Inwestowanie w kryptowaluty

299

Kryptawaluty to wirtualne pieniądze. Opierają się one na technologii szyfrowania danych (kryptografia), która służy do weryfikacji transakcji i tworzenia nowych jednostek, zwanych monetami.

Umiejętność czytania wykresów świecowych

Obserwując notowania kryptowalut, najczęściej spotykasz się z tak zwanymi wykresami świecowymi. Wyglądają jak na zdjęciu poniżej.

Zrozumienie wykresu świecowego podczas inwestowania w kryptowaluty nie jest trudne. Z jednej świecy możesz odczytać cenę początkową kryptowaluty w danym okresie, cenę końcową, cenę otwarcia, cenę zamknięcia i na tej podstawie stwierdzić czy był to spadek, czy wzrost wartości ( upraszczając: kolor czerwony oznacza spadki, a zielony oznacza wzrosty). Jeśli twój wykres nie ma kolorów, spadek będzie czarny, a zysk będzie biały).

Dlaczego jest to istotne: Ponieważ inwestując w kryptowaluty musisz ocenić czy aktualna cena jest nisko czy wysoko i tym samym stwierdzisz czy opłaca się w tym momencie zawierać transakcję.

Transakcje kryptowalutami

Kryptawaluty nie są tworzone na podstawie tych samych technologii. Różnią się one sposobem przechowywania i wprowadzania do obrotu. Transakcje kryptowalutami zazwyczaj odbywają się bezpośrednio między sprzedawcą i kupującym w modelu peer-to-peer (p2p).

Przykładem technologii wykorzystywanej do przeprowadzenia transakcji jest łańcuch blokowy (blockchain). Jest to rodzaj rozproszonej bazy danych, która może być wykorzystana do zamieszczania stale rosnącej liczby rekordów zwanych blokami. Są one połączone, a każdy z nich zawiera kompletny rejestr, który jest udostępniany użytkownikom transakcji. Centralna baza danych nie jest wykorzystywana do przeprowadzania transakcji. Technologia Blockchain umożliwia weryfikację transakcji i utrudnia przeprowadzenie ataku cybernetycznego, ponieważ nie ma jednego miejsca w sieci, w którym baza danych byłaby przechowywana.

Przykład transakcji – Kupno Bitcoin/USD

Jesteś zainteresowany inwestowaniem w bitcoin i zdecydowałeś się otworzyć pozycję na instrumencie BTC/USD (Bitcoin w stosunku do dolara amerykańskiego).

  • Aktualna cena Sprzedaj/Kup wynosi 14 410/14 510.
  • Myślisz, że wartość bitcoin wzrośnie w stosunku do dolara amerykańskiego i dlatego decydujesz się na zakup 0,5 jednostki po kursie 14 510.
  • Oznacza to, że zyskasz (lub stracisz) $0,5 za każdą zmianę 1 USD wyrażoną w bitcoinach. Twoja całkowita ekspozycja wynosi 7 255 USD (14 510 x 0,5).

Zyskowna transakcja

Wartość bitcoina wrośnie w stosunku do dolara amerykańskiego, a nowa cena wynosi 15 390/15 490. Decydujesz się zamknąć pozycję, aby osiągnąć zysk, więc sprzedajesz 0,5 jednostki po cenie 15 390. Cena bitcoin zmieniła się o 880 punktów na Twoją korzyść, więc Twój zysk na pozycji wynosi 440 USD (880 x 0,5).

Stratna transakcja

Wartość bitcoin spadła w stosunku do dolara amerykańskiego, a nowa cena wynosi 13 630/13 730. Decydujesz się zamknąć pozycję, aby zapobiec dalszym stratom, więc sprzedajesz 0,5 jednostki po cenie 13 630. Cena bitcoin zmieniła się o 880 punktów na Twoją niekorzyść, więc przegrywasz po 440 USD (880 x 0,5).

 Przykład transakcji : Sprzedajesz Ethereum/USD

Jesteś zainteresowany handlem na ethereum i decydujesz się otworzyć krótką pozycję sprzedając ethereum w stosunku do dolara amerykańskiego (Ethereum/USD).

  • Aktualna cena Sprzedaj/Kup to 929/949.
  • Wierzysz, że wartość ethereum spadnie w stosunku do dolara amerykańskiego, więc otwierasz krótką pozycję sprzedając 5 jednostek po cenie 929.

Jest to równoznaczne ze sprzedażą 5 etherowych jednostek, więc zyskasz lub stracisz 5 USD za każdą zmianę wartości ethereum o 1 USD.

Zyskowna transakcja

Wartość ethereum spada w stosunku do dolara amerykańskiego i cytat wynosi 750/770. Decydujesz się zrealizować swój zysk i kupić 5 jednostek, aby zamknąć pozycję 770. Cena zmieniła się o 159 punktów na Twoją korzyść, więc Twój zysk z transakcji to 795 USD (159 x 5 USD).​

Stratna transakcja

Wartość ethereum wzrasta w stosunku do dolara amerykańskiego i cytat wynosi 1068/1088. Decydujesz się zamknąć swoją pozycję, więc kupujesz 5 jednostek po cenie 1088, aby zapobiec dalszym stratom. Cena zmieniła się o 159 punktów na Twoją niekorzyść, a Twoja strata na pozycji wynosi 795 USD (159 X 5 USD).