Ustawa antylichwiarska

773

Ustawa antylichwiarska dopuszczała ograniczenia między innymi pozaodsetkowych kosztów pożyczek internetowych. Miało to na celu wyeliminowanie złych praktyk z rynku finansowego. Jednak dynamiczne zmiany na rynku pozabankowym wymagają zmiany przepisów. Jak zmieniła się ustawa o przeciwdziałaniu lichwie na przestrzeni lat i jakie są obecnie obowiązujące zasady?

Czym różni się pożyczka od kredytu?

Słowo kredyt jest zastrzeżone dla banków. Dlatego w przypadku ofert firm pożyczkowych pojawia się tylko wyrażenie: pożyczka. Pożyczka jest taka sama jak pożyczka. Nie-bankowe firmy pożyczkowe nie mogą używać słowa kredyt. Kredyty ratalne są również częścią działalności firm pożyczkowych (i banków). Jeśli pożyczka ma charakter gotówkowy (wypłata pieniędzy), regulują ją przepisy dotyczące kredytu konsumenckiego. Jednak każda pożyczka jest umową cywilną regulowaną przez Kodeks cywilny.

Firmy lichwiarskie – czyli co tak naprawdę ma zniwelować ustawa?

Lichwą nazywamy udzielanie nieetycznych pożyczek z powodu zawyżonych odsetek lub innych, często ukrytych opłat, w wyniku których pożyczkodawca zostaje nieetycznie wzbogacony. Lichwę uważa się za nieetyczną instytucję, której istotą jest czerpanie korzyści ze słabszej pozycji finansowej dłużnika.

Legalnie działające firmy pożyczkowe udzielające pożyczek pozabankowych i pożyczek czynnych działają zgodnie z przepisami prawa i limitami i nie są instytucjami pożyczkowymi rekinami. Oczywiście mogą zdarzyć się przypadki naruszeń – ale wtedy kodeks karny wchodzi w grę.

Lichwa jest wejściem do szarej / czarnej strefy. Nakładanie bardzo wysokich kosztów, przekraczanie ustawowych limitów poprzez „sprytne” formułowanie umów i korzystanie z luk prawnych …

Co to jest parabank?

Ta koncepcja jest zwykle negatywna. Co jest oczywiście nieprawidłowe.

Parabank jest podmiotem prowadzącym działalność typową dla banków na podstawie przepisów innych niż prawo bankowe. Uzupełnieniem działalności instytucji para-bankowych jest system banków komercyjnych i spółdzielczych.

Firmy pożyczkowe są zatem parabankami – ponieważ wykonują czynność udzielania pożyczek (równowartość pożyczek bankowych). Termin „parabank” nie powinien mieć tutaj negatywnych konotacji.

Co to jest firma pożyczkowa?

Firma wpisana do rejestru instytucji pożyczkowych prowadzonego przez KNF (wymóg ten nie dotyczy firm udzielających pożyczek wyłącznie przedsiębiorcom). Taka firma musi udzielać pożyczek niebankowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli nie, przewiduje się surowe sankcje prawne.

Sam wpis do rejestru nie gwarantuje uczciwości spółki. Ale jeśli działało to nieuczciwie, KNF szybko dowie się o tym na podstawie skarg osób korzystających z takiej oferty.

Rejestr firm (instytucji) pożyczkowych w KNF

Jest to rejestr prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rejestr został wprowadzony wraz ze zmianą ustawy o kredycie konsumenckim w 2017 r. Wpis do rejestru nowych i obecnych firm pożyczkowych jest wymagany od 22 stycznia 2018 r.

Warto podkreślić – że to tylko rejestr. KNF nie weryfikuje tych firm – wymaga jedynie wpisu do rejestru.

Jednak tylko firmy spełniające określone kryteria mogą zostać zarejestrowane w rejestrze. Najważniejsze z nich to: działalność w formie spółki o minimalnym kapitale zakładowym w wysokości 200 000 PLN i karalności właścicieli.

Bez bycia w rejestrze nie można udzielać pożyczek konsumentom. Zasadniczo każda taka działalność jest nielegalna.

Co nie znaczy, że wszyscy się z tym zgadzają. Nadal będziemy czytać o umowach lichwiarskich, które są oferowane przez firmy spoza rejestru, ale także przez osoby prywatne żerujące na niewiedzy pożyczkobiorców – ponieważ oferowanie pożyczek przez osoby prywatne niebędące przedsiębiorstwem (zarejestrowane) jest również nielegalne. Ale „szara i czarna strefa” nie zna próżni – i próbuje wykorzystać luki na prawie wiele sposobów.

Co to jest chwilówka?

Nie jest to żadna sformalizowana koncepcja, więc można z niej korzystać na wiele sposobów i interpretować inaczej. Często mylnie – jak parabank – wypłata jest uważana za coś złego …

  • Pożyczki o niskiej wartości i krótkim czasie nazywam pożyczkami typu payday. Będzie to na przykład pożyczka tygodniowa na kwotę 200 PLN, pożyczka miesięczna na kwotę 500 PLN lub pożyczka 3-miesięczna na kwotę 5000 PLN. Nie ma znaczenia, czy taka pożyczka jest udzielana przez bank czy firmę pożyczkową
  • Pożyczka nie musi oznaczać pożyczki udzielonej osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji lub bez zdolności kredytowej! Chociaż oczywiście jest to większość tego segmentu pożyczek. Ale są też krótkoterminowe pożyczki na zakup – gdzie klient chce szybko kupić niektóre towary i zapłaci za nie po otrzymaniu wynagrodzenia

Jakie są rodzaje pożyczek? Może być wiele podziałów.

  • Wartość: np. krótkoterminowe pożyczki do wypłaty – w wysokości kilkuset złotych, pożyczki o niewielkiej wartości (kilka tysięcy złotych) itp.
  • Kto jest odbiorcą pożyczki: wypłacany klientowi (pożyczka) lub wypłacany sprzedawcy / producentowi / usługodawcy (np. Zakupy ratalne)
  • Czas trwania: wypłaty pożyczek (do 3 miesięcy), krótkoterminowe (do roku) średnioterminowe: jeden / dwa, długoterminowe powyżej 2 lat, zwykle do 5 lat, rzadko więcej
  • Sytuacja finansowa klienta: ma zdolność kredytową w banku / brak zdolności kredytowej