Kurs Euro Forex Online: Aktualny Wykres EUR/PLN, Prognozy

Interesuje Cię aktualny kurs i cena euro (EUR do PLN)? Bądź cały czas na bieżąco! Poniżej przedstawiamy aktualne notowania euro w relacji do polskiego złotego (EUR/PLN). 1 Euro dzieli się na 100 eurocentów.Waluta oznaczana kodem: EUR. Symbol euro to: .

Kurs EUR (euro) / PLN (polski złoty)

Para walutowa euro i polski złoty jest zmienna i ryzykowna. Jednak stosując odpowiednią strategię, można uzyskać dobre wyniki.

 

Wykres i notowania EUR/PLN

Śledź kurs euro na wykresie i obserwuj trendy. Wykres aktualizuje się w czasie rzeczywistym.

 

Analiza i prognozy euro do złotówki

 

Waluta: Euro

Euro (w skrócie EUR) jest walutą krajów należących do Unii Europejskiej. Dziś strefa euro obejmuje 19 państw członkowskich, co jest ogromnym osiągnięciem w kontekście ciągłej integracji europejskiej.

Oficjalnie euro znajduje się w obiegu od 1 stycznia 2002 r., ale plany stworzenia uniwersalnych środków płatniczych dla Unii Europejskiej, z których mogłoby korzystać wiele różnych narodowości, sięgają wielu lat wstecz.

Nazwa waluty: euro
Symbol: EUR
Liczba jednostek: 1
Kraje: UE – “strefa euro”,
Andora,
Monako,
San Marino,
Watykan

Monety euro mają europejską stronę (wspólną stronę tak zwany awers) i stronę narodową (oddzielną stronę dla każdego państwa członkowskiego). Natomiast banknoty euro wyglądają tak samo w całej strefie.

Gdzie możemy zapłacić w walucie euro:

• Kraje członkowskie UE: Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy.
• Państwa europejskie używające euro na podstawie porozumienia ze Wspólnotą Europejską: Monako, San Marino, Watykan.
• Kraje lub terytoria używające euro bez formalnego porozumienia: Andora, Czarnogóra, Kosowo,
• Departamenty zagraniczne, terytoria i wyspy należące do państw członkowskich lub stowarzyszone z nimi: Gujana Francuska, Gwadelupa, Majotta, Martynika, Miquelon, Réunion, Saint-Pierre oraz Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne.

Kupowanie i sprzedawanie waluty euro online:

Dzięki brokerom i kantorom online możesz kupować i sprzedawać euro (EUR) bezpośrednio w internecie i zawierać transakcje forex, bez konieczności fizycznego posiadania waluty. Możesz zainwestować w kontrakty CFD oparte na dźwigni finansowej.

Przed wykonaniem transakcji, upewnij się, że rozumiesz na czym polegają kontrakty na różnicę cenową. Kontrakty CFD wiążą się z dużym ryzykiem oraz możliwością utraty zainwestowanych środków.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji, koniecznie zasięgnij niezależnej porady doradcy inwestycyjnego. Nie należy ryzykować wyższej kwoty, niż byłbyś gotowym stracić. Ze względu na zastosowanie dźwigni, straty mogą przewyższyć depozyt, który zainwestowałeś.

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu w każdej chwili sprawdzisz aktualne kursy walut.

Jest to świetny sposób na wykorzystanie zmian kursów, aby zarobić pieniądze z inwestowania w waluty samemu podejmując decyzje inwestycyjne czy postawić na wzrost czy na spadek cen euro, na rynku forex.

78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD.

EUR/PLN (euro i polski złoty) – podstawowe informacje

Unia Europejska obejmuje 28 krajów. Spośród nich w 19 państwach euro jest prawnym środkiem płatniczym.

Euro nie ma własnej rezerwy złota; jego wartość na rynku forex jest regulowana przez podnoszenie lub obniżanie stóp procentowych. EUR zależy od kondycji ekonomicznej krajów, w których zostało wprowadzone.

W strefie euro są państwa silne, które nieustannie inwestują aktywa, zmuszając gospodarkę do wzrostu. Słabe kraje z kolei nie inwestują nic, a nawet czasami działają na szkodę waluty.

Taka sytuacja powstała, ponieważ historycznie kraje rozwijały się na różne sposoby: system kapitalistyczny, konsekwencje wojen, zasoby wewnętrzne – wszystko to i wiele więcej miało wpływ na kształtowanie się gospodarek.

Aby określić siłę waluty na rynku forex, należy wziąć pod uwagę stopę bezrobocia, procent wzrostu cen, PKB, dług zewnętrzny i wskaźnik konsumpcji. Wszystkie te wskaźniki wpływają na gospodarkę określonego kraju. Łączne wyniki wszystkich krajów stosujących euro będą miały wpływ na tę walutę.

Wpływowe państwa utrzymują euro na wysokim poziomie. Wśród takich krajów są m.in. Niemcy, Francja, Włochy. Kwotowanie waluty zależy bezpośrednio od sytuacji gospodarczej tych krajów.

Kraje Europy Wschodniej wchodzące w skład UE zajmują miejsca postronne. Deficyt we własnej gospodarce wymusza je do wykorzystania wspólnego budżetu.

Te okoliczności były przyczyną kryzysu gospodarczego Europy w 2016 r. W 2019 r. gospodarka UE wykazuje zerowy wzrost, co jest złym wskaźnikiem ogólnej kondycji i nie wróży dobrych perspektyw dla euro.

Rozwiązaniem tej sytuacji zajmuje się Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. W pierwszy czwartek każdego miesiąca, z wyjątkiem stycznia, odbywa się spotkanie dyrektorów, na którym są podejmowane decyzje w sprawach finansowych.

Na konferencji prasowej prezes EBC ogłasza decyzje. Dość często nie pokrywają się one z prognozami ekspertów, ale desperackie czasy wymagają desperackich czynów. W tej chwili kurs średni wymiany wynosi 4,28 zł za 1 euro.

Polska nie przyjęła euro, zachowując swoją walutę. Polski złoty jest wspierany przez krajowe rezerwy złota, z których kraj korzystał od 2015 roku. Dopiero w 2019 r. Centralny Bank Polski kupił około 100 ton złota, co umocniło walutę narodową.

Mimo wszystko polski złoty wciąż pozostaje słabą walutą. Kraj nie posiada złóż mineralnych, własnej ropy lub gazu.

Ma dobrze rozwiniętą turystykę, przemysł lekki i rolnictwo. PKB reprezentowany jest przez żywność i towary konsumpcyjne. Napływ środków zależy od popytu na te produkty i eksportu.

78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD.

Jak handlować EUR/PLN

Złoty charakteryzuje się znacznymi skokami wartości, czasem mogą one przekroczyć tysiąc punktów. Przyciąga to traderów, którzy potrafią czerpać korzyści z takich sytuacji.

Niepopularna wcześniej para walutowa EUR / PLN zyskała zainteresowanie po zakupie złota przez Polskę. Uzupełnienie zapasów metalu szlachetnego uznano za próbę wzrostu gospodarczego na tle niestabilnej sytuacji w Europie. A złoty faktycznie umocnił się wobec euro.

Około 30% polskiego PKB eksportowano do Niemiec, które są głównym partnerem handlowym kraju. Spowolnienie gospodarki Niemiec natychmiast wpłynęło na złoty, który zaczął słabnąć w stosunku do euro.

Dla doświadczonego inwestora wszystkie zmiany na rynku forex są przewidywalne. Po gwałtownym wzroście następuje spadek, po którym kursy walut ponownie rosną. Monitorując sytuację w Niemczech oraz obserwując decyzje banków centralnych, m.in. Centralnego Banku Niemiec, można łatwo przewidzieć kolejny ruch złotego.

Doświadczony gracz giełdowy musi rozumieć, jak zmieniają się warunki rynkowe i od czego zależą. Pomoże to dokładniej przewidzieć rozwój wydarzeń. Zaleca się otwieranie zleceń w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Warto dowiedzieć się, w jaki sposób działa rynek forex.

Aby wybrać najlepszy moment do inwestycji, śledź aktualne kursy walut EUR i PLN.

Kurs EURO – podstawowe informacje

Euro, ευρώ, евро – europejska waluta wprowadzona w miejsce walut krajowych. Jest prawnym środkiem płatniczym w 16 państwach tworzących strefę euro w Unii Europejskiej – obejmującym ponad 322,5 mln Europejczyków: Austria, Belgia, Cypr, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy. Zobacz także: kursy walut EUR/PLN.

 • Symbol . Oficjalnym, trzyliterowym kodem euro (według ISO) jest EUR.
 • Podział: 1 euro = 100 centów
 • Monety: 1, 2, 5, 10, 20, 50 centów, 1 €, 2 €
 • Banknoty: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 €, 500 €
 • Bank centralny: Europejski Bank Centralny

Waluta euro używana jest także w 11 krajach i terytoriach nienależących do UE (Watykanie, Monako, San Marino, Andorze, Kosowie, Czarnogórze) oraz we francuskich posiadłościach na Atlantyku i Oceanie Indyjskim oraz w brytyjskich bazach wojskowych na Cyprze.

Strefa euro (Euroland) jest tworzącą unię walutową wspólną przestrzenią unijnych państw, które wprowadziły euro jako swoją walutę, gdzie Europejski Bank Centralny prowadzi niezależną politykę pieniężną.

Na co dzień euro posługuje się 327 mln ludzi oraz dodatkowe 200 mln w krajach, które powiązały swoje waluty z euro. Sztywne kursy walut mają Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Komory i Republika Zielonego Przylądka. Waluty Danii, Estonii, Litwy i Łotwy należą do Mechanizmu Kursów Walutowych (ERM II).

Wraz z obiegiem ponad 751 miliardów, euro jest walutą o najwyższej wartości gotówkowej w świecie. Na euro przypada 27% światowych rezerw walutowych.

78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD.

Banknoty euro

 

Utworzenie waluty euro

Pierwsze plany utworzenia Unii Walutowej pojawiły się już w latach 60. XX wieku, lecz dopiero w latach 70. opracowano plan wprowadzenia wspólnej waluty, a w 1979 roku powstał Europejski System Walutowy. W 1986 ECU zostało trzecią walutą na świecie, w której emitowano obligacje międzynarodowe. Ostateczna decyzja o utworzeniu wspólnej waluty Unii Europejskiej zapadła w ramach traktatu z Maastricht, który powoływał do życia Unię Gospodarczą i Walutową. W grudniu 1995 w Madrycie wspólnej walucie nadano nazwę euro. Ustanowiono też system TARGET – system automatycznych przeliczeń walut narodowych na euro.

1 stycznia 1999 nastąpiła inauguracja euro w transakcjach bezgotówkowych w 11 krajach (bez Grecji), a od 1 stycznia 2002 wprowadzono tę walutę w formie gotówkowej w dwunastu państwach UE (oprócz Wielkiej Brytanii, Szwecji i Danii). 1 lipca 2002 ostatecznie wycofano z obiegu waluty narodowe 12 państw, które przystąpiły do strefy euro.

78% kont inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne podczas handlu CFD.

Wymiana walut narodowych na euro

1 stycznia 2002 roku nastąpiło zastąpienie walut państw członkowskich strefy euro monetami i banknotami euro, co było największą przeprowadzoną dotąd na świecie jednorazową operacją walutową. Cała akcja wymiany walut zakończyła się 1 lipca 2002, kiedy to waluty narodowe państw strefy euro zostały całkowicie wycofane. Kursy między walutami narodowymi, które miało zastąpić euro, zostały zamrożone 1 stycznia 1999.

Przeliczniki, wg których 1 stycznia 2002 roku wymieniono na euro waluty narodowe za 1 €:

 • 13,7603 szylingów austriackich (ATS)
 • 40,3399 franków belgijskich (BEF)
 • 1,95583 marek niemieckich (DEM)
 • 166,386 peset hiszpańskich (ESP)
 • 5,94573 marek fińskich (FIM)
 • 6,55957 franków francuskich (FRF)
 • 340,750 drachm greckich (GRD)
 • 0,787564 funtów irlandzkich (IEP)
 • 1936,27 lirów włoskich (ITL)
 • 40,3399 franków luksemburskich (LUF)
 • 2,20371 guldenów holenderskich (NLG)
 • 200,482 escudos portugalskich (PTE).

Wymianie uległo 4,5 biliona euro w gotówce oraz przeliczono waluty narodowe na ponad 10 bilionów euro na kontach bankowych na całym świecie.

1 stycznia 2007 roku do strefy euro weszła Słowenia, wymieniając swoją walutę według kursu za 1 €: 239,640 tolarów słoweńskich (SIT).

1 stycznia 2008 roku do strefy euro weszły Cypr i Malta. Kurs wymiany za 1 €:

 • 0,585274 funtów cypryjskich (CYP)
 • 0,429300 liry maltańskiej (MTL)

1 stycznia 2009 roku do strefy euro weszła Słowacja. Kurs wymiany za 1€: 30,126 koron

Emisja euro

Banknoty euro są drukowane pod bezpośrednią kontrolą Europejskiego Banku Centralnego (w 12 różnych drukarniach) i mają jednolity wygląd we wszystkich państwach strefy euro.

Monety są produkowane przez mennice poszczególnych państw. Monety mają jednakowy kształt, jednakowy materiał i jednakowy wygląd awersu (wspólna strona).

Na awersach od 1 do 5 centów przedstawiono Europę Zachodnią na mapie świata. Zaznaczono wszystkie kraje Europy, również te, które nie należą do Unii.

Na pierwszej wersji awersów monet od 10 do 50 centów przedstawiono 15 poszczególnych państw członkowskich UE w pewnej odległości od siebie, w tym nie należących do strefy euro: Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Na pierwszej wersji awersów monet o wartości 1 i 2 euro, kraje UE-15 złączone są w jedną całość, co odzwierciedla dewizę Jedności w różnorodności.

Od 2007 roku wprowadzano nowe monety. Monety od 10 centów do 2 euro są z awersem przedstawiającym bez granic większą część Europy, zachowując awersy monet od 1 do 5 centów, na których pod lupą widać, że nowe kraje członkowskie nie są częścią zaznaczonego obszaru.

Rewersy (strona narodowa) natomiast są inne w każdym z państw, które decydują, jakie symbole są tam zamieszczone (przy czym monety euro bez względu na stronę narodową są prawnym środkiem płatniczym na terenie całej strefy euro.

Istnieją także srebrne monety 10 €, które ze względu na ich wartość kolekcjonerską raczej nie są spotykane w powszechnym obiegu.

Dystrybucją banknotów i monet zajmują się wybrane z banków centralnych państw strefy euro pod ścisłą kontrolą Europejskiego Banku Centralnego.

Euro Komisja Europejska zadecydowała o kształcie symbolu euro. Znak graficzny euro jest grecką literą ε (epsilon) przeciętą dwiema równoległymi liniami. Symbolizuje ona korzenie cywilizacji europejskiej, próby zintegrowania naszego kontynentu i zapewnienia stabilizacji wewnętrznej. Niektórzy dopatrują się również w symbolu euro wyzwania dla walut t.j. dolar amerykański, dla którego charakterystyczną cechą są dwie pionowe linie.

Artykuły

Krzysztof swoją wiedzę i umiejętności zdobywał i rozwijał latami. Handel na giełdzie pochłonął go w młodym wieku i szybko stał się jego sposobem na życie. Do jego głównych zainteresowań należy rynek kryptowalut. Jako jeden z pierwszych posiadaczy bitcoin w Polsce zna temat na wylot i chętnie dzieli się swoją wiedzą z naszymi czytelnikami.