Indeks Hong Kong – HK50 (Hang Seng Index HSI)

1736

HK50 – jest najważniejszym indeksem giełdy w Hongkongu (indeks Hang Seng HSI) jest obliczany jako średnia ważona wartość akcji największych chińskich spółek będących w obrocie na tej giełdzie. Obliczenie indeksu uwzględnia aktualną wartość każdej akcji, cenę zamknięcia z poprzedniego dnia, ilość umieszczonych akcji, współczynnik udziału akcji w wolnym obrocie, kapitalizację spółki oraz wartość indeksu na zamknięcie z poprzedniego dnia. Firma HSI Service Limited rozpoczęła obliczanie indeksu dnia 24.11.1969 (początkowo indeks obejmował 34 spółki akcyjne). Wartość bazowa indeksu w 100 pipsach była równa wartości akcji w momencie zamknięcia rynku w dniu 31.07.1964 roku. Od tego czasu indeks wzrósł ponad 200-krotnie. Akcje, wchodzące w skład indeksu, zapewniają ponad 2/3 obrotu giełdowego i dobrze odzwierciedlają ogólny stan chińskiej giełdy

Jak obliczany jest Indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Hongkongu (Hong Kong Stock Exchange Index 50)?

Indeks kontraktów terminowych Hongkong 50, oparty na indeksie Hang Seng Futures (HSI), obserwuje codzienne zmiany cen największych notowanych spółek w Hongkongu (SEHK). SEHK jest jednym z największych i najważniejszych rynków akcji w Azji.

Indeks Hang Seng jest indeksem ważonym kapitalizacją rynkową, w wyniku czego większe, bardziej wartościowe spółki mają większy wpływ na cenę indeksu niż mniejsze spółki.

Jakie czynniki powodują ruch cenowy indeksu giełdowego Hongkong 50?

Na cenę kontraktów terminowych typu futures w Hongkongu 50 mogą mieć wpływ różne czynniki związane ze stabilnością gospodarczą Hongkongu, począwszy od stopy wzrostu PKB i dochodów publicznych, a skończywszy na zmianach stóp procentowych, inflacji i bezrobocia. Ponadto wydarzenia makroekonomiczne i zmiany w umowach handlowych z krajami w regionie i na całym świecie mogą spowodować zmiany cen w amerykańskim indeksie kontraktów terminowych typu futures Hongkong 50.

Reprezentatywność indeksu HSI

Aby sprawdzić reprezentatywność indeksu HSI, wystarczy sprawdzić udział przedsiębiorstw objętych indeksem w całkowitym obrocie lub kapitalizacji giełdy papierów wartościowych. Wyższe wartości oznaczają większą korelację między indeksem a giełdą.