Analiza Makroekonomiczna Forex

Rynek Forex

1211

Analiza Makroekonomiczna

Dolar umacnia się dzięki lepszej kondycji gospodarczej USA Amerykańska gospodarka cały czas radzi sobie lepiej od pozostałych wielkich i ważnych rynków. Indeks ISM za sierpień miał nieznacznie spaść, tymczasem skoczył w górę do najwyższego poziomu na przestrzeni ostatnich trzech lat. Ponadto, główny wskaźnik wsparły solidne dane dotyczące nowych zamówień, produkcji i zamówień eksportowych. Silnie kontrastowały z danymi napływającymi z większości pozostałych krajów – 15 na 26 państw, dla których w poniedziałek opublikowano wyniki, zanotowało spadek indeksów PMI. Wśród nich znalazły się Chiny, Wielka Brytania i większość ważniejszych gospodarek strefy euro. Indeksy PMI wzrosły tylko dla dziewięciu krajów (dla dwóch nie zmieniły się). Dobre wyniki amerykańskiej gospodarki przełożyły się na skok oczekiwanej stopy procentowej funduszy federalnych Fed funds o 6 punktów bazowych w długim okresie, a dolar umocnił się względem większości monitorowanych przez nas walut.

Uwzględniając skok oczekiwanej stopy procentowej i umocnienie dolara, osłabienie złota nie jest żadną niespodzianką. Również na wykresie analizy technicznej trend na kursie złota wydaje się być na ten moment zniżkowy. Jednocześnie, solidne wskazania dotyczące produkcji w USA nie wystarczyły do tego, aby przeważyć spowolnienie w innych obszarach, a cena ropy gwałtownie spadła do najniższego poziomu w ciągu roku. Perspektywy dla ropy na wykresie fundamentalnym nie wyglądają za dobrze, ale wykres techniczny daje już nieco mieszany obraz, co utrudnia postawienie jednoznacznej prognozy (patrz niżej).

Funt stracił najwięcej na skutek publikacji wyników badania Yougov, brytyjskiej firmy zajmującej się badaniem opinii publicznej, które wykazały wzrost poparcia dla niepodległej Szkocji do 53% z poziomu 47%. Różnica w punktach procentowych między dwoma obozami gwałtownie zmalała w porównaniu z sondażami sprzed dwóch tygodni, w których wynosiła ona 14% (obecnie 6%). Wynika z tego, że im bliżej referendum, którego datę wyznaczono na 18 września, tym więcej niezdecydowanych decyduje się zagłosować na „tak”. Pozostałe sondaże nie wykazują aż tak małej różnicy ani tak wysokiego poparcia dla odłączenia Szkocji od Anglii, ale ogólnie wskazują ten sam trend. Ponieważ nie było żadnej premii na ryzyko dla tego zdarzenia ujętej w wycenie GBP, zasadnym jest oczekiwanie, że rynek wykluczy taką możliwość, a notowania GBP będą dalej spadać. (O tej sytuacji wypowiadałem się w lipcu dla stacji CNBC, a mój artykuł w języku angielskim można przeczytać tutaj: http://www.cnbc.com/id/101870529).

Wskaźnik PKB dla Australii zanotował w II kwartale nieco silniejszy wzrost niż oczekiwano, wywołując jednak tylko chwilowy szczyt na kursie waluty.

Dzisiejsze wydarzenia: Najważniejszym wydarzeniem jest dziś posiedzenie Banku Kanady w sprawie polityki monetarnej. Na swoim ostatnim posiedzeniu Bank utrzymał neutralne stanowisko w odniesieniu do czasu i kierunku przyszłych zmian w odniesieniu do stóp procentowych i skorygował prognozy dla wzrostu PKB w dół na lata 2014 – 2014. Moim zdaniem, dzisiejsza decyzja będzie taka sama, a bank wstrzyma się z jakimikolwiek zmianami. Oświadczenie publikowane po

 

posiedzeniu prawdopodobnie będzie mieć łagodny wydźwięk, co może nieco osłabić notowania CAD.

Jeśli chodzi o wskaźniki, poznamy końcowy indeks PMI dla sektora usług za sierpień dla gospodarek, dla których w poniedziałek opublikowano dane dotyczące sektora produkcji. Jak zwykle, prognozy wskazań końcowych dla Francji, Niemiec i strefy euro są takie same, jak wskazania początkowe. Nieznacznego spadku oczekuje się natomiast w przypadku indeksu PMI dla sektora usług. Poznamy również lipcowe wyniki sprzedaży detalicznej w strefie euro, które mają spaść w ujęciu miesięcznym, dołączając do ostatnich słanych danych napływających z tej strefy.

Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, poznamy dziś dane dotyczące zamówień przemysłowych, które mają wzrosnąć o 11% m/m z poziomu 1,1% m/m w czerwcu. Opublikowane zostaną również dane MBA dotyczące liczby udzielonych kredytów hipotecznych za tydzień kończący się 29 sierpnia. Ponadto, Fed opublikuje też swoją Beżową Księgę (raport o stanie amerykańskiej gospodarki publikowany osiem razy w roku).