Co to jest moneta ?

2702

Moneta jest to kawałek metalu o ustandaryzowanym wyglądzie i stałej wadze, który funkcjonuje w obrocie jako pieniądz. Monety są jedną z najstarszych form pieniądza, a ich korzenie sięgają czasów antycznych (zobacz poniższy cytat). Początkowo terminem tym określano metale szlachetne o ustandaryzowanej wielkości, które pozwoliły wyeliminować monotonną metodę ważenia brył metali. Dzisiaj ich wartość wynika z posiadania usankcjonowanego przez rząd statusu środka płatniczego.

Chociaż monety mogą być stosowane zamiennie z pieniądzem papierowym, nie są szczególnie praktycznym rozwiązaniem. Moneta jest bowiem cięższa niż banknot, nie nosi się jej wygodnie w portfelu, a koszty produkcji są 3–4 razy większe. Znacznie wyższe są również koszty obsługi monet w bankach i sklepach. Zarazem jednak nienaruszone monety mogą pozostawać w obrocie 10–20 razy dłużej oraz są użyteczne przy wymianie drobnych. Z tych właśnie przyczyn monety są tak atrakcyjne dla konsumentów przy niewielkich transakcjach (w 2002 roku w Stanach Zjednoczonych w obrocie znajdowały się monety o łącznej wartości 7,7 mld dolarów – „International Herald Tribune”, 8 marca 2002 r., s. 13). Chociaż w zestawieniu z pieniądzem elektronicznym w formie kart zbliżeniowych monety wydają się staromodne, wiele osób w dalszym ciągu preferuje korzystanie z „drobnych”.

Oszczędźmy sobie kłopotu

Ludzie doszli do porozumienia, by wzajemne interesy oprzeć na czymś, co będzie z natury swojej użyteczne i dobrze dobrane do celów życiowych, na przykład na żelazie, srebrze lub podobnym metalu. Początkowo ich wartość określana była na podstawie rozmiaru i wagi, ale z upływem czasu ludzie zaczęli je oznaczać, by oszczędzić sobie kłopotu ważenia (…).

Arystoteles, Polityka, Księga 1

Zobacz: