Złoto nieco wyżej Analiza CFD

handel na złocie

1107

Cena złota nieco skoczyła – o 2,04 USD lub 0,16% — i pozostała między wsparciem na wysokości 1280 (S1) a oporem na wysokości 1291 (R1). Wskaźnik RSI nadal rósł i skoczył powyżej poziomu 50, natomiast oscylator MACD, leżący już powyżej swojej linii sygnałowej, prawdopodobnie zyska wartość dodatnią. W obliczu tych wskaźników i faktu, że metal znalazł wsparcie na wysokości linii długoterminowego trendu kreślonej od dołka z 31 grudnia, możemy spodziewać się kolejnej zwyżki w najbliższej przyszłości. Zdecydowany ruch powyżej oporu na wysokości 1291 (R1) prawdopodobnie potwierdzi scenariusz zwyżkowy i prawdopodobnie wywoła rozszerzenia w kierunku oporu na wysokości 1305 (R2); w okolicy górnej granicy fioletowego kanału trendu spadkowego, łączącego szczyty i dołki na wykresie dziennym. Zarówno wskaźnik RSI z 14 dni, jak i oscylator dzienny MACD leżą poniżej linii oporu skierowanej w dół. Dopóki utrzymuje się taka sytuacja, a cena złota porusza się w granicach fioletowego kanału trendu zniżkowego, wszelkie możliwe zwyżki uznałbym za korekty.

Poziomy wsparcia na złocie: 1280 (S1); 1273 (S2); 1260 (S3)

Poziomy oporu na złocie: 1291 (R1); 1305 (R2); 1320 (R3)