Jastrzębia J. Yellen. Dziś istotne dane z USA. Polski dług oczekuje na jutrzejszą aukcję

1345
Informacje gospodarcze
Z kraju:

Po danych za IV kwartał pozostaje szacunek wzrostu PKB o 2,8 proc. w całym roku – poinformowała M. Jeznach, dyrektor departamentu rachunków narodowych GUS.

Wzrost PKB w 2017 r. może przekroczyć 3,5% – ocenił wicepremier, minister rozwoju i minister finansów M. Morawiecki.

Dynamika wzrostu gospodarczego w I kwartale 2017 r. powinna dalej przyspieszać, w ujęciu rocznym do 3% – prognozują analitycy MR. W kolejnych kwartałach należy oczekiwać wolniejszego tempa wzrostu w ujęciu kwartał do kwartału, zbliżonego do 1%.

Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła w grudniu 2016 r. o 4,6% r/r, po wzroście o 3,1% r/r w listopadzie – podał Eurostat.

Rząd, na posiedzeniu 14 lutego, przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – poinformował wicepremier P. Gliński. Rząd planuje wdrożyć zmiany w OFE w 2018 r. wedle pierwotnych założeń rządowych – poinformował wicepremier, minister rozwoju i minister finansów M. Morawiecki.

Dołączenie do planu podaży na czwartkową aukcję obligacji 30-letnich jest odpowiedzią na zainteresowanie inwestorów, w tym firm ubezpieczeniowych – poinformował wiceminister finansów P. Nowak.

Na czwartkowym przetargu MF zaoferuje papiery OK0419, PS0422, WZ1122, WZ0126, DS0727 i WS0447 za 4-7 mld zł.

Ze świata:

Dziś o 11:00 w strefie euro opublikowany zostanie bilans handlu zagranicznego w grudniu.

Dziś o 14:30 w USA opublikowana zostanie inflacja CPI w styczniu (konsensus: 2,4% r/r).

Dziś o 14:30 w USA opublikowana zostanie sprzedaż detaliczna w styczniu (konsensus: 0,1% m/m).

Dziś o 15:15 w USA opublikowana zostanie produkcja przemysłowa w styczniu (konsensus: 0% m/m).

Dziś o 16:00 prezes Fed J. Yellen przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów.

PKB w strefie euro w IV kwartale 2016 r. wzrósł o 0,4% k/k – poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w II wyliczeniu.

Zbyt długie zwlekanie z odejściem od akomodacji monetarnej byłoby nieroztropne – wynika z treści wystąpienia prezes Fed J. Yellen, która przedstawia we wtorek półroczny raport o polityce monetarnej przed komisją amerykańskiego Senatu.

W nadchodzących miesiącach Fed przeprowadzi dyskusję nad strategią reinwestowania środków w sumę bilansową – powiedziała we wtorek przed komisją amerykańskiego Senatu J. Yellen, prezes Rezerwy Federalnej.

Rynek walutowy
Ostatnia sesja

J. Yellen jastrzębia

Wczorajsza sesja na rynku walutowym przebiegała dość spokojnie biorąc pod uwagę słabe dane o niemieckim PKB w 4 kwartale i niższej od oczekiwań dynamice PKB w strefie euro. Słaby okazał się również niemiecki indeks ZEW za luty, choć inflacja CPI r/r wzrosła pokrywając konsensus. EUR-USD do południa umacniał się w oczekiwaniu na popołudniowe wypowiedzi J. Yellen, która przedstawiła półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją Bankową Senatu. Wyraźnie jastrzębio odebrana retoryka Yellen, która zaznaczyła, że zwlekanie z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych byłoby niewskazane ożywiła dolara i bilans wczorajszego zamknięcia na głównej parze można zaliczyć na konto amerykańskiej waluty. Oczekiwania rynkowe co do terminu najbliższej podwyżki stóp procentowych w USA przekroczyły wczoraj 50% na maj. Złoty pomimo dobrych danych o dynamice PKB w 4 kwartale roku nie zdołał utrzymać pozytywnej reakcji do końca dnia i ostatecznie oddał większość zysku, stabilizując się względem euro i lekko tracąc do dolara.

Dzisiejsza sesja
Dziś istotne dane z USA

Poranny handel na rynku walutowym pozostaje pod przemożnym wpływem wczorajszych wypowiedzi szefowej Fed. Tym samym nadal zyskuje dolar, co może utrzymać się przynajmniej do publikacji popołudniowych danych o produkcji i sprzedaży. Dzisiejsze wystąpienie szefowej Fed przed Izbą Reprezentantów nie powinno już zaskoczyć, tym samym sprowadzając notowania do reakcji na dane. Odczyty wyższe od konsensusu będą przesłanką do umocnienia dolara. Złoty po wczorajszych umiarkowanych reakcjach na krajowe dane wydaje się obecnie bardziej skorelowany z zachowaniem EUR-USD. /afr/

Rynek stóp procentowych
Ostatnia sesja
Jastrzębia J. Yellen

Wczorajsza sesja ograniczała ruchy na krzywej rentowności rodzimego długu. Poniedziałkowe osłabienie krzywej zostało wczoraj skorygowane w okresie 2- i 10- letnim (spadek rentowności o 2 p.b. do 3,87%). Z kolei obligacje 5-letnie kontynuowały osłabienie (wzrost do 3,2%), a 1-roczne pozostały neutralne. W kraju podano lepszy od oczekiwań wstępny odczyt PKB w IV kw., który wzrósł o 2,7% r/r. Z kolei Niemcy i strefa euro nieznacznie rozczarowały wzrostami PKB odpowiednio o: 1,2% r/r oraz 1,7% r/r. Inwestorzy zignorowali nieco historyczne odczyty PKB mając świeżo w pamięci prognozy KE dla gospodarek UE. Sesja przebiegała więc spokojnie na niemieckich 10-latkach, a także amerykańskich odpowiednikach do czasu wystąpienia szefowej Fed w Senacie USA. J. Yellen zabrzmiała jastrzębio uważając, że zbyt długie zwlekanie z odejściem od luźnej polityki monetarnej, byłoby nieroztropne i mogłoby ostatecznie zmusić Fed do szybkich podwyżek stóp. Yellen dodała, że w trakcie nachodzących posiedzeń, FOMC oceni, czy zatrudnienie i inflacja ciągle rozwijają się zgodnie z oczekiwaniami, a jeżeli tak, to dalsze zmiany poziomu stopy funduszy federalnych będą właściwe. Po tych słowach rynkowe prawdopodobieństwo powyżej 0,5 dla kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA przesunęło się na maj br. W trakcie wystąpienia informacjach niemieckie i amerykańskie 10-latki gwałtownie osłabiły się osiągając poziomy: 0,366% oraz 2,47%

Dzisiejsza sesja
Polski dług oczekuje na jutrzejszą aukcję

Środowa sesja przebiega pod znakiem lekkiej kontynuacji osłabienia niemieckich i amerykańskich papierów 10-letnich, co jest pokłosiem wczorajszych informacji J. Yellen. Dziś uwaga rynków globalnych nakierowana będzie na popołudniowe dane o inflacji CPI (i bazowej), produkcji przemysłowej oraz wynikach sprzedaży detalicznej w USA w styczniu. Rentowność skarbowych 10-latek lekko spada (aktualnie okolice 3,876%) – rynek wyczekuje na jutrzejszą aukcję długu za 4-7 mld zł. Dzisiejsze publikacje z USA mają ograniczony wpływ na krajowe obligacje, a zatem wygląda na to, że inwestorzy nie będą dokonywać istotnych ruchów w oczekiwaniu na jutro.

Zobacz: Strategia piramidowania w podwójnej ramie czasowej