czwartek, 16 maja, 2024

Finanse

Struktura i podział rynku kapitałowego

Wiemy już, jakie jest miejsce rynku kapitałowego w strukturze rynku finansowego, nadszedł więc czas na bliższe przyjrzenie się rynkowi kapitałowemu. Najpierw warto zapoznać się...

Zagrożenia internetowe dla sektora finansowego

Chociaż do tej pory złośliwe oprogramowanie często kojarzyło się z atakami na pojedynczych użytkowników, coraz częściej zauważa się ich wpływ na przedsiębiorstwa. Oparcie działania...

Stopa wolna od ryzyka

Definicja: Stopa wolna od ryzyka z ang. Risk Free Rate - jest to stopa zwrotu z instrumentów finansowych obarczonych zerowym ryzykiem związanym niewykonaniem zobowiązań,...

NNW, czyli na wypadek wypadku

„Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała”, jak mawiają starsi. Na szczęście, towarzystwa ubezpieczeniowe skakać nam nie bronią. Przeciwnie, podsuwają rozwiązanie – ubezpieczenia od...

Ubezpieczenie dla turysty

Wszystkie wyjazdy turystyczne zorganizowane za pośrednictwem biura podróży są obecnie obejmowane odpowiednimi ubezpieczeniami. Jest to wymóg prawny i biura podróży muszę tego prawa przestrzegać....

Ubezpieczenie – co to takiego?

Ubezpieczenie, system, w którym ubezpieczyciel za wynagrodzeniem zwykle uzgodnionym z góry, obiecuje zwrócić ubezpieczonemu lub świadczyć na jego rzecz usługi w przypadku, gdy pewne...

Zysk z inwestycji, czyli prosta, efektywna i wewnętrzna stopa zwrotu

Jeśli rozważamy potencjalną zyskowność dowolnej inwestycji, musimy wziąć przede wszystkim pod uwagę parametr finansowy określany jako stopa zwrotu... Jeśli rozważamy potencjalną zyskowność dowolnej inwestycji, musimy...

Jak kształtuje się cena?

„Diamenty są najlepszym przyjacielem kobiet” – śpiewała Merlin Monroe w 1953 roku. Nie należą one jednak do nieodłącznych elementów życia, bez których nie byłoby...

Quantitative easing (QE) – Poluzowanie polityki pieniężnej lub luzowanie ilościowe

Quantitative easing QE oznacza- zwiększenie podaży pieniądza w obiegu. QE to angielski skrót od angielskiej nazwy Quantitative easing, tłumaczony w Polsce jako " luzowanie polityki pieniężnej" lub...

3 pomysły na domowe oszczędzanie – Budżet domowy

Bogacenie się nie zależy tylko od wysokości zarobków, ale również od sposobu gospodarowania swoimi zasobami finansowymi. Dlatego też bardzo ważne jest, aby umiejętnie wydawać...