czwartek, 18 lipca, 2024

Ekonomia

Mariusz Michalski – trader walutowy

Mariusz Michalski (ur. w Warszawie) – polski trader i inwestor giełdowy. W swojej strategii inwestycyjnej wykorzystuje autorski model zarządzania kapitałem (ang. money management), która polega między innymi na ocenie...

Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization, WTO)

Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization, WTO) jest globalną grupą członkowską, która promuje wolny handel i zarządza nim. Robi to na trzy sposoby. Po...

Aktuariusz – kim jest ?

Aktuariusz, to osoba która oblicza ryzyko ubezpieczeniowe i składki. Aktuariusze obliczają prawdopodobieństwo wystąpienia różnych zdarzeń w życiu człowieka, takich jak narodziny, małżeństwo, choroba, bezrobocie,...

Budżet państwa

Budżet państwa, prognozowany przez rząd w zakresie jego wydatków i dochodów na określony okres czasu. W finansach krajowych okresem objętym budżetem jest zazwyczaj rok,...

1 Grosz

Grosz (łac.denarius grossus – gruby denar) - oznacza monetę groszową. Nazwa została nadana w XII–XIV wieku nowo powstającym europejskim monetom srebrnym, znacząco przewyższającym wartością jedyne, będące do...

Majątek

Majątek - w prawie cywilnym oznacza aktywa i pasywa. W skład majątku mogą wchodzić długi (będące zobowiązaniami majątkowymi). Majątek jest podstawowym składnikiem działalności gospodarczej,...

Neutralność pieniądza

Neutralność pieniądza to koncepcja, zgodnie z którą zmiana zasobu pieniądza wpływa tylko na zmienne nominalne w gospodarce, takie jak ceny, płace i kursy wymiany...

Monetaryzm

Monetaryzm to szkoła myśli ekonomicznej, której autorami są Milton Friedman, Anna Schwartz, Karl Brunner, Allan Meltzer, David Laidler, Michael Parkin i Alan Walters. Monetarzyści...

Milton Friedman – orędownik wolnego rynku

Milton Friedman (ur. 31 lipca 1912 r. W Nowym Jorku, zmarł 16 listopada 2006 r. W San Francisco) - amerykański ekonomista, twórca monetaryzmu, zdobywca...

Polityka infrastrukturalna

Polityka infrastrukturalna jest jednym z zadań państwa realizowanym mniej więcej na całym świecie. Dotyczy to między innymi budowy dróg i kolei, zarządzania zbiornikami wodnymi, gospodarki...