Które kraje należą do strefy euro?

1264

Kraje strefy euroEuro jako waluta zostało wprowadzone do obiegu dnia 1 stycznia 1999 roku w formie transakcji bezgotówkowych, a 1 stycznia 2002 roku także w formie gotówkowej w następujących państwach członkowskich Unii Europejskiej mających poniżej wymienione waluty:

PaństwoWaluta (przed wprowadzeniem Euro)Wartość w stosunku do euro
 Austria1 szyling austriacki = 100 groszy (ATS)1 € = 13,7603 szylinga
 Belgia1 frank belgijski = 100 centymów (BEF)1 € = 40,3399 franków
 Finlandia1 marka fińska = 100 penni (FIM)1 € = 5,94573 marki
 Francja1 frank francuski = 100 centymów (FRF)1 € = 6,55957 franków
 Grecja1 drachma grecka = 100 leptów (GRD)1 € = 340,75 drachmy
 Hiszpania1 peseta hiszpańska = 100 centimos (ESP)1 € = 166,386 pesety
 Holandia1 gulden holenderski = 100 centów (NLG)1 € = 2,20371 guldena
 Irlandia1 funt irlandzki = 100 pensów (IEP)1 € = 0,787564 funta
 Luksemburg1 frank luksemburski = 100 centymów (LUF)1 € = 40,3399 franków
 Niemcy1 marka niemiecka = 100 fenigów (DEM)1 € = 1,95583 marki
 Portugalia1 escudo portugalskie = 100 centavos (PTE)1 € = 200,482 escudo
 Włochy1 lir włoski = 100 centesimów (ITL)1 € = 1936,27 lira

Późniejsi członkowie strefy euro

PaństwoWalutaWartość w stosunku do euro
 Słowenia1 tolar = 100 stotinów (SIT)(1 stycznia 2007) 1 € = 239,64 tolarów
 Cypr1 funt cypryjski = 100 centów (CYP)(1 stycznia 2008) 1 € = 0,585274 funta
 Malta1 lira maltańska = 100 centów (MTL)(1 stycznia 2008) 1 € = 0,4293 liry
 Słowacja1 korona słowacka = 100 halerzy (SKK)(1 stycznia 2009) 1 € = 30,126 koron
 Estonia1 korona estońska = 100 sentów (EEK)(1 stycznia 2011) 1 € = 15,6466 koron
 Łotwa1 łat = 100 santimów (LVL)(1 stycznia 2014) 1 € = 0,702804 łatów
 Litwa1 lit = 100 centów (LTL)(1 stycznia 2015) 1 € = 3,4528 litów

Członkowie na mocy podpisanych umów

1 stycznia 1999 r. wprowadzono euro w formie bezgotówkowej, a 1 stycznia 2002 r. w formie gotówkowej w 3 państwach, które nie są członkami UE:

PaństwoWalutaWartość w stosunku do euro
 Monako1 frank monakijski = 100 centymów (MCF)1 € = 6,55957 franków
 San Marino1 lir sanmaryński = 100 centesimów (SML)1 € = 1936,27 lira
 Watykan1 lir watykański = 100 centesimów (VAL)1 € = 1936,27 lira

Andora podpisała układ monetarny z Unią Europejską dopiero 30 czerwca 2011 roku (powodem tych opóźnień było stosowanie „nieuczciwej” konkurencji podatkowej, ponieważ Andora jest tzw. rajem podatkowym), zaczął on obowiązywać 1 kwietnia 2012 roku, a od 1 lipca 2013 roku Andora mogła emitować własne monety. Pierwsze andorskie monety euro wprowadzono do obiegu dopiero w styczniu 2015.

PaństwoWalutaWartość w stosunku do euro
 Andora1 peseta hiszpańska = 100 centimos (ESP)1 frank francuski = 100 centymów (FRF)1 € = 166,386 pesety1 € = 6,55957 franków

Jednostronna euroizacja

Jedno państwo również używa euro jako swojej waluty, jednakże bez zawierania układu monetarnego z Unią Europejską (przeprowadziło tzw. jednostronną euroizację). Euro używa także Kosowo (terytorium sporne):

Państwo/terytoriumWalutaWartość w stosunku do euro
 Czarnogóra1 marka niemiecka = 100 fenigów (DEM)1 € = 1,95583 marki
 Kosowo1 marka niemiecka = 100 fenigów (DEM)1 € = 1,95583 marki.

Kraje poza strefą euro

Państwa zobowiązane do przyjęcia wspólnej waluty

  •  Bułgaria: 1 lew = 100 stotinek (BGN)
  •  Chorwacja: 1 kuna = 100 lip (HRK)
  •  Czechy: 1 korona czeska = 100 halerzy (CZK)
  •  Polska: 1 złoty = 100 groszy (PLN)
  •  Rumunia: 1 lej = 100 banów (RON)
  •  Szwecja: 1 korona szwedzka = 100 öre (SEK) – obowiązują ją przepisy Traktatu z Maastricht w sprawie wspólnej waluty, ale 4 grudnia 1997 parlament przyjął deklarację w sprawie nieuczestniczenia Szwecji w obszarze euro od 1 stycznia 1999, Szwecja nie weszła do ERM II, a w referendum konsultacyjnym z 14 września 2003 większość Szwedów zagłosowała przeciwko wprowadzeniu euro
  •  Węgry: 1 forint = 100 fillerów (HUF)

Do strefy euro nie przystąpiły

  •  Dania – na skutek uzyskania w 1993 r. klauzuli „opt-out” do traktatu z Maastricht oraz w wyniku negatywnego rezultatu referendum z 28 września 2000,
  •  Wielka Brytania – na skutek uzyskania w 1993 r. klauzuli „opt-out” do traktatu z Maastricht.