Aktuariusz – kim jest ?

729

Aktuariusz, to osoba która oblicza ryzyko ubezpieczeniowe i składki. Aktuariusze obliczają prawdopodobieństwo wystąpienia różnych zdarzeń w życiu człowieka, takich jak narodziny, małżeństwo, choroba, bezrobocie, wypadki, emerytura i śmierć. Oceniają również zagrożenia związane ze szkodami lub stratami materialnymi oraz odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo i dobro innych osób.

Większość aktuariuszy jest zatrudniana przez firmy ubezpieczeniowe. Przeprowadzają oni badania statystyczne w celu ustalenia podstawowych tabel śmiertelności i zachorowalności, opracowują odpowiednie stawki składek, ustalają praktyki i procedury ubezpieczeniowe, określają kwoty pieniędzy potrzebne do zapewnienia wypłaty świadczeń, analizują zarobki firmy i doradzają pracownikom księgowości firmy w organizowaniu dokumentacji i sprawozdań. W wielu firmach ubezpieczeniowych aktuariuszem jest senior officer.

Niektórzy aktuariusze pełnią funkcję konsultantów, a niektórzy są zatrudniani przez duże korporacje przemysłowe i rządy, aby doradzać w sprawach ubezpieczeń i emerytur.