czwartek, 20 czerwca, 2024
Strona główna Wiadomości Informacje o instrumentach finansowych

Informacje o instrumentach finansowych

Obligacje zamienne

Obligacja zamienna to dłużny papier wartościowy emitowany przez przedsiębiorstwa, po określonym terminie wykupu, o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, który po spełnieniu określonych warunków może...

Instrumenty udziałowe i inne – prawa do akcji

Informacje o instrumencie finansowym Opis instrumentu Prawo do akcji (PDA) to papier wartościowy reprezentujący prawo do otrzymania akcji sprzedawanych w publicznej subskrypcji po ich ostatecznym...

Instrumenty rynku pieniężnego Depozyty krótkoterminowe

Informacje o instrumencie finansowym Opis instrumentu Depozyt krótkoterminowy to transakcja zawarta z bankiem, polegająca na ulokowaniu w banku określonej kwoty pieniężnej na określony z góry...