RPP gołębia, rynek pracy w USA imponujący. Dziś EBC powinien bronić swojego stanowiska

1340
Informacje gospodarcze
Z kraju:

RPP podtrzymuje, że obecny poziom stóp proc. sprzyja utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego i równowagi makroekonomicznej – podała RPP po posiedzeniu.

PKB Polski z 50% prawdopodobieństwem znajdzie się w przedziale 3,4-4% w 2017 roku, 2,4-4,5% w 2018 oraz 2,3-4,4% w 2019 – wynika z projekcji IE NBP. Według IE, dynamika cen z 50% prawdopodobieństwem wyniesie 1,6-2,5% w 2017, 0,9-2,9% w 2018 i 1,2-3,5% w 2019 r.

Jeśli utrzymają się obecne tendencje w kształtowaniu cen ropy i żywności, to nie widać podstaw do myślenia o zmianie poziomu stóp procentowych – powiedział A. Glapiński, prezes NBP.

Marcowa projekcja IE NBP wskazuje, że może nie być potrzeby podwyżki stóp procentowych również w 2018 r. – powiedział prezes A. Glapiński na konferencji.

Istnieje prawdopodobieństwo, iż że realne stopy procentowe mogą pozostać ujemne do końca okresu projekcji NBP, czyli do końca 2019 r. – powiedział Ł. Hardt, członek Rady.

RPP na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,5% w skali rocznej – podała RPP.

Polska gospodarka jest w fazie silnego wzrostu, mimo dość niskiego poziomu inwestycji w 2016 roku – oceniła KE w najnowszym raporcie o sytuacji gospodarczej w Polsce Country Report 2017.

Ministerstwo Rozwoju w najnowszym raporcie miesięcznym obniżyło prognozę nadwyżki w obrotach handlowych w 2017 roku do 2 300 mln euro z 3 400 mln euro prognozowanych przed miesiącem.

MF chce mniej więcej raz w roku oferować obligacje typu green bonds na rynkach zagranicznych – poinformował resort finansów.

ZUS przekazał OFE 19,3 mln zł – poinformował ZUS.

Ze świata:

Dziś o 13:30 opublikowany zostanie Raport Challengera za luty.

Dziś o 13:45 opublikowana zostanie decyzja EBC ws. stóp procentowych. Konsensus zakłada utrzymanie stóp na 0,0%.

Dziś o 14:30 opublikowane zostaną dane o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA za ub. tydzień. Konsensus 238 tys.

Dziś o 14:30 rozpocznie się konferencja po posiedzeniu EBC.

Rynek walutowy
Ostatnia sesja RPP trzyma się swojej linii

Na głównej parze powolnej redukcji piątkowych wzrostów ciąg dalszy. EUR-USD kończył dzień na poziomie 1,0539. Kierunek został dodatkowo wsparty przez wyjątkowo mocny ADP za luty (blisko 300 tys. !), który już niemal przypieczętował marcowa podwyżkę stóp w USA – rynkowo wyceniane prawdopodobieństwo takiego zdarzenia osiągnęło 100%. Złoty nieco słabszy ale bez zmiany w dotychczasowych tendencjach. EUR-PLN balansował nad 4,30, a USD-PLN zbliżył się do kilkutygodniowego maksimum w rejonie 4,10. RPP była bardzo gołębia. Gremium ignoruje negatywne realne stopy procentowe, które uważa za zjawisko przejściowe. A. Glapiński wzmiankował nawet, że przy realizacji obecnych prognoz IE NBP niewykluczone jest utrzymanie stóp na obecnym poziomie przez cały 2018 r. (sic!). Rynek z rezerwą podszedł do takiego nastawienia – wciąż oczekiwana jest pierwsza podwyżka w I połowie 2018 r. Na giełdach akcji było spokojnie – DAX miał sesję na zero, a SP500 cofnął się o 0,2%. W Azji przeważały tendencje korekcyjne (SHC -0,8%), a jednym z wyjątków był Nikkei225 spadający o 0,3%.

Dzisiejsza sesja
EBC powinien bronić swojego stanowiska

Na omawianych parach wciąż spokojnie. EUR-PLN porusza się nieco wyżej (w rejonie 4,31) niż wczoraj, ale to wciąż poziomy nie odbiegające istotnie od 4,30. Czas konsumpcji gołębiego przesłania RPP powoli już mija i jak widać nie ma większych spustoszeń. Wydarzeniem dzisiejszego dnia jest posiedzenie EBC. Najciekawsze będą prognozy Banku i konferencja M. Draghiego. W jednym i drugim przypadku powinny wystąpić wydatne podobieństwa do wczorajszej RPP. A więc lekkie podniesienie projekcji inflacji, ale znacząco osłabione retoryką prezesa banku. EUR-USD realizuje dziś lekkie odbicie. Ruch wpisuje się w obraz utrzymania dotychczasowego range przez główną parę, w przybliżeniu określonego zasięgiem piątkowej świecy. Trudno sobie wyobrazić co musiałby zrobić M. Draghi aby wybić kurs ze stanu krótkoterminowej równowagi.

Rynek stóp procentowych
Ostatnia sesja
RPP gołębia, rynek pracy w USA imponujący

Wczorajsza sesja przyniosła umocnienie krzywej rentowności w krótkim horyzoncie (spadek rentowności o 2-3 p.b.) oraz utrzymania względnego status qou w średnim i długim horyzoncie (wzrost rentowności po 1 p.b., co dla 10-latek oznaczało 3,73%). Krajowe papiery podążały za nastrojami na rynkach bazowych, gdzie również rentowności rosły: niemieckie do 0,369%, a amerykańskie – do 2,55%, poziomu najwyższego od grudnia. Rentowności krajowych papierów rosły w ciągu dnia, posiedzenie RPP tego nie zmieniło, dopiero po konferencji prasowej rentowności cofnęły się w reakcji na słowa A. Glapińskiego, że marcowa projekcja IE NBP wskazuje, że może nie być potrzeby podwyżki stóp procentowych również w 2018 r. Dotychczasowy konsensu rynkowy zakładał utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie do końca br. oraz podwyżkę w I kw. 2018 r. Gołębie informacje z RPP dały więc pretekst do odrabiania strat w drugiej części sesji. Wzrostom rentowności obligacji USA sprzyjały zaskakująco dobre dane z rynku pracy: raport ADP wskazuje na utworzenie w lutym aż 298 tys. miejsc pracy (konsensus zakładał jedynie 187 tys.) Poprzeczka postawiona jest wysoko przed piątkowymi danymi rządowymi.

Dzisiejsza sesja
EBC w centrum uwagi

Dzisiaj inwestorzy kontynuują wyprzedaż obligacji rynków bazowych, krajowe 10-latki zareagowały na otwarciu sesji wyraźnym wzrostem rentowności, który obecnie został wyraźnie skorygowany. Uwaga inwestorów skierowana będzie na dzisiejsze posiedzenie EBC i projekcje makroekonomiczne, ciekawe z punktu widzenia ewentualnej korekty w postrzeganiu strefy euro oraz inflacji, a przez to również QE. Konsensus zakłada brak zmian w poziomie stóp procentowych. Podwyżka stóp procentowych w USA w marcu jest już według oczekiwań przesądzona, pole do niespodzianek może być w projekcjach Fed oraz nastawieniu do kolejnych ruchów.