Euro do Dolara amerykańskiego

eurodolar kursy walut

1174

EURUSD – ostatnia szansa dla euro-Wskaźniki makroekonomiczne

Podczas wczorajszych notowań kurs EURUSD zbliżył się do wskazywanego następnego celu dla tej pary, czyli 1,3100-1,3090. Już dziś można spodziewać się ponownie większej zmienności na EURUSD, tym razem w wyniku publikacji PMI.

To właśnie od wyników dzisiejszych PMI zależy, czy rynek już dziś podejmie decyzje pod kątem jutrzejszego posiedzenia ECB. Jeśli odczyty z poszczególnych gospodarek będą niższe lub nawet gorsze od tych niższych prognoz to będzie to wyraźny sygnał, że ostatnie dwa lata LTRO poszły na marne i jedynie pomogły bankom a nie całej gospodarce. Sytuacja w Europie jest rzeczywiście bardzo poważna. Największy problem, jaki widzę teraz to brak zdecydowanych działań ze strony ECB. Trudno, bowiem oczekiwać, aby podczas jutrzejszej konferencji pojawiły się konkrety. Jeśli ECB będzie zachowawcze to euro nie wytrzyma i w efekcie straci ponownie na wartości. Z technicznego punktu widzenia jest to moment, który rozstrzyga dalszy trend. Jeśli przebite zostanie wsparcie 1,3090 to następnym poziomem,  do którego będzie dobijać EURUSD jest 1,2745. To oznacza radykalną zmianę układu na rynku. Takim sygnałem do radyklanej przeceny euro byłby spadek wartości PMI poniżej granicy 50 punktów. Taki spadek nie musi nastąpić w tym miesiącu, ale przy tej tendencji nie byłoby zaskoczeniem, gdyby spadł już w przyszłym. Tym samym to przede wszystkim podaż rozdaje karty na EURUSD i każdorazowe podejście w partie lokalnych oporów jest wykorzystywane do nowej sprzedaży. Takim lokalnym oporem jest dziś 1,3134-1,3150.