Złoto spokojnie płynie

handel na złocie

1248

Cena złota skoczyła zaledwie o dwa dolary, utrzymując się nieustannie w granicach wsparcia na wysokości 1305 (S1) i oporu na wysokości 1323 (R1). Na wykresie czterogodzinnym oba nasze wskaźniki momentum mają wartość dodatnią, ale też oba poruszają się w trendzie zniżkowym. Ponadto, na wykresie dziennym, zarówno 50-dniowa, jak i 200-dniowa średnia krocząca podążają trendem bocznym, a oscylatory dzienne leżą w okolicy swych neutralnych poziomów, co sprawia, że ogólną tendencją pozostaje konsolidacja. Z tego względu zalecałbym póki co neutralne podejście, dopóki działania inwestorów nie doprowadzą do wytworzenia się jednoznacznego trendu na wykresie analizy technicznej. Przecięcie poniżej wsparcia na wysokości 1305 (S1) prawdopodobnie znajdzie wsparcie na wysokości 1295 (S2); a ruch powyżej oporu na wysokości 1323 (R1) skierowałby cenę ku szczytom z 10 lipca w okolicy poziomu oporu 1345 (R2).

Poziomy wsparcia kursu złota:

1305 (S1); 1295 (S2); 1280 (S3)

Poziomy oporu kursu złota:

1323 (R1); 1345 (R2); 1355 (R3)