Jak inwestować w waluty, by na nich zarabiać?

2727

Rynek walut jest najbardziej płynnym i największym rynkiem na świecie. Pod względem handlowanych wartości nie ma sobie równych. Według szacunków wartość inwestycji walutowych sięga 5-ciu trylionów dolarów amerykańskich dziennie, co znacznie przewyższa dzienne inwestycje w akcje na całym świecie.

Zanim zdecydujemy się inwestować w waluty, powinniśmy poznać podstawowe warunki i mechanizmy, które obowiązują na rynku Forex.

Podstawy inwestowania w waluty

Kiedy inwestujesz w pary walutowe, po prostu kupujesz jedną, a drugą sprzedajesz. Spójrzmy na prosty przykład ilustrujący ten schemat: jedną z popularnych par walutowych jest EUR / USD. EUR jest symbolem waluty euro, natomiast USD jest dolarem. We wspomnianej parze EUR jest walutą bazową, a USD jest walutą kwotowaną.

Stosunek walutowy ma jedną wartość, mimo że odnosi się do 2 walut. Innymi słowy, inwestujesz w parę EUR / USD, a nie w EUR lub USD.

Pójdźmy trochę dalej w objaśnianiu tego przykładu, dodając liczby. Jeśli założymy, że cena EUR/USD to 1.2345, oznacza to, że 1€ = 1.2345 $. Jeśli cena EUR USD wzrasta, oznacza to, że wzrosła wartość euro względem dolara. Jeśli spada, oznacza to, że euro jest obecnie mniej warte w stosunku do dolara.

Jak inwestować w waluty, żeby zwiększyć swój zysk?

Zyski z handlu walutami są uzyskiwane poprzez kupno walut po określonej cenie, a następnie ich sprzedaż, gdy kurs wymiany jest wyższy niż cena zakupu. W tym celu, na początku powinniśmy sobie jasno powiedzieć, kiedy dana waluta jest tania, a kiedy kosztowna. Najłatwiej jest to zrobić analizując wykres interesującego nas kursu walutowego, np. z ubiegłego roku. Określmy najwyższą i najniższą wartość na wykresie, a dokładnie w środku narysujmy poziomą linię, która będzie dla nas punktem odniesienia do oceny sytuacji. Załóżmy, że gdy kurs jest poniżej naszej linii, dana waluta jest tania, jeśli znajduje się powyżej drogi.

inwestowanie w waluty
inwestowanie w waluty

Czy kurs waluty będzie spadać, czy rosnąć?

Na podstawie analizy technicznej warto również określić trend. Jeśli interesuje nas inwestycja krótkoterminowa, analizujemy krótszy okres (np. tydzień), jeśli chcemy utrzymać zakupioną walutę przez dłuższy okres, warto spojrzeć na nią z nieco szerszej perspektywy (np. miesiąc lub kwartał). Wyznaczenie trendu pokaże nam, jakie są trendy w kursie danej waluty i czy należy się liczyć z jego wzrostem czy raczej spadkiem w najbliższej przyszłości.

Trend wzrostowy (czerowna linia oznacza większe prawdopodobieństwo na wzrosty) i trend spadkowy (niebieska linia oznacza większe prawdopodobieństwo zyskownej transakcji na spadki)

Trendy teoria

Czy warto inwestować w waluty?

Tak, ponieważ ważna zaletą rynku walutowego jest to, że na spadku kursu walut też można zarobić. Zarabiamy wtedy gdy kurs waluty spada jak i rośnie.

Zawierając transakcje, możemy grać na wzrost lub spadek waluty. Grając na jej wzrost, kupujemy ją (utrzymujemy tak zwaną długą pozycję), a następnie sprzedajemy walutę po wzroście kursu.

Grając na osłabieniu waluty bazowej, sprzedajemy ją (zajmujemy krótką pozycję), aby ostatecznie skupić ją na niższej cenie. Następnie, w zależności od momentu zakończenia transakcji, nasz zysk lub strata zostaną obliczone.

Wyobraź sobie, że początkowy kurs EUR / USD wynosi 1,3687 / 1,3690 (zakup / sprzedaż). Grając w celu wzmocnienia waluty bazowej, kupujemy 1 lot euro lub 100 000 w cenie 1,3690. W ten sposób rozpoczynamy grę, czyli otwieramy naszą pozycję. Wartość kontraktu wynosi 136 900 USD. Używamy jednak dźwigni finansowej 1: 100, co oznacza, że ​​płacimy tylko 1000 euro kaucji.

Następnie kurs wzrasta do 1,3810 / 1,3813. Następnie zamykamy naszą pozycję sprzedając euro i kończymy grę. Daje nam to zysk równy różnicy między ceną sprzedaży (1,3810) a ceną zakupu (1.3690) pomnożonej przez 100 tys. W tym przypadku będzie to 1200 $.

Załóżmy jednak, że przy kursie EUR / USD wynoszącym 1,3687 / 1,3690 gramy o osłabienie euro. W tym celu otwieramy pozycję sprzedającą 100 000 euro za równowartość 136 870 dolarów. Jednocześnie wpłacamy depozyt w wysokości 1000 euro. Na przykład, gdy kurs spadnie do 1,3514 / 1,3517, odkupujemy euro za dolary. Nasz zysk równa się różnicy między ceną sprzedaży (1,3687) a ceną zakupu (1,3517) pomnożoną przez 100 000 lub 1700 USD.

Kilka podstawowych zwrotów w handlu walutami

Główne pary walutowe

Inwestując w waluty, codziennie spotkasz sześć głównych par walutowych: GBP / USD, USD / CHF, USD / JPY, USD / CAD, AUD / USD i EUR / USD. Są to po prostu najczęściej inwestowane pary walutowe na świecie, charakteryzujące się również najwyższą zmiennością. Dla inwestorów z głównych par walutowych brokerzy gwarantują niskie spready, co jest kolejnym powodem, że warto inwestować w waluty.

Drugorzędne pary walutowe

Przeciwieństwem są pary drugorzędne (minors), tj. pary rzedziej handlowane. Nie są tak płynne jak pary główne i często mają szersze spready. Zgodnie z ogólną zasadą, drugorzędną parą jest każda para, która nie należy do głównej pary. Na rynku walutowym masz szeroki wybór par walut wtórnych do inwestycji.

Egzotyczne pary walutowe

Pary walut egzotycznych zwykle zawierają waluty rynków wschodzących. Ich egzotyka nie ma nic wspólnego z położeniem geograficznym kraju, ale raczej z trudnościami w inwestowaniu w nie. Pary egzotyczne są zwykle niepłynne, z dużymi spreadami i mniejszą liczbą organizatorów rynku. Przykłady egzotycznych par walutowych obejmują na przykład południowoafrykańską randę (ZAR), dolar hongkoński (HKD) lub peso meksykańskie (MXN).

Jak inwestować w waluty ?

Operacje walutowe są przeprowadzane przez Internet. Jest to jedna z podstawowych zalet rynku Forex. Jest dostępny z dowolnego miejsca na ziemi. Wystarczy komputer z dostępem do globalnej sieci.

Nie musimy inwestować dużych kwot. Obecnie nawet 1000 PLN wystarczy, aby zacząć grać na rynku Forex. Przy niskiej inwestycji możemy jednak przeprowadzać transakcje na wielokrotnie wyższych kwotach.Zobacz minimalny depozyt.

Jest to możliwe dzięki mechanizmowi dźwigni stosowanemu przez brokerów. Transakcje z dźwignią do 1: 100 są obecnie dozwolone. Oznacza to, że wpłacając 1000 zł, możemy działać na rynku walut nawet na 100 tys. zł. Im większa dźwignia, tym większy potencjalny zysk, ale także większe ryzyko straty.

Dokonujemy transakcji na parach walutowych. Każda waluta ma trzyliterowe oznaczenie ISO, np. USD dla dolara lub EUR dla euro.

Większość transakcji odbywa się na parach, takich jak EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY. Mają wysoką płynność, co oznacza, że są łatwo dostępne w niemal każdej ilości, niezależnie od pory dnia i nocy. Pary walutowe z grupy mniejszościowej to np. GBP/JPY lub AUD/USD. Z kolei waluty z grupy egzotycznej nie odgrywają istotnej roli w światowej gospodarce, a ich płynność jest niska. Należą do nich polski złoty.

Kursy walut większości walut podane są w postaci pięciocyfrowej, z czego cztery cyfry są po przecinku. Podawany jest w dwóch wartościach: cena zakupu (bid) i cena sprzedaży (ask). Różnica między nimi daje spread, którego wartość jest wyrażona w jednostkach podstawowych zwanych pips. 1 pips odpowiada wartości kursu 0,0001.

Na przykład, jeśli cena zakupu pary GBP / USD wynosi 1,5880, a cena sprzedaży wynosi 1,5878, wówczas spread wynosi 2 pipsy. Tak więc zakup jednego funta kosztuje nas 1,5880 USD, a za jego sprzedaż otrzymalibyśmy jednocześnie 1,5878 USD.

Im wyższa płynność waluty, tym mniejszy spread. Podczas gdy para EUR / USD zwykle zamyka się w jednym pipsie, para EUR / PLN będzie miała już spread kilkudziesięciu pipsów ze względu na niską płynność.