WIADOMOŚCI FOREX

Forex News

3089

Wiadomości handlowe Forex są nieodłączną częścią aktywności rynkowej każdego inwestora. Wiadomości Forex informują o ekonomicznych, socjalnych w politycznych wydarzeniach, oraz o regularnie publikowanych danych rynkowych. Te wydarzenia lub dane zazwyczaj mają wpływ na przebieg inwestycji w kraju, regionie lub na całym świecie. Dlatego też wiadomości Forex mają ogromne znaczenia dla rynków walutowych. Wiadomości Forex dzielą się na te o mały oddziaływaniu, średnim oddziaływaniu i dużym oddziaływaniu, zależnie od tego, jak obserwatorzy giełdowi reagują na te informacje. Przed włączeniem się do handlu, inwestorzy powinni poznać następujące czynniki związane z wiadomościami forex:

  • Znać znaczenie poszczególnych liczb
  • Wiedzieć, które aktywa reagują na konkretne wydarzenia
  • Rozumieć reakcję aktywów walutowych na wydarzenia
  • Znać kalendarz ekonomiczny wiadomości forex
  • Nauczyć się korzystać z tych wszystkich danych w handlu.

Korzystanie z wiadomości forex w inwestycjach może się bardzo opłacić. Czemu by nie skorzystać z serwisów świadczących usługi informacyjne i zwiększyć swoje zyski?

INTERPRETACJA DANYCH

Dane forex składają się z następujących typów:

a)Konsensus/ prognozowane: Są to prognozowane przez ekonomistów dane, które dopiero mają zostać opublikowane.

b)Aktualne: Są to faktyczne dane, które zostały już opublikowane.

c)Poprzednie dane: Dane podmiotu wydarzeń, które zostały opublikowane już wcześniej.

d) Rewizja: Poprawka wniesiona do poprzednio opublikowanych danych podmiotu wydarzeń.

Liczby są bardzo ważne. Powodem opłacalności inwestycji na podstawie danych finansowych są właśnie różnice między wartością prognozowaną a aktualną czy poprawioną wartością.

Im większe są te różnice, tym większe wahania pary walutowej i tym bardziej będzie zmieniała się jej wartość.

WYBÓR ODPOWIEDNICH AKTYWÓW

Każda waluta jest parowana z kilkoma innymi walutami. Nawet jeśli nowe dane są publikowane dla danego kraju, pary tej waluty nie będą reagowały odpowiednio lub w ten sam sposób. Inwestor musi więc wybrać odpowiednią parę walutową. Na przykład para USD/JPY reaguje lepiej i bardziej bezpośrednio na wysokości płac w sektorze przedsiębiorstw niż para EUR/USD.

REAKCJA WALUTY NA DANE FINANSOWE

Waluty reagują na nowe dane w różny sposób. Na przykład reakcja dolara amerykańskiego na dane dotyczące sprzedaży nieruchomości, jest zazwyczaj tłumiona przez reakcję na dane PKB. Pojmowanie sposobu, w który dana waluta reaguje na nowe informacje, pozwala inwestorowi zdecydować się, którą informację kupić a której unikać.

KALENDARZ INFORMACYJNY FOREX

Jest to harmonogram publikacji danych forex. Dostępny jest harmonogram na cały rok. Zazwyczaj inwestorzy mogą wybrać plan na dany miesiąc i zobaczyć, które informację będą publikowane.

KORZYSTANIE Z TECHNIKI

Handel na bazie informacji finansowej nie jest dla początkujących. Jest tak, ponieważ technika ta wymaga odpowiednio długiej praktyki, by poprawnie interpretować cztery wymienione wyżej czynniki i wykorzystać dane do generowania zysków. Inwestorzy muszą więc bardzo dużo ćwiczyć wirtualnie, zanim zaczną naprawdę inwestować.

WIADOMOŚCI FOREX

Wiadomości handlowe Forex są nieodłączną częścią aktywności rynkowej każdego inwestora. Wiadomości Forex informują o ekonomicznych, socjalnych w politycznych wydarzeniach, oraz o regularnie publikowanych danych rynkowych. Te wydarzenia lub dane zazwyczaj mają wpływ na przebieg inwestycji w kraju, regionie lub na całym świecie. Dlatego też wiadomości Forex mają ogromne znaczenia dla rynków walutowych. Wiadomości Forex dzielą się na te o mały oddziaływaniu, średnim oddziaływaniu i dużym oddziaływaniu, zależnie od tego, jak obserwatorzy giełdowi reagują na te informacje. Przed włączeniem się do handlu, inwestorzy powinni poznać następujące czynniki związane z wiadomościami forex:

  • Znać znaczenie poszczególnych liczb
  • Wiedzieć, które aktywa reagują na konkretne wydarzenia
  • Rozumieć reakcję aktywów walutowych na wydarzenia
  • Znać kalendarz ekonomiczny wiadomości forex
  • Nauczyć się korzystać z tych wszystkich danych w handlu.

Korzystanie z wiadomości forex w inwestycjach może się bardzo opłacić. Czemu by nie skorzystać z serwisów świadczących usługi informacyjne i zwiększyć swoje zyski?

INTERPRETACJA DANYCH

Dane forex składają się z następujących typów:

a)Konsensus/ prognozowane: Są to prognozowane przez ekonomistów dane, które dopiero mają zostać opublikowane.

b)Aktualne: Są to faktyczne dane, które zostały już opublikowane.

c)Poprzednie dane: Dane podmiotu wydarzeń, które zostały opublikowane już wcześniej.

d) Rewizja: Poprawka wniesiona do poprzednio opublikowanych danych podmiotu wydarzeń.

Liczby są bardzo ważne. Powodem opłacalności inwestycji na podstawie danych finansowych są właśnie różnice między wartością prognozowaną a aktualną czy poprawioną wartością.

Im większe są te różnice, tym większe wahania pary walutowej i tym bardziej będzie zmieniała się jej wartość.

WYBÓR ODPOWIEDNICH AKTYWÓW

Każda waluta jest parowana z kilkoma innymi walutami. Nawet jeśli nowe dane są publikowane dla danego kraju, pary tej waluty nie będą reagowały odpowiednio lub w ten sam sposób. Inwestor musi więc wybrać odpowiednią parę walutową. Na przykład para USD/JPY reaguje lepiej i bardziej bezpośrednio na wysokości płac w sektorze przedsiębiorstw niż para EUR/USD.

REAKCJA WALUTY NA DANE FINANSOWE

Waluty reagują na nowe dane w różny sposób. Na przykład reakcja dolara amerykańskiego na dane dotyczące sprzedaży nieruchomości, jest zazwyczaj tłumiona przez reakcję na dane PKB. Pojmowanie sposobu, w który dana waluta reaguje na nowe informacje, pozwala inwestorowi zdecydować się, którą informację kupić a której unikać.

KALENDARZ INFORMACYJNY FOREX

Jest to harmonogram publikacji danych forex. Dostępny jest harmonogram na cały rok. Zazwyczaj inwestorzy mogą wybrać plan na dany miesiąc i zobaczyć, które informację będą publikowane.

KORZYSTANIE Z TECHNIKI

Handel na bazie informacji finansowej nie jest dla początkujących. Jest tak, ponieważ technika ta wymaga odpowiednio długiej praktyki, by poprawnie interpretować cztery wymienione wyżej czynniki i wykorzystać dane do generowania zysków. Inwestorzy muszą więc bardzo dużo ćwiczyć wirtualnie, zanim zaczną naprawdę inwestować.