Analiza kursu surowców

1407

Notowania złota nadal poniżej kluczowego poziomu 1180

W poniedziałek, notowania Złota znalazły się w konsolidacji po przebiciu się przez poziom oporu (następnie zamieniony na poziom wsparcia) wynoszący 1165 (S1). Struktura cen nadal wskazuje na trend zniżkowy, ale wolałbym na razie pozostać z boku, ponieważ wzrost został zatrzymany nieco poniżej istotnego poziomu oporu wynoszącego 1180. Wzrost powyżej tego poziomu mógłby wywołać ruch w górę w kierunku kolejnej bariery oporu, wynoszącej 1205 (R2). Nasza analiza momentum wspiera takie nastawienie – nasz dzienny RSI pozostaje poniżej swojej linii 50 i kieruje się w dół a dzienny MACD znajduje się poniżej linii zerowej i sygnałowej.

Kluczowe poziomy techniczne wyliczone 

Wsparcie złota: 1165 (S1), 1137 (S2), 1125 (S3)

Opór złota: 1180 (R1), 1205 (R2), 1225 (R3)

Notowania WTI spadają po testowaniu poziomu 79,40

Notowania WTI spadły po wcześniejszym testowaniu poziomu oporu 79,40 (R1). To częściowo potwierdza mój pogląd, że dopóki ten poziom pozostanie oporem, to krótko-okresowe perspektywy będą umiarkowanie negatywne. Obecnie, spodziewam się, że sprzedający mogą ponownie testować poziom 76,00 (S2). Jego przebicie mogłoby wywołać ruch w dół w kierunku psychologicznego poziomu wynoszącego 75,00 (S3), czyli dołka z października 2010. Na wykresie dziennym, struktura cen wskazuje na niższe dołki i szczyty poniżej 50- i 200-okresowej średniej kroczącej, co wskazuje na ogólny trend zniżkowy.

Kluczowy poziomy techniczne 

Pzoiom wsparcia ropy naftowej: 77,00 (S1), 76,00 (S2), 75,00 (S3)