Fundusz emerytalne

876

Fundusze emerytalne – pieniądze odłożone i zainwestowane w  celu finansowania zobowiązań przyszłej wypłaty emerytury wynikających z programów świadczeń emerytalnych. Fundusze emerytalne mogą być tworzone przez państwo, pracodawców lub przez osoby fizyczne.

Fundusze emerytalne posiadają dwie kluczowe cechy

  • Po pierwsze, długoterminowy horyzont inwestycyjny (powiedzmy 25–45 lat). Mogą więc sobie pozwolić dysponując cierpliwym kapitałem na inwestowanie w tzw. cierpliwe aktywa na rynku akcji lub nieruchomości komercyjnych.
  • Po drugie, pomimo długoterminowego czasu inwestycji, fundusze emerytalne rzadko bywają spekulacyjne.

Inwestycje są zazwyczaj klasy inwestycyjnej, ponieważ beneficjenci liczą na to, że po przejściu na emeryturę, kiedy większość ludzi jest w dużej mierze zależna od swoich oszczędności, będą mogli utrzymać się z wypłat z funduszy emerytalnych. Mimo, iż osoby fizyczne zawsze mają możliwość konsekwentnego oszczędzania na emeryturę, fundusz emerytalny wiąże się z bardziej sformalizowaną strukturą. Zatem, mimo iż prawowitymi właścicielami funduszy emerytalnych są osoby oszczędzające, pieniądze znajdują się zazwyczaj pod zarządem powierniczym instytucji finansowych zarządzających aktywami, które podlegają przepisom prawa dotyczącym zarządu powierniczego oraz nadzorowi regulacyjnemu. Ponadto normy przejrzystości są zazwyczaj wysokie ze względu na istotne znaczenie misji funduszy emerytalnych. Stanowią one dużą część globalnych oszczędności w gospodarce, przez co są ważnymi graczami na rynkach kapitałowych. Ponieważ potężni inwestorzy instytucjonalni są na ogół zarządzani przez profesjonalnych doradców i fundusze emerytalne są zazwyczaj stanowczymi zwolennikami praw akcjonariuszy. Przyrost ludności w połączeniu z wyższą średnią długością życia oraz dostatkiem powodują powstawanie długofalowej tendencji wzrostu funduszy emerytalnych. Wychodząc z  założenia, że średnia długość życia po przejściu na emeryturę może stanowić, powiedzmy, połowę życia aktywnego zawodowo (tzn. praca w wieku 25–65 lat = 40 lat w porównaniu do dalszego trwania życia od 65 do 85 lat), konsekwentne odkładanie pieniędzy na fundusz emerytalny jest rzeczywiście niezwykle ważnym elementem finansów osobistych.

Fundusze emerytalne sektora publicznego

Fundusze emerytalne pracowników sektora publicznego, które ze względu na liczbę członków są często bardzo duże. W Stanach Zjednoczonych fundusz CALPERS z Kalifornii jest jednym z największych w kraju. Fundusze emerytalne tego typu są często motorem zmian w ładzie korporacyjnym oraz prawach akcjonariuszy. Na przykład w USA przepisy wymagają, by fundusze takie musiały głosować w sprawie wyboru swoich pełnomocników.