Fed za zmniejszeniem sumy bilansowej. Dziś protokół z posiedzenia opublikuje EBC

1188
Informacje gospodarcze
Z kraju:

Ministerstwo Finansów zaoferuje dzisiaj na pierwszej w kwietniu aukcji OK0419, PS0422, DS0727, WZ1122 oraz WZ0126 o wartości 3-5 mld PLN.

W kolejnych m-cach inflacja ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie – komunikat RPP.

RPP podtrzymała, że ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie ograniczone – komunikat.

Inflacja w ’18 ustabilizuje się średnio na poziomie 2,0 proc. – Glapiński.

Inflacja na koniec roku będzie oscylować wokół 2,0 proc., ale nie przekroczy tego poziomu – Sura, RPP.

Do końca ’17 stopy bez zmian, w ’18 raczej nie ma przesłanek do podwyżek – Glapiński.

Wyliczenia KNF ws. kredytów walutowych zbliżone do poprzednich – Glapiński.

Nie ma zagrożenia w związku z ujemnymi realnymi stopami proc. – Glapiński.

Glapiński potwierdził, że zysk NBP w ’16 wyniósł ponad 9 mld zł.

Do wykupu w ’17 dług o wartości 56,3 mld zł wobec 70,5 mld zł przed miesiącem – MF.

W IV na rynek z tytułu wykupu i płatności odsetkowych SPW trafi 14,9 mld zł – MF.

Konsolidacja płynności sektora publicznego przyniosła na koniec III 41,4 mld zł – MF.

Poziom krajowego długu rynkowego na koniec III wyniósł 605,5 mld zł – MF.

Na koniec III średnia zapadalność długu ogółem wzrosła do 5,32 mld zł – MF.

Komentarz poranny Ze świata:

Dziś o 13:30 w strefie euro opublikowany zostanie protokół z posiedzenia EBC.

Dziś o 14:30 w USA opublikowane zostaną wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.

Większość członków Fed opowiedziało się w trakcie marcowego posiedzenia za rozpoczęciem redukcji sumy bilansowej w dalszej części roku – wynika z zapisów protokołu z posiedzenia. Zmniejszanie sumy bilansowej ma przebiegać w przewidywalny sposób – dodano.

Rynek walutowy
Ostatnia sesja
Fed za zmniejszeniem sumy bilansowej

W środę sesja na rynkach długu przebiegała w spokojnej atmosferze i to pomimo kilku istotnych publikacji. Poranne dane o finalnych PMI dla usług w większości okazały się bliskie konsensusom, co przyniosło neutralna reakcje EUR-USD. Ciekawiej stawało się po pojawieniu się Raportu ADP, który mocno pokonał oczekiwania, dając nadzieje na równie wysoki odczyt piątkowych NFP. Dane stały się podwaliną pod dzienne umocnienie dolara. Tym samym amerykańska waluta do godzin wieczornych zyskiwała. Kolejny impuls dla dolara przyniósł protokół z ostatniego posiedzenia Fed, który wskazał, że członkowie gremium opowiadają się za rozpoczęciem redukcji sumy bilansowej w dalszej części roku. Niemniej jednak, po spadku EUR-USD w granice 1,0632 euro dość szybko odreagowało, dając finalnie dość stabilny bilans sesji na EUR-USD. Złoty wykorzystał wczorajszy dzień do odreagowania ostatnich spadków co przy braku zmian polityki monetarnej RPP po wczorajszym posiedzeniu i retoryce podkreślającej potencjał stabilizacji inflacji dało ostatecznie EUR-PLN poziom 4,2326 na końcu sesji.

Dzisiejsza sesja
Dziś ADP, ISM i minutki FOMC

EUR-PLN zaczyna dzień od niewielkiego umocnienia w ślad za osłabieniem euro w parze z dolarem. Układ sił po wczorajszych minutes z Fed pozostaje nadal korzystny dla dolara co będzie sprzyjać pozycjonowaniu się przed jutrzejszymi danymi z rynku pracy w USA, po pozytywnym zaskoczeniu ADP. W tym kontekście złoty ma szansę umocnić się wobec euro, ale pole do mocniejszych zmian po wczorajszych wieściach z Fed wydaje się zawężone. W strefie euro istotną publikacją będzie z kolei protokół z ostatniego posiedzenia EBC. /afr/

Rynek stóp procentowych
Ostatnia sesja
Fed zasygnalizował redukcję bilansu

RPP nie mogła zaskoczyć i nie zaskoczyła. Po kwietniowym posiedzeniu w zasadzie zostały powtórzone dotychczasowe tezy, a elementem, który ugruntował pewność członków gremium był zapewne ostatni nieco niższy od oczekiwań odczyt inflacji. Poza tym kolejny raz padło hasło braku podwyżek stóp również w 2018 r. Krzywa na długim końcu zareagowała umocnieniem, ale w skali całej sesji oznaczało to odrobienie wcześniejszych strat. Ostatecznie zatem na dzień był neutralny dla polskiego długu. Na rynkach bazowych można mówić o wyhamowaniu wzrostów cen Bundów i lekkim spadku cen Treasuries. W tym drugim przypadku do myślenia inwestorom dał Fed, który jak wynika z minutes po marcowym posiedzeniu, przymierza się już do redukcji sumy bilansowej, a proces ma ruszyć w 2 połowie 2017 r. Temat jest traktowany jednak z dużą dozą ostrożności i ze szczególnym naciskiem na transparentność. Co do oceny sytuacji gospodarczej zdania uczestników komitetu są podzielone w kwestii inflacji – jedni uważają, iż ostatnie wzrosty to mocny sygnał ostrzegawczy, inni zaś, że to stan przejściowy. Summa summarum minutes raczej nie można określić jako jastrzębie i w grze pozostaje scenariusz jeszcze 2 podwyżek stóp w br.

Dzisiejsza sesja
Dziś minutes EBC

Wczoraj protokół publikował Fed dziś zrobi to EBC. W tym drugim przypadku będzie można mówić zapewne o wyostrzeniu stanowiska przeciwstawnych obozów, ale z wciąż utrzymującą się przewagą gołębi (wraz prezesem) zapewniającą utrzymanie obecnego kształtu polityki monetarnej. Dziś rano zresztą M. Draghi dał do zrozumienia, iż scenariusz podwyżek stóp jest odległy, a zapewne nastąpi po wygaszeniu QE (takie przecieki z EBC były swego czasu rozgrywane). Na bazowych rynkach długu nie widać specjalnej reakcji. Polskie dziesięciolatki natomiast w czwartek przed południem lekko się osłabiają. /js/