Ekonomia

pieniądze inwestycje

Neutralność pieniądza

Neutralność pieniądza to koncepcja, zgodnie z którą zmiana zasobu pieniądza wpływa tylko na zmienne nominalne w gospodarce, takie jak ceny, płace i...
biznes kredyt pożyczka finanse waluty pieniądze inwestowanie iwnestycje giełda

Monetaryzm

Monetaryzm to szkoła myśli ekonomicznej, której autorami są Milton Friedman, Anna Schwartz, Karl Brunner, Allan Meltzer, David Laidler, Michael Parkin i Alan...
Międzynarodowy Rynek Forex

Deregulacja rynku (definicja)

Deregulacja, usunięcie lub ograniczenie przepisów lub innych wymogów kontroli rządowej. Deregulacja często przybiera formę całkowitego wyeliminowania regulacji lub zmiany istniejącej regulacji w...
inwestowanie giełda trading kontrakty

Popyt i podaż, równowaga rynkowa (krzywe widoczne na wykresie)

Popyt i podaż (ang. demand and supply), w ekonomii, relacja między ilością towaru, który producenci chcą sprzedać po różnych cenach (podaż), a...
Złoto

Standard złota – “Gold standard”

Standard złota (System waluty złotej, ang. gold standard lub parytet złota) jest to system monetarny, w którym standardową jednostką walutową jest stała ilość złota lub...
Złoto

Czym jest rezerwa złota ?

Rezerwa złota jest to fundusz złota kruszcowego lub monet w posiadaniu rządu lub banku, w odróżnieniu od prywatnego zasobu złota będącego w...
prawo ustawa regulacje podatki

Co to jest Umowa międzynarodowa ?

Umowa międzynarodowa, instrument, za pomocą którego państwa i inne podmioty prawa międzynarodowego, takie jak niektóre organizacje międzynarodowe, regulują sprawy, które ich dotyczą....
Friedrich August von Hayek

Friedrich August von Hayek

Friedrich August von Hayek (ur. 8 maja 1899 r., Wiedeń, Austria - zm. 23 marca 1992 r., Fryburg, Niemcy), urodzony w Austrii...
handel opcjami

Wolny rynek

Wolny rynek, nieregulowany system wymiany gospodarczej, w którym podatki, kontrole jakości, kontyngenty, taryfy i inne formy scentralizowanych interwencji gospodarczych ze strony rządu...
handel opcjami

Strefa wolnego handlu

Strefa wolnego handlu, zwana również strefą wolnego handlu zagranicznego, dawniej port wolnocłowy, obszar, na którym towary mogą być wyładowywane, przeładowywane, wytwarzane lub...