Najważniejsze punkty rynkowe na dzisiaj

forex handel

1696

Forex

• kabel stabilizuje się na najniższym od 31 lat poziomie
• GBP / USD świeżo rozciągnięty 31-letni niski wskaźnik..
• Waluty Pro ryzyka, takich jak AUD i NZD zyskały trochę na wartości, bez udziału wiadomości.
• JPY i złoto niewielka korekta, ale zachowały swój wysoki poziom, odnośnie wyników Referendum z piątku.
• Post-Brexit niepewność otoczenia utrzymuje stopnień ryzyka i wszelkie krótkoterminowe ruchy rynkowe nadmiarowe są mało prawdopodobne, aby się utrzymać.
• Dzisiaj: • UE: dwudniowy szczyt przywódców UE. Nie przewiduje się negocjacji odnośnie „Brexit”, ale wszelkie uwagi Camerona i innych przywódców UE mogłyby przyciągnąć uwagę.
• Szwecja: raport sprzedaży detalicznej za Maj są oczekiwania wzrostu, co może umocnić SEK.
• US: Ostateczne szacunki PKB. Ponieważ mogą one być postrzegane jako przestarzałe, reakcja w USD może pozostać ograniczona. Również CB indeks zaufania konsumentów za Czerwiec, indeks cen Domów na Kwiecień
• Przemówienia: prezes EBC Mario Draghi, członek Zarządu EBC Benoit Coeure i członek EBC Zarządu Peter Praet.