Co to jest trend ?

trendy:wzrostowy,sapdkowy,horyzontalny

9222

Trend jest to po prostu kierunek, w którym podąża rynek. Jak wiemy ceny nie poruszają się w liniach prostych, ich ruchy to serie zygzaków przypominających następujące po sobie fale z dość wyraźnymi wierzchołkami i dołkami, właśnie kierunek, jaki przyjmują kolejne szczyty i dołki, stanowi o trendzie rynkowym. Charakter trendu zależy od tego, czy punkty te układają się coraz wyżej, coraz niżej czy horyzontalnie. Trend wzrostowy należało by zdefiniować jako serię coraz wyżej położonych szczytów i dołków, trend spadkowy na odwrót – jako serię opadających szczytów i dołków, szczyty i dołki układające się na podobnych poziomach oznaczałyby trend boczny. Zobacz także: Linie trendu i ich wyznaczanie.

Handel z trendem na giełdzie

Handel z trendem jest rodzajem handlu, w którym inwestorzy zajmują pozycje w zależności od kierunku zmian cen, zarówno w górę, jak i w dół. Ideą handlu trendem jest zajęcie długiej pozycji (kupno), gdy kurs rośnie, a krótkiej pozycji (sprzedaż), gdy kurs spada.

Handel z trendem może być strategią zarówno długoterminową, jak i krótkoterminową. Inwestorzy mogą utrzymywać otwarte pozycje tak długo, jak trwa trend, czas trwania pozycji może być dłuższy niż jeden dzień. To nie jest wyłączna strategia dla Daytraderów.

Identyfikacja trendów rynkowych nie jest łatwa, ale istnieje kilka wskaźników, które mogą pomóc w określeniu wzorców zmian cen. Należą do nich średnie kroczące, które pokazują wyniki walut w przeszłości w kilku przedziałach czasowych (np. 200 dni, 50 dni, 20 dni i 10 dni), wskaźnik siły względnej (RSI), oscylator pędu, który mierzy prędkość i zmiany ruchów cen, oraz średni wskaźnik kierunku (ADX), który wskazuje siłę trendu.

trend wzrostowy spadkowy horyzontalny

Trend

Pojęcie trendu ma podstawowe znaczenie dla analizy technicznej rynku. Wszystkie narzędzia, jakimi posługuje się analityk, a mianowicie linie wsparcia i oporu, formacje cenowe, średnie kroczące, linie trendu itd. – służą do badania trendu rynkowego,które ma pomóc w podjęciu właściwej decyzji. Często słyszy się powiedzenia: „Nie walcz z trendem”, „Trend jest Twoim sprzymierzeńcem” jest to podstawowa zasada inwestowania na rynkach finansowych

trendy giełda forex

Trendy występujące w notowaniach

Linie wsparcia i oporu

  Opisując pojęcie trendu powiedzieliśmy, że ruch cen ustanawia kolejne szczyty i dołki, zaś kierunek w jakim się układają, decyduje o charakterze trendu. Punkty te mają w analizie technicznej swoje nazwy, są to punkty oporu i wsparcia. Punkty odbicia zniżek nazywane są wsparciem, w punktach tych spadki zostają powstrzymane a ceny ponownie idą w górę. Linia oporu jest przeciwieństwem linii wsparcia i stanowi pewien poziom cen, na którym presja ze strony sprzedających jest silniejsza od popytu, w rezultacie czego ceny cofają się.

trend wsparcie i opór

Widzimy tu coraz wyżej położone linie wsparcia i oporu w trendzie wzrostowym. Punkty 2 i 4 wyznaczają poziomy wsparcia, którymi są zazwyczaj dna poprzednich spadków. Punkty 1 i 3 wyznaczają poziomy oporu, którymi są na ogół szczyty poprzednich zwyżek.

Formacja głowy i ramion – RGR

Formacja głowy i ramion zapowiadająca odwrócenie trendu wzrostowego. Lewe i prawe ramię (A i E) znajdują się niemal na tej samej wysokości. Głowa ( C ) jest położona wyżej niż oba ramiona. Rzeczą istotna jest spadek wolumenu towarzyszący powstawaniu każdego z tych wierzchołków. Formacja zostaje ukształtowana po przerwaniu linii szyi ( 2 ). Minimalny zakres spadków wyznaczony jest przez odległość w pionie pomiędzy szczytem głowy a linia szyi; odległość tę odmierza się od punktu przecięcia linii szyi w dół. Często występuje tu również ruch powrotny do linii szyi ( G ), który jednak nie powinien jej przekraczać.

trend formacja głowy i ramion rgr

Zobacz także: