Nieoczekiwany spadek indeksu PMI dla przemysłu Polski

1204

Odczyt indeksu PMI dla przemysłu z Polski za lipiec okazał się niższy niż oczekiwano utrzymując się jednak powyżej granicznej bariery 50 pkt. Wskaźnik obniżył się w ubiegłym miesiącu o 1,5 pkt do 50,3 pkt.

Wyniki ankiet menadżerów logistyki wskazują na lekką poprawę kondycji sektora, choć w tempie wolniejszym niż w czerwcu.

Rynek na dane zareagował zahamowaniem umocnienia złotego widocznego wcześnie rano. Kurs EUR/PLN jest na poziomie 4,3550.

Dalszy wzrost sprzedaży domów na rynku wtórnym w USA

Narodowy Związek Pośredników poinformował, że sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA wzrosła w ubiegłym miesiącu, czwarty miesiąc z rzędu, wskazując na świetną kondycję sektora w połowie roku.

W ujęciu miesięcznym sprzedaż już istniejących domów zwiększyła się w czerwcu o 1,1 proc. do 5,57 mln w ujęciu anualizowanym. Spodziewano się spadku sprzedaży o 0,9 proc. do 5,48 mln an. Wynik za maj skorygowano lekko w dół do 5,51 mln.

Kurs EUR/USD podlega większym wahaniom z uwagi na konferencję prasową M. Draghiego po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Kontynuuje łagodną spadkową tendencję. Powrócił w rejon minimów sesji tuż powyżej 1,10.

Brytyjczycy ograniczają zakupy

W czerwcu sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii rosła w tempie wolniejszym, niż oczekiwano wskazując na wstrzymanie zakupów w miesiącu referendum w sprawie przyszłości kraju w Unii Europejskiej. W porównaniu do maja obroty spadły o 0,9 proc. po wzroście w takiej skali miesiąc wcześniej. Oczekiwano spadku o 0,6 proc.

W ujęciu rocznym sprzedaż wzrosła o 4,3 proc. po wzroście o 5,7 proc. po korekcie miesiąc wcześniej i oczekiwaniach zwyżki o 5,0 proc.

Z wyłączeniem obrotów w salonach samochodowych sprzedaż obniżyła się w ubiegłym miesiącu także o 0,9 proc. m/m i wzrosła o 3,9 proc. w stosunku do czerwca 2015 r. Oczekiwano wyników na poziomie, odpowiednio, -0,6 i 4,8 proc.

Po danych funt traci. Kurs GBP/USD spadł przez chwilę do 1,3160, obecnie jest na 1,3190. EUR/GBP jest na poziomie 0,8366.

Świetne dane z rynku nieruchomości w USA

Departament Handlu podał, że liczba rozpoczętych budów w Stanach Zjednoczonych w czerwcu wzrosła o 4,8 proc. m/m do 1189 tys. w ujęciu zanualizowanym. Mediana prognoz kształtowała się na poziomie 1166 tys. Miesiąc wcześniej liczba rozpoczętych budów wyniosła, po korekcie, 1135 tys. (spadek o 1,7 proc. m/m).

Departament Handlu poinformował także, że liczba wydanych pozwoleń na budowę, prognozujących przyszłą wielkość rozpoczętych budów, zwiększyła się w czerwcu o 1,5 proc. do 1153 tys., przy prognozie na poziomie 1150 tys. (wzrost o 1,2 proc.). Na niekorzyść zrewidowano dane za poprzedni miesiąc, kiedy liczba wydanych pozwoleń na budowę domu wzrosła o 0,5 proc. do 1136 tys. (a nie o 0,7 proc.).

Po danych dolar utrzymuje wysoką wartość do euro. Kurs EUR/USD wynosi 1,1027.

Brokerzy Forex

Seria lepszych od prognoz danych z Polski

W czerwcu produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna w Polsce zmieniały się w tempie szybszym od oczekiwań wskazując, że w połowie II kw. roku gospodarka zwiększyła tempo rozwoju. Zwolniła deflacja cen producentów.

GUS poinformował we wtorek, że produkcja przemysłu zwiększyła się o 6,0 proc. r/r wobec wzrostu o 3,5 proc. r/r w maju. Oczekiwano dynamiki na poziomie 5,9 proc. W relacji miesięcznej podniosła się o 7,3 proc. po spadku o 3,6 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano wzrostu o 6,2 proc. Produkcja budowlano-montażowa spadła natomiast o 13,0 proc. r/r przy prognozie spadku o 9,8 proc.

GUS poinformował także, że ceny produkcji sprzedanej przemysłu (tzw. inflacja PPI) spadły w ubiegłym miesiącu o 0,7 proc. r/r po spadku o 0,4 proc. odnotowanych w maju. Prognozowano spadek o 1,0 proc. r/r.

W innym raporcie GUS podał, że sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 4,6 proc. r/r w porównaniu ze wzrostem o 2,2 proc. odnotowanym w maju. Mediana prognoz mówiła o zwyżce o 3,7 proc. W ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła o 3,2 proc.

Złoty na dane reaguje lekkim umocnieniem. Kurs EUR/PLN pozostaje tuż powyżej dziennych minimów. Jest na poziomie 4,3730. USD/PLN wynosi 3,9650.