Indeks AEX

1844

AEX (skrót od Amsterdam Exchange Index) jest indeksem giełdowym firm notowanych na Euronext Amsterdam (Giełda w Amsterdamie). Indeks został utworzony w 1983 roku pod nazwą European Option Exchange. Do koszyka AEX wchodzi 25 największych spółek holenderskich. Indeks giełdowy aktualizowany jest co roku 1 marca.

Historia giełdy papierów wartościowych w Amsterdamie sięga XVII wieku. Giełda powstała pierwotnie w celu obrotu akcjami Holenderskiej Spółki Wschodnioindyjskiej, która jako pierwsza wyemitowała akcje i stała się spółką akcyjną. We wrześniu 2000 roku Giełda Papierów Wartościowych w Amsterdamie zmieniła nazwę na Euronext Amsterdam pod auspicjami NYSE. Indeks AEX obejmuje akcje 25 największych holenderskich spółek notowanych na giełdzie Euronext Amsterdam, w tym Air France-KLM, Heineken i Royal Dutch Shell.

Spółki wchodzące w skład indeksu AEX podlegają corocznej ocenie, przy czym wprowadzenie zmian zależy od tego, które z nich miały najwyższe obroty akcji w roku poprzednim.

Indeks AEX: Co musisz wiedzieć

  • Indeks AEX jest kluczowym wskaźnikiem Euronext Amsterdam, jak również gospodarki holenderskiej jako całości. Ponieważ Euronext Amsterdam jest stosunkowo małą giełdą papierów wartościowych, na której notowanych jest około 150 spółek, indeks jest dokładniejszym wskaźnikiem rynkowym niż podobne indeksy w innych krajach.
  • AEX jest indeksem ważonym wartością rynkową (lub giełdową), co oznacza, że wartość akcji jest ważona zgodnie z wartością rynkową wszystkich akcji w obiegu (cena akcji pomnożona przez liczbę akcji w obiegu).
  • Amsterdam Exchange Index, podobnie jak wszystkie inne wskaźniki rynkowe, reaguje na wydarzenia globalne, takie jak klęski żywiołowe, wojny, niepokoje polityczne i wiadomości gospodarcze. Każdy mądry inwestor powinien obserwować bieżące wydarzenia i przewidywać reakcję rynku na nie.
  • Ważne jest również śledzenie danych gospodarczych z Holandii i Unii Europejskiej, w tym stóp bezrobocia, stóp tworzenia miejsc pracy, stóp procentowych, PKB i innych wskaźników gospodarczych. Publikowanie wszelkich danych gospodarczych ma pewien wpływ na indeks AEX, dlatego ważne jest przeprowadzenie dogłębnej analizy z wykorzystaniem najnowszych danych.

Każdy, kto chce zawrzeć transakcje na indeksie AEX, powinien najpierw dokładnie przeanalizować warunki rynkowe. Domy maklerskie starają się zapewnić sukces swoim inwestorom, dostarczając posiadaczom rachunków różnorodne wytyczne i narzędzia inwestycyjne.