Fitch potwierdza rating Polski na poziomie “A minus” z perspektywą stabilną

rating polski

1190

Agencja Fitch potwierdziła w piątek długoterminowy rating Polski na poziomie “A minus” – poinformowała Fitch w komunikacie. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Stabilna perspektywa odzwierciedla przekonanie agencji, iż pozytywne i negatywne czynniki ryzyka dla ratingu są obecnie dobrze wyważone.

W ocenie agencji, następujące czynniki – indywidualnie lub zbiorowo – mogą wywołać negatywne działania względem ratingu:

– jakiekolwiek oznaki, że znaczenie unijnego kryterium deficytu sektora finansów publicznych na poziomie 3 proc. jako kotwica fiskalna zostanie osłabione lub dojdzie do niepowodzenia w zacieśnieniu polityki fiskalnej w celu stabilizacji stosunku długu do PKB w średnim terminie;

-słabsze ramy polityki makroekonomicznej potencjalnie skutkujące pogorszeniem klimatu inwestycyjnego, niestabilnością makro i niższym wzrostem PKB

Pozytywną zmianę ratingu może, w ocenie agencji, wywołać kontynuacja wysokiego wzrostu gospodarczego lub obniżanie poziomu zadłużenia zewnętrznego wspierane przez silne saldo rachunku bieżącego i napływy kapitału.

Forex Monitor