czwartek, 21 września, 2023

Ekonomia

Neutralność pieniądza

Neutralność pieniądza to koncepcja, zgodnie z którą zmiana zasobu pieniądza wpływa tylko na zmienne nominalne w gospodarce, takie jak ceny, płace i kursy wymiany...

Monetaryzm

Monetaryzm to szkoła myśli ekonomicznej, której autorami są Milton Friedman, Anna Schwartz, Karl Brunner, Allan Meltzer, David Laidler, Michael Parkin i Alan Walters. Monetarzyści...

Deregulacja rynku (definicja)

Deregulacja, usunięcie lub ograniczenie przepisów lub innych wymogów kontroli rządowej. Deregulacja często przybiera formę całkowitego wyeliminowania regulacji lub zmiany istniejącej regulacji w celu zmniejszenia...

Popyt i podaż, równowaga rynkowa (krzywe widoczne na wykresie)

Popyt i podaż (ang. demand and supply), w ekonomii, relacja między ilością towaru, który producenci chcą sprzedać po różnych cenach (podaż), a ilością, którą...

Standard złota – “Gold standard”

Standard złota (System waluty złotej, ang. gold standard lub parytet złota) jest to system monetarny, w którym standardową jednostką walutową jest stała ilość złota lub jest utrzymywana...

Czym jest rezerwa złota ?

Rezerwa złota jest to fundusz złota kruszcowego lub monet w posiadaniu rządu lub banku, w odróżnieniu od prywatnego zasobu złota będącego w posiadaniu osoby...

Co to jest Umowa międzynarodowa ?

Umowa międzynarodowa, instrument, za pomocą którego państwa i inne podmioty prawa międzynarodowego, takie jak niektóre organizacje międzynarodowe, regulują sprawy, które ich dotyczą. Umowy te...

Friedrich August von Hayek

Friedrich August von Hayek (ur. 8 maja 1899 r., Wiedeń, Austria - zm. 23 marca 1992 r., Fryburg, Niemcy), urodzony w Austrii brytyjski ekonomista...

Wolny rynek

Wolny rynek, nieregulowany system wymiany gospodarczej, w którym podatki, kontrole jakości, kontyngenty, taryfy i inne formy scentralizowanych interwencji gospodarczych ze strony rządu albo nie...

Strefa wolnego handlu

Strefa wolnego handlu, zwana również strefą wolnego handlu zagranicznego, dawniej port wolnocłowy, obszar, na którym towary mogą być wyładowywane, przeładowywane, wytwarzane lub ponownie konfigurowane...