżkowego.

Para walutowa. Kluczowe poziomy techniczne 

Wsparcie funt/dolar: 1,5785 (S1), 1,5720 (S2), 1,5665 (S3)

Opór funt/dolar: 1,5950 (R1), 1,6025 (R2),  1,6190 (R3)

Para DolarJen

USD/JPY spadł po osiągnięciu poziomu 115,50

USD/JPY spadł po wcześniejszym napotkaniu oporu na poziomie 115,50 (R1). Rano, podczas sesji europejskiej, kurs kierował się w stronę poziomu wsparcia 113,10 (S1), czyli 23,6% zniesienia wzrostu między 15 października a 7 listopada. Spadek poniżej tego poziomu może wywołać ruch w dół w kierunku 112,50 (S2). Na wykresie dziennym, silny wzrost powyżej 110,00 (S3) potwierdził nadejście wyższego szczytu, co potwierdza, że ogólne perspektywy USD/JPY pozostają zwyżkowe. Z kolei, dzienny MACD odbił się tuż poniżej linii zerowej, znalazł się na plusie i wzrósł powyżej linii sygnałowej, a 14-dniowy RSI obniżył się w kierunku linii 70 i może wkrótce spaść poniżej tego poziomu. Te niejednoznaczne wnioski wynikające z analizy momentum są dla mnie argumentem, aby chwilowo pozostać z boku i poczekać na więcej przejrzystych sygnałów.